Π.Ο.Λ.: Στα όρια της αντισυνταγματικότητας το νέο Π.Δ. Μεταθέσεων


Έχοντας προσπαθήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα να ανατρέψουμε με κάθε μέσο μία αναμενόμενη δυσάρεστη εξέλιξη, δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι να αντιταχθούμε σε  όσα αρνητικά νομοθετούνται με το νέο Π.Δ Μεταθέσεων 11/2021 το οποίο και βασίζεται στους Νόμους του ΥΝΑΝΠ 4504/2017 και 4676/2020.

 

Δεν είναι η πρώτη φορά που ως Π.Ο.Λ. θα εκφράσουμε τις ανησυχίες και τις αντιρρήσεις μας για τη διαδικασία των μεταθέσεων αλλά και το νομικό πλαίσιο που τις διέπει .

 

1.Με την από 12-10-2020 (https://www.omospondia.gr/2020/10/blog-post_41.html) επιστολή μας ,σας είχαμε καταθέσει τις θέσεις μας εκφράζοντας παράλληλα και τη πεποίθησή μας πως έστω και την ύστατη στιγμή θα πρέπει να επανεξεταστούν από κοινού από την Ηγεσία και τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους τα σημεία του Π.Δ που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα και αδικίες στη διαδικασία των μεταθέσεων .

 

2.Mε την από 29-10-2020 ανακοίνωσή μας (https://www.omospondia.gr/2020/10/blog-post_29.html) είχαμε αντιδράσει για τα όσα διαδραματίστηκαν  στις τακτικές μεταθέσεις του 2020 χαρακτηρίζοντάς τες ως ΄΄ΒΑΤΕΡΛΩ ΄΄ τονίζοντας ότι:

 

•Η διαδικασία ,οι χρόνοι εκτέλεσης , και τα προβλήματα που θα προκαλούσαν οι μεταθέσεις του 2020 θα αναδείκνυαν σοβαρά νομικά κενά.

 

•Το 2021 θα ισχύσει νέο ΠΔ Μεταθέσεων με αρκετές διαφορετικές και νέες διατάξεις που θα αλλάξουν το status των μεταθέσεων.

 

•Θα πραγματοποιηθεί η ανακατανομή των 1500 επιπλέον οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες ανά την Ελλάδα .

 

•Αναμένεται σοβαρός αριθμός νέων στελεχών από τις παραγωγικές σχολές του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ οι οποίοι θα στελεχώσουν τις υπηρεσίες του Αιγαίου.

 

3.Με την από 3-11-2020 (https://www.omospondia.gr/2020/11/blog-post_3.html ) ανακοίνωσή μας είχαμε εκδηλώσει την απογοήτευσή μας   αφού:

 

α.Η καθυστέρηση έκδοσης των σχετικών αποφάσεων των τακτικών μεταθέσεων διαταράσσει την οικογενειακή συνοχή των συναδέλφων.

 

β.Οι μεταθέσεις κατά τη Β και Γ φάση από το ένα νησί στο άλλο προκαλούν εύλογα ερωτήματα για τη σκοπιμότητά τους.

 

γ. Ενώ μεγάλος αριθμός των τακτικών μεταθέσεων κυρίως από νησιά θα εκτελεστούν μετά τη  παρουσία αντικαταστάτη.

 

4.Με την από 15-12-2020 (https://www.omospondia.gr/2020/12/blog-post_15.html) ανακοίνωσή μας τονίζουμε την ανάγκη συσχέτισης διατάξεων του καθεστώτος των μεταθέσεων με την επικείμενη κατανομή των οργανικών θέσεων καθώς και την προοπτική ανακατανομής του συνόλου των οργανικών θέσεων.

 

5.Με την από 31-12-20 επιστολή μας (https://www.omospondia.gr/2020/12/blog-post_47.html)  και αφού ενημερωθήκαμε ότι το κείμενο του ΠΔ Μεταθέσεων επέστρεψε με παρατηρήσεις από το ΣτΕ ζητήσαμε συνάντηση και συνεργασία με ΥΝΑΝΠ εκφράζοντας τη θέση μας για εξέταση  του ενδεχόμενου της απεμπλοκής του καθεστώτος των μεταθέσεων από το ν.4676/20 με τη κατάργηση όλων των δεσμευτικών του διατάξεων και η θέσπιση ενός αυτόνομου ΠΔ Μεταθέσεων ( η βάση του οποίου ήδη υπάρχει) που θα είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των συνδικαλιστικών φορέων με τη Πολιτική και Στρατιωτική ηγεσία και θα χαρακτηρίζεται από την απλότητα του ,την δυνατότητα ευελιξίας και τη δικαιοσύνη προς όφελος των συναδέλφων.

 

Δυστυχώς στο νέο ΠΔ μεταθέσεων σχεδόν όλα τα στελέχη τίθενται υπό μετάθεση σε αντίθεση με όσα υφίσταντο μέχρι και σήμερα όπου ακολουθούσαμε ένα σύστημα μεταθέσεων  από το 2009 που τουλάχιστον διασφάλιζε σε μεγάλο βαθμό ,τις τριτεκνες-πολύτεκνες οικογένειες, τις περιπτώσεις συνάδελφων που είτε οι ίδιοι είτε μέλη της οικογένειάς τους αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας ,αλλά και όσους αφού είχαν αρκετά χρόνια υπηρεσίας και υψηλό αριθμό μορίων θα μπορούσαν να παραμείνουν στον τόπο συμφερόντων τους .Κοινό αίτημα των συναδέλφων ήταν ένα νέο καθεστώς μεταθέσεων σύγχρονο και πιο δίκαιο.

 

Όμως με το νέο Π.Δ Μεταθέσεων επανέρχεται ξεπερασμένο στις μέρες μας καθεστώς μεταθέσεων για ΄΄υπηρεσιακές ανάγκες΄΄  .Ένα καθεστώς που με τη διαδικασία του έκτακτου καταργεί κάθε κοινωνικό και ουσιαστικό υπηρεσιακό κριτήριο .

 

Δυστυχώς αυτή η εξέλιξη μόνο οπισθοδρομική μπορεί να χαρακτηριστεί.

 

Καταγράφοντας μία σειρά από αρνητικές διατάξεις θα εστιάσουμε στα εξής :

 

·         Στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ όλων των βαθμίδων ανεξαρτήτως αν υπάγονται σε κατηγορίες με ιδιαίτερα κοινωνικά και ευαίσθητα χαρακτηριστικά ( τρίτεκνοι-πολύτεκνοι- άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας)  και ανεξάρτητα αν έχουν υπηρετήσει για πολλά χρόνια σε δύσκολες υπηρεσίες και μακριά από τον τόπο συμφερόντων ακόμη και σε περιπτώσεις συμπλήρωσης 25 ετών υπηρεσίας, μπορούν να μετατεθούν εκτάκτως για υπηρεσιακές ανάγκες  (είτε χρειαστεί να συνεδριάσει το συμβούλιο επιτελικού σχεδιασμού και διαχείρισης κρίσεων είτε όχι ) σε χρόνο ανύποπτο και χωρίς καμία δικλείδα ασφαλείας .

·         Εκτάκτως και χωρίς κάποια άλλη διαδικασία οι συνάδελφοι θα μετατίθενται για τη κάλυψη θέσεων ευθύνης Προϊσταμένου και Υπολιμενάρχη σε όλες τις Λιμενικές  Αρχές  (συμπεριλαμβάνονται σε αυτές οι Λ/Σ και τα Λ/Τ) αλλά και σε κάθε υπηρεσία που υπηρετούν στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.  .Καθίσταται σαφές ότι η ανωτέρω διάταξη αφορά τους συναδέλφους κάθε βαθμίδας που μπορούν να μετατεθούν σε κάποια θέση ευθύνης ανεξάρτητα αν έχουν υποβάλει αίτηση ή όχι και χωρίς να έχουν το δικαίωμα επιλογής υπηρεσίας.

·         Εκτάκτως και καταλαμβάνοντας πλέον θέσεις ευθύνης (έτσι βαφτίστηκαν) μετατίθενται οι κυβερνήτες και οι μηχανικοί των πλωτών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Μόνο αναβάθμιση των υπηρετούντων στα σκάφη του Λιμενικού Σώματος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ένα ΠΔ Μεταθέσεων που απαλείφει τη διάταξη για το 45Ο έτος ηλικίας στα σκάφη τη στιγμή που θα έπρεπε να νομοθετηθεί η διασφάλιση των υπηρετούντων άνω των 10 ετών στα σκάφη.

Επίσης θεωρείται σφάλμα η κατάργηση της διάταξης που έδινε το δικαίωμα στους υπηρετούντες στα ΠΑΘ μετά από 3 έτη υπηρεσίας να μπορούν να μετατεθούν στο τόπο επιλογής τους .

·         Επιπροσθέτως ενώ υπάρχουν ειδικές αναφορές στις Υπηρεσίες με ειδικά καθήκοντα –εκπαίδευση δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτές οι Περιφερειακές Ομάδες Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.Δ.Ι.Ν.) παρά τα γεγονός ότι αυτές διέπονται από ειδικό κανονισμό λειτουργίας και στελεχώνονται από στελέχη τα οποία έχουν εκπαιδευτεί καταλλήλως (Σχολείο Δίωξης Ναρκωτικών Λ.Σ.)   

·         Η κατανομή των οργανικών θέσεων όπως αυτή σχεδιάζεται θα δημιουργήσει ΄΄λογιστικά΄΄ πολλά κενά στα νησιά και ταυτόχρονα θα στοχοποιήσει σχεδόν όλες τις υπηρεσίες της ηπειρωτικής Ελλάδος που από το 2015 και μετά έχουν απογυμνωθεί στο μέγιστο βαθμό .Θα πρέπει να καταστεί σαφές το ότι η κατανομή των οργανικών θέσεων αν θα γίνει στο πλαίσιο της συνολικής ανακατανομής επί των 9.500 θέσεων ,στο τέλος θα δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα από όσα φαινομενικά θα έλυνε. 

·         Σε ένα ΠΔ που θα έπρεπε να κάνει βήματα προς το μέλλον μας προκαλεί εντύπωση που δεν υπάρχει καμία μέριμνα για την οικογενειακή συνοχή και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διαζευγμένοι συνάδελφοι καθώς και το γεγονός ότι στον ένα εκ των δύο γονέα δεν αναγνωρίζονται τα τέκνα παρά τα γεγονός ότι το στέλεχος παραμένει γονέας με υποχρεώσεις, καταβάλλει διατροφή αλλά και υποχρεούται να καταβάλει εισφορές στα ταμεία .

 

Είναι απορίας άξιο  ότι οι διατάξεις του νέου ΠΔ Μεταθέσεων παραπέμπουν 92 φορές στο ν4504/2017 για τον οποίο το Φθινόπωρο του 2017  έγινε ναυμαχία στη Βουλή με τον σημερινό ΥΝΑΝΠ και τότε υπεύθυνο του τομέα Ναυτιλίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης να καταθέτει ενστάσεις για τα άρθρα των μεταθέσεων που συμπεριλήφθησαν στο Νόμο καυτηριάζοντας έντονα το άρθρο 26 το οποίο και έδινε τη δυνατότητα του τελικού υπογράφοντα στον εκάστοτε Υπουργό.

 

Το άρθρο 26 του ν.4504/2017 φιγουράρει ως ΄΄κορωνίδα νομιμότητας΄΄ στο νέο Π.Δ. Μεταθέσεων.

 

Αναμέναμε από τον κ.Υπουργό να κάνει πράξη τις δεσμεύσεις του για ένα βελτιωμένο καθεστώς μεταθέσεων ,όμως αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι το πάζλ που αποτυπώνεται στο ΠΔ 11/2021  αποτελεί ταφόπλακα σε κάθε ελπίδα για ένα δίκαιο Προεδρικό Διάταγμα εφάμιλλο της προσφοράς των στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ στη πατρίδας μας πηγαίνοντάς μας πολλά έτη πίσω .

 

Ασχολίαστο θα αφήσουμε το βάπτισμα Λιμενικών Αρχών του Νομού Λασιθίου Κρήτης   ως υπηρεσίες ΄΄παραμεθορίου΄΄ 3ης κατηγορίας!!!

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών (Π.Ο.Λ) εκπροσωπώντας μεγάλο αριθμό συναδέλφων θα ακολουθήσει κάθε νόμιμη οδό προκειμένου να τηρηθεί η συνταγματικότητα που πρέπει να διέπει τις μεταθέσεις των στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και σε αυτή τη γραμμή θα κινηθεί ενεργοποιώντας όλες τις δυνάμεις της χωρίς υπεκφυγές και αποπροσανατολιστικές ανακοινώσεις .

 

Η Π.Ο.Λ. θα προσφύγει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας ,αν απαιτηθεί , προκειμένου να προσβληθεί η νομιμότητα του ΠΔ Μεταθέσεων 11/2021 καθώς διαπιστώνεται πως αγγίζει τα όρια της αντισυνταγματικότητας .Νεότερη Παλαιότερη