Π.Ο.Λ.: Ανακατανομή οργανικών θέσεων και το νέο ΠΔ Μεταθέσεων

 


 

Με αφορμή τη σύγκλιση της επιτροπής για τη κατανομή οργανικών θέσεων αλλά και την θέσπιση νέου ΠΔ Μεταθέσεων κατ’εφαρμογή του Νόμου 4676/2020 η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών (Π.Ο.Λ.) καταθέτει τους προβληματισμούς και τις προτάσεις της  εκφράζοντας την έκδηλη ανησυχία της για το αν το τελικό αποτέλεσμα των διεργασιών  θα είναι θετικό για τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ αλλά και για τη λειτουργία του Σώματος.   

 

Οι τραγικές εξελίξεις με τη μείωση των οργανικών θέσεων αλλά και η εφαρμογή του Λιμενικού Καλλικράτη το 2014 δημιούργησε σωρεία προβλημάτων στη λειτουργία των Λιμεναρχείων.

 

Η έξαρση του μεταναστευτικού το 2015 διόγκωσε σε ανεξέλεγκτο επίπεδο το πρόβλημα, με τα νησιά του Αιγαίου να στερούνται μέχρι και σήμερα βασικής στελέχωσης .

 

Ο  Νόμος 4504/2017 αναφορικά με το κομμάτι  των μεταθέσεων μόνο λύσεις δεν πρόσφερε, καθώς σε πολλά σημεία η προοπτική της εφαρμογής των διατάξεων κρίθηκε ανεδαφική ενώ πολλές διατάξεις του νόμου έμειναν στα χαρτιά, σε αναμονή Π.Δ. ή νομοθετήθηκαν εκ νέου προκειμένου να εφαρμοστούν.    

 

Αναλύοντας την ουσία των διατάξεων των μεταθέσεων στο νόμο 4676/2020 σε συνάρτηση με την αύξηση των οργανικών θέσεων κατά 1500 θα επισημάνουμε πως η μη ορθή διαχείριση των νέων δεδομένων μπορεί να δημιουργήσει περεταίρω προβλήματα από όσα φαινομενικά θα επέλυε.

    

Και αυτό γιατί :

  Η αύξηση των οργανικών θέσεων του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ κατά 1500 προβλέπει την κατανομή 900 εξ αυτών στο Αιγαίο στην 8η ,9η και 6η ΠΕΔΙΛΣ . 

Από τις 600 οργανικές που υπολείπονται ένα μεγάλο  μέρος θα διατεθεί ,αναλογικά, για την κάλυψη των αναγκών σε υπηρεσίες του Κέντρου, ενώ σε αυτές θα πρέπει να υπολογίσουμε και τις οργανικές θέσεις που θα διατεθούν για στελέχωση νέων υπηρεσιών που ιδρύονται ή αναβαθμίζονται (κατάλοιπα του Καλλικράτη ) αλλά και αυτές που θα απαιτηθούν για τα νέα σκάφη.

Κατά συνέπεια οι οργανικές θέσεις που μένουν διαθέσιμες για την υπόλοιπες υπηρεσίες ανά τη Ελλάδα θα είναι ελάχιστες.

Με τη διάθεση του μεγάλου όγκου των νέων οργανικών θέσεων στο Αιγαίο  και από τη στιγμή που δεν θα υπάρξουν προσλήψεις εντός του έτους , οι οργανικές θέσεις των νησιωτικών υπηρεσιών από το σημερινό ποσοστό αναπλήρωσης 70-80 % θα πέσει την επόμενη της εφαρμογής της ανακατανομής  στο 50-60 %.

Κατά συνέπεια με την ψήφιση του Νόμου θα δημιουργηθούν ,λογιστικά πάντα, τεράστια κενά στη στελέχωση των  νησιωτικών υπηρεσιών , ενώ οι υπηρεσίες της υπόλοιπης Ελλάδος (που από το 2014 και έπειτα έχουν απωλέσει το 30% της οργανικής της δύναμης ) θα εμφανίζονται υπερστελεχωμένες ή με μικρά κενά .

Στο παρόν νομοσχέδιο επανέρχεται η ΄΄Μεσαιωνική΄΄ διάταξη των έκτακτων μεταθέσεων για τα στελέχη μέχρι το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών.

Με απόφαση του ΥΝΑΝΠ μπορεί να διαταχθούν έκτακτες μεταθέσεις ακόμη και για Λιμενικές Αρχές που είναι υπερστελεχωμένες και μάλιστα σε υπηρεσίες που οι ανάγκες στελέχωσης δεν είναι για το μεταναστευτικό . Βασική αρχή της διάταξης των εκτάκτων μεταθέσεων είναι η αναζήτηση στελεχών  «που υπηρετούν σε Υπηρεσίες όπου υπάρχει υπέρβαση της προβλεπόμενης οργανικής σύνθεσης για την κατηγορία και τον βαθμό τους και τα οποία έχουν συμπληρώσει τον χρόνο παραμονής τους στις Υπηρεσίες αυτές, ανεξάρτητα εάν έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης.».

Δεδομένου ότι ο κύριος όγκος των Λιμενικών που υπηρετεί στο κέντρο ανήκει σε υποστελεχωμένες υπηρεσίες γίνεται αντιληπτό ότι για ακόμη μία φορά τα ΄΄κάστανα από τη φωτιά΄΄ θα κληθούν να τα βγάλουν όσοι υπηρετούν στη περιφέρεια που εδώ και χρόνια μετατίθενται μαζικά λες και είναι οι μόνοι Λιμενικοί που θα πρέπει να υποβάλλονται  σε αυτή τη διαδικασία .

Ο ρυθμός των προσλήψεων μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων ίσα ίσα που καλύπτει τις αποστρατείες των συναδέλφων και συνεπάγεται ότι με το ρυθμό αυτό δεν θα μπορέσουμε σε καμία περίπτωση να καλύψουμε τις 2.000 οργανικές που υπολείπονται καθώς σήμερα υπηρετούν στο Σώμα περίπου 7.500 στελέχη. 


Σε αυτή τη κομβική εποχή αλλαγών για το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ως Π.Ο.Λ. θα είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι με το ζήτημα των  μεταθέσεων γιατί τα τελευταία χρόνια βιώνουμε το δράμα των συναδέλφων και των οικογενειών τους καθώς για δεύτερη ή ακόμη και για τρίτη φορά μετατίθενται εκτός του τόπου συμφερόντων τους, σε ηλικίες άνω των 40 ετών , χωρίς η προοπτική επιστροφής να διαγράφεται στον υπηρεσιακό τους ορίζοντα.

 

Ως εκ τούτου προκειμένου να επαναπροσδιοριστεί τόσο τη διαδικασία όσο και ο κύριος στόχος της κατανομής των οργανικών θέσεων αλλά αυτός του νέου καθεστώτος των μεταθέσεων των στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ καταθέτουμε τις προτάσεις μας ως εξής  :

 

1.    Πέραν της κατανομής των 1500 οργανικών θέσεων (με την υποχρέωση τις διάθεσης των 900 στο Αιγαίο στην 8η ,9η και 6η ΠΕΔΙΛΣ) θα πρέπει να εξεταστεί και το ενδεχόμενο πλήρους ανακατανομής των υπολοίπων 8.000 οργανικών προκειμένου να αποκατασταθούν τα όσα λάθη και αδικίες έχουν διαπιστωθεί μέχρι σήμερα αλλά για να επέλθει η ισορροπία σε όλες τις υπηρεσίες ανά τη Ελλάδα .

2.    Συμπερίληψη των υπηρεσιών του Ιονίου αλλά και της Θράκης σε αυτές που χρήζουν επιπρόσθετης στελέχωσης.

3.    Σχεδιασμός των μεταθέσεων βάση των πραγματικών δεδομένων πλήρωσης των οργανικών θέσεων με το πραγματικό ποσοστό ανά έτος και ότι με λογιστικά δεδομένα 9.500 θέσεων.

4.    Σταθερή πρόσληψη νέων συναδέλφων και όχι μόνο μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων ώστε να καθίσταται εφικτή ανά έτος η αντικατάσταση των συναδέλφων που υπηρετούν στα νησιά και συμπληρώνουν το χρόνο παραμονής τους σε αυτά.

5.    Μέριμνα για πρόσληψη στελεχών ειδικών κατηγοριών με έμφαση στη κάλυψη πραγματικών κενών των υπηρετούντων στα πλωτά προκειμένου oι διπλωματούχοι συνάδελφοι να μην μένουν εγκλωβισμένοι στη θαλάσσια υπηρεσία.

6.    Δεδομένου ότι σε 10 έτη από τώρα ένας σημαντικός αριθμός στελεχών (κοντά στις 3.000) θα βρεθεί σε κατάσταση αποστρατείας θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα από σήμερα ώστε τα επόμενα 5 έτη να γίνουν προσλήψεις που θα καλύψουν τις 2.000 που υπολείπονται των 9.500 οργανικών θέσεων και εν συνεχεία να υπάρξει σχεδιασμός για την κάλυψη αυτών των 3.000 θέσεων που θα προκύψουν από στελέχη που θα αρχίσουν αποστρατεύονται μαζικά μετά το 2030.

             

Σε κάθε περίπτωση επειδή τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ δικαιούνται να έχουν ένα σύστημα μεταθέσεων που θα προβλέπει τη διαρκή στελέχωση των υπηρεσιών της παραμεθορίου όπως και  ακριβοδίκαια για όλους ισομερώς καταμερισμένο το χρόνο υπηρεσίας στα νησιά αλλά και θα διασφαλίζει αναλόγως τη παραμονή τους στο τόπο συμφερόντων τους, οφείλουμε να τονίσουμε ότι το νέο ΠΔ Μεταθέσεων χρήζει σοβαρών αλλαγών και απαιτούνται γενναίες αποφάσεις σε αυτή τη κατεύθυνση.

 

Η αυτεπάγγελτη υποχρέωση εφαρμογής των διατάξεων των μεταθέσεων όπως προβλέπονται από το Νόμο 4676/2020 δεν αφήνει περιθώρια αλλαγών ,όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αξιολογήσουμε τη σημαντικότητα ενός συστήματος μεταθέσεων που θα είναι ευρέως αποδεκτό από τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

Δυστυχώς όμως τα όσα αναμένονται να εφαρμοστούν από το 2021 μόνο προβληματισμό μας προκαλούν χωρίς να αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού και συνδικαλιστικής αδράνειας.

  

 

 

Νεότερη Παλαιότερη