Π.Ο.Λ. : Ερώτημα του ΜεΡΑ 25 στη Βουλή για το νέο ΠΔ Μεταθέσεων

 


Σε συνέχεια της από 13/05/2021 συνάντησης της Π.Ο.Λ με την Βουλευτή του ΜεΡΑ 25 κα.Μπακαδήμα Φωτεινή (ΕΔΩ)  υπεβλήθη  προς τον κ.ΥΝΑΝΠ ερώτημα για τα όσα αρνητικά προβλέπει το 11/2021 ΠΔ Μεταθέσεων .


Θυμίσουμε οτι την 4 Φεβρουαρίου 2021 είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών (ΠΟΛ) , και αντιπροσωπείας του ΜέΡΑ25 αποτελούμενης από συντονιστές, υποστηρικτή και μέλη των Τομέων Ναυτιλίας , Νησιωτικότητας , Εργασίας και της ΘΟΒ Συνδικαλιστικού (ΕΔΩ)Αθήνα, 18 Μαΐου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:   τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Θέμα: Μεταθέσεις Λιμενικών

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών (ΠΟΛ) καταγγέλλει το νέο ΠΔ  Μεταθέσεων 11/2021 και προσφεύγει στο ΣτΕ καθώς διαπιστώνει πως το καθεστώς των μεταθέσεων αντιβαίνει της συνταγματικότητας.

Όπως δηλώνει το ΔΣ της ΠΟΛ με το νέο ΠΔ Μεταθέσεων όλα τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ τελούν υπό μετάθεση, ακόμα και οι τρίτεκνοι, οι πολύτεκνοι, οι λιμενικοί που έχουν τέκνα ή μέλη στην οικογένεια με σοβαρά προβλήματα υγείας, ακόμη και αυτοί που υπηρετούν πάνω από 25 χρόνια. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν μέλη της ΠΟΛ «Ένα δικαίωμα, η μετάθεση, που οι λιμενικοί ζητούν χρόνια να θεσμοθετηθούν και κριτήρια, τώρα μετατρέπεται σε γκιλοτίνα έτοιμη να απελευθερωθεί ανά πάσα στιγμή.»

Γιατί μπορεί στο ΠΔ 11/2021, όπως αναφέρει το Υπουργείο «να ρυθμίζεται, μεταξύ άλλων, και το καθεστώς μεταθέσεων των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία είναι πολύτεκνοι ή τρίτεκνοι ή με μέλη οικογενείας με πολύ σοβαρά ζητήματα υγείας, για τα οποία προβλέπεται να εντάσσονται στη διαδικασία τακτικών μεταθέσεων, εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση για μετάθεση και συμπληρώνουν ή έχουν ήδη συμπληρώσει τον προβλεπόμενο μέγιστο χρόνο παραμονής στις Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν κατά το έτος ολοκλήρωσης της διαδικασίας των τακτικών μεταθέσεων.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών (ΠΟΛ) αναφερόμενη στα «σημαντικότερα σημεία τα οποία και  χρήζουν την επισήμανσή μας αλλά και τροποποίηση ακόμη και τώρα» περιγράφει τα προβληματικά σημεία του ΠΔ 11/2021 που αφορούν

«Τακτικές μεταθέσεις: 1. Δεν παρέχεται στα στελέχη πλέον η δυνατότητα επιθυμίας παραμονής ή μη με συνέπεια α. η μετακίνηση των συναδέλφων οι οποίοι θα υποχρεωθούν να μετατεθούν από μία υπηρεσία προς τον δηλωθέντα τόπο συμφερόντων τους χωρίς να το επιδιώξουν προκαλώντας «καραμπόλα» αρνητικών και άνευ ουσίας μεταθέσεων τόσο για αυτούς  όσο και για τους άλλους οι οποίοι θα υποχρεωθούν να φύγουν από τον τόπο επιλογής τους και β. ο όγκος έκδοσης διαταγών μετάθεσης οι οποίες κατ’ ουσίαν δεν απαιτούνται αλλά και το κόστος τους θα οδηγήσει σε μεγάλα οικονομικά μεγέθη.  2. Τόπος επιλογής: δεν δίνεται η δυνατότητα να δηλωθούν και να θεωρούνται ως ίδιος τόπος οι έδρες Κεντρικών ή Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ: α. των οποίων η μεταξύ τους απόσταση είναι μικρότερη ή ίση των δεκαπέντε (15) χιλιομέτρων β. οι οποίες ευρίσκονται στις Περιφερειακές Ενότητες Αθηνών και Πειραιώς, καθώς και στους Δήμους Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, Σαρωνικού, Σαλαμίνας, Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Αχαρνών και γ. οι οποίες ευρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κατά συνέπεια οι υπηρετούντες στην Αττική, την Θεσσαλονίκη και όσοι υπηρετούν σε πόλεις που υπάρχουν ΠΕΔΙΛΣ ή άλλες Λιμενικές Αρχές ή υπηρεσίες που μπορούν να υπηρετήσουν τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. θα πρέπει υποχρεωτικά να μετατεθούν εκτός του τόπου επιλογής τους αφού δεν τους παρέχετε η δυνατότητα να δηλώσουν μία από αυτές τις υπηρεσίες ως επιλογή μετάθεσης. Η στέρηση της επιλογής μίας υπηρεσίας που βάσει αντικειμενικών και υπηρεσιακών κριτήριων ΔΥΝΑΤΑΙ το στέλεχος να διεκδικήσει και να καταλάβει, κρίνεται ως αντισυνταγματική. 3. Ο διαχωρισμός των μορίων σε αντικειμενικά και υπηρεσιακά  δημιουργεί τεράστιες αδικίες. Για πρώτη φορά γίνεται σαφής διαχωρισμός (δεν συμψηφίζονται) των αντικειμενικών από τα υπηρεσιακά κριτήρια τα οποία και δεν θα έχουν καμία επί της ουσίας αξία.

α. Αντικειμενικά κριτήρια αποτελούν τα μόρια που συγκεντρώνει το στέλεχος βάσει των υπηρεσιών που έχει υπηρετήσει (απόσταση από τον τόπο συμφερόντων του σε συνάρτηση με το συντελεστή δυσκολίας διαβίωσης).

β. Υπηρεσιακά κριτήρια αποτελούν τα μόρια που συγκεντρώνει το στέλεχος από το συνολικό χρόνο υπηρεσίας στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (αρχαιότητα), την υπηρεσιακή του απόδοση  και από τις υπηρεσίες των ειδικών κατηγοριών (πλωτά, Κ.Ε.Α, Μ.Υ.Α, Υ.Ε.Μ., Ε.Β./Λ.Σ). Τα υπηρεσιακά κριτήρια καθώς και τα μόρια που συγκεντρώνει το στέλεχος από τα χρόνια υπηρεσίας του, από την ακέραια υπηρεσιακή του συμπεριφορά αλλά και από την προσφορά του στις ειδικές υπηρεσίες του Σώματος κατατάσσονται στη 3η  θέση σπουδαιότητας (μετά από αντικειμενικά και κοινωνικά κριτήρια) και στην ουσία δεν υπολογίζονται στη μετάθεση του στελέχους.   

 

4. Τα κοινωνικά κριτήρια δεν αποτελούν μετρήσιμο μέγεθος αφού αναφέρεται ότι λαμβάνονται απλά υπόψη και δεν προκύπτει ότι δεσμεύουν το συμβούλιο μεταθέσεων. Πλέον δεν είναι δεσμευτικό οι  έχοντες την επιμέλεια τέκνων που φοιτούν στην Β΄ και   Γ΄  τάξη  του Λυκείου να υπηρετούν στον τόπο επιλογής τους, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, καταλαμβάνοντας κατά προτεραιότητα τις κενές οργανικές θέσεις.

Αντ’ αυτού  θα εξετάζεται για τον σκοπό του κοινωνικού κριτηρίου η ηλικία και οι σπουδές των τέκνων καθώς και όσα τέκνα είναι μαθητές στην Β΄ και Γ΄ τάξη Λυκείου, χωρίς ΟΜΩΣ αυτό να είναι δεσμευτικό.

5.  Δεν διασφαλίζεται πλέον η συνυπηρέτηση μεταξύ των συζύγων στα Σ.Α και στις Ε.Δ. καθώς έχει απαλειφθεί η διάταξη για τη ΣΥΝΗΠΗΡΕΤΗΣΗ με αναφορά σε ξεχωριστό κεφάλαιο το οποίο και καθόριζε στο προηγούμενο ΠΔ 33/09 {τροποποίηση ΠΔ 97/12) ότι  η συνυπηρέτηση με σύζυγο στρατιωτικό ή αστυνομικό ή λιμενικό ή πυροσβεστικό υπάλληλο ή συνοριακό φύλακα ή ειδικό φρουρό ή δικαστικό λειτουργό, μετά από αίτηση είναι υποχρεωτική!

6. Πλέον δεν δύνανται, εφόσον το επιθυμούν  οι υπηρετούντες σε Πλωτά Μέσα και αφού συμπληρώσουν το 45ο έτος της ηλικίας τους να υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης για υπηρεσία ξηράς η οποία και ικανοποιείται προς κάλυψη κενής οργανικής θέσης. Αντιθέτως  θα παραμένουν στα πλωτά ακόμα και μέχρι την συνταξιοδότηση. Μόνο με απόφαση της Α.Ν.Υ.Ε  θα είναι εφικτή τυχόν μετάθεσή τους!

7.  Ο αναδρομικός υπολογισμός των μορίων μετά τη διαφορετική κατηγοριοποίηση των υπηρεσιών δημιουργεί σοβαρές αντισυνταγματικές αδικίες καθώς υπάρχουν στελέχη που είχαν επιλέξει κατά τη σταδιοδρομία τους να υπηρετήσουν σε υπηρεσίες που συγκέντρωναν αριθμό μορίων μεγαλύτερο από αυτό που συγκεντρώνουν σήμερα ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που συνάδελφοι θα ευνοηθούν καθώς έτυχε να υπηρετήσουν σε υπηρεσίες που με το νέο υπολογισμό θα συγκεντρώνουν περισσότερα μόρια από όσα προβλέπονταν με το προηγούμενο καθιστός μεταθέσεων. Σε κάθε περίπτωση οι όποιες αλλαγές στον υπολογισμό των μορίων ΔΕΝ θα έπρεπε να έχουν αναδρομική εφαρμογή αλλά να ισχύουν από την ημέρα δημοσίευσης του ΠΔ 11/2020 και εφεξής.        

 

Έκτακτες μεταθέσεις

1. Στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όλων των βαθμίδων ανεξαρτήτως αν υπάγονται σε κατηγορίες με ιδιαίτερα κοινωνικά και ευαίσθητα χαρακτηριστικά (τρίτεκνοι-πολύτεκνοι - άτομα με σοβαρά ή χρόνια προβλήματα υγείας)  και ανεξαρτήτως  αν έχουν υπηρετήσει για πολλά χρόνια σε δύσκολες υπηρεσίες και μακριά από τον τόπο συμφερόντων τους ακόμη και σε περιπτώσεις συμπλήρωσης 25 ετών πραγματικής υπηρεσίας, δύναται να μετατεθούν εκτάκτως για υπηρεσιακές ανάγκες  (είτε χρειαστεί να συνεδριάσει το συμβούλιο επιτελικού σχεδιασμού και διαχείρισης κρίσεων είτε όχι) σε χρόνο ανύποπτο και χωρίς καμία δικλείδα ασφαλείας.

2. Εκτάκτως και χωρίς κάποια άλλη διαδικασία τα στελέχη θα μετατίθενται για τη κάλυψη θέσεων ευθύνης Προϊσταμένου ή Υπολιμενάρχη σε όλες τις Λιμενικές  Αρχές  (συμπεριλαμβάνονται σε αυτές οι Λ/Σ και τα Λ/Τ) αλλά και σε κάθε υπηρεσία που υπηρετούν στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Καθίσταται σαφές ότι η ανωτέρω διάταξη αφορά τους συναδέλφους κάθε βαθμίδας οι οποίοι μπορούν να μετατεθούν σε κάποια θέση ευθύνης ανεξαρτήτως αν έχουν υποβάλει αίτηση ή όχι και χωρίς να έχουν το δικαίωμα επιλογής υπηρεσίας.

3. Εκτάκτως και καταλαμβάνοντας πλέον θέσεις ευθύνης (έτσι βαφτίστηκαν) μετατίθενται οι κυβερνήτες και οι μηχανικοί των πλωτών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Μόνο ως αναβάθμιση των υπηρετούντων στα πλωτά του Λιμενικού Σώματος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ένα ΠΔ Μεταθέσεων το οποίο απαλείφει τη διάταξη για το 45ο έτος ηλικίας των υπηρετούντων στα πλωτά καθώς θα έπρεπε να νομοθετηθεί και η διασφάλιση των προαναφερόμενων από τα 10 έτη υπηρεσίας τους σ’ αυτά και πάνω. Επίσης θεωρείται σφάλμα η κατάργηση της διάταξης που έδινε το δικαίωμα στους υπηρετούντες στα ΠΑΘ μετά από 3 έτη υπηρεσίας να μπορούν να μετατεθούν στο τόπο επιλογής τους.

4. Επιπροσθέτως και ενώ υπάρχουν ειδικές αναφορές στις Υπηρεσίες με ειδικά καθήκοντα και εκπαίδευση, δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτές οι Περιφερειακές Ομάδες Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.Δ.Ι.Ν.) παρά τα γεγονός ότι αυτές διέπονται από ειδικό κανονισμό λειτουργίας και στελεχώνονται από στελέχη τα οποία έχουν εκπαιδευτεί καταλλήλως (Σχολείο Δίωξης Ναρκωτικών Λ.Σ.).   

Κατόπιν των παραπάνω,

Ερωτάται ο κ Υπουργός:

  1. Ποιες άμεσες ενέργειες θα κάνει προκειμένου στις τακτικές μεταθέσεις να δίνεται η επιλογή παραμονής ή μη;
  2. Ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μίας υπηρεσίας που βάσει αντικειμενικών και υπηρεσιακών κριτήριων δύναται ένα στέλεχος να διεκδικήσει και να καταλάβει;
  3. Ποια η πρόβλεψη για νομοθετικές πρωτοβουλίες αναφορικά με τις έκτακτες μεταθέσεις στις οποίες επί της ουσίας τελούν όλοι οι λιμενικοί υπό καθεστώς μετάθεσης;

                                                               Η ερωτώσα βουλευτής

 Φωτεινή Μπακαδήμα


Νεότερη Παλαιότερη