Ενημέρωση για τις αποζημιώσεις οδοιπορικών των στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ μετά την 1-1-2024

.com/img/a/ 


Με την διάταξη του άρθρου 37 στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»  αποκαθίσταται  εν μέρει μια αδικία ως προς την οικονομική αποζημίωση για τις μετακινήσεις των στελεχών.

 

Συγκεκριμένα από την 01-01-2024 θα επέλθει:

 

·      Αύξηση της χιλιομετρικής αποζημίωσης από 0,15€  σε 0,20€/χιλιόμετρο 

 

·      Αύξηση του ποσού των εξόδων διανυκτέρευσης ανάλογα με την κατηγορία, ως εξής:

α. Κατηγορία Ι, μέχρι εκατό (100) ευρώ ανά διανυκτέρευση

β. Κατηγορία ΙΙ, μέχρι ογδόντα (80) ευρώ ανά διανυκτέρευση.

Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για διαμονή εντός των ορίων των δήμων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Η ως άνω προσαύξηση ισχύει και για διαμονή στη νησιωτική χώρα από την 1η Μαΐου έως και την 30ή Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

 

Η Ομοσπονδία μας (Π.Ο.Λ.) από την ίδρυση της έχει αναδείξει πολλάκις το θέμα  της  εφαρμογή του ν. 4336/2015   των οδοιπορικών και για τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ καθότι στο νόμο αυτόν προβλεπόταν προθεσμία για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος το οποίο θα καθόριζε εκ νέου το ύψος, τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και της αποζημίωσης εκπαίδευσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Δυστυχώς όμως από το 2016 μέχρι και σήμερα ακολουθήθηκε η έκδοση διατάξεων οι οποίες παρατείναν την  προθεσμία για την έκδοση του π.δ.

 

Συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 2020  με επιστολή προς τον Υ.ΝΑ.Ν.Π κ.Πλακιωτάκη Ιωάννη ζητούσαμε την

εφαρμογή του Νόμου των οδοιπορικών και για τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.(εδώ).

 

Τον Ιανουάριο του 2022 μετά την διαπίστωση της κατάργησης της προθεσμίας για την έκδοση του π.δ. , έστω και αν είχαν δοθεί 5 χρονικές παρατάσεις, με διάταξη στο ν. 4864/2021 η οποία στην ουσία έβαζε στην «κατάψυξη»  την εφαρμογή του Νόμου των οδοιπορικών και για τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, με νέα παρέμβαση μας ζητούσαμε την αποκατάσταση  αυτής της αδικία εις βάρος των συναδέλφων ρυθμίζοντας την αποζημίωση των οδοιπορικών στα επίπεδα που καθορίζει ο νόμος ν. 4336/2015  (εδώ).

 

Καθότι το θέμα των οικονομικών ζητημάτων των στελεχών αποτελεί προτεραιότητα για την Ομοσπονδία μας , υποβάλαμε υπόμνημα προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος στη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο του 2021 όπου ζητούσαμε την προσωπική παρέμβαση του κ. Πρωθυπουργού για τον εναρμονισμό της αποζημίωσης των οδοιπορικών εξόδων με αυτή των υπολοίπων δημοσίων υπαλλήλων  (εδώ) .

 

Επίσης το εν λόγω θέμα είχε τεθεί υπόψη του κου. Χρήστου Σταϊκούρα τόσο κατά τον Οκτώβριο του 2022 ως διατελέσας Υπουργός Οικονομικών σε συνάντηση με το προεδρείο της ΠΟΛ όσο και πριν μερικούς μήνες, Οκτώβριο του 2023, ως Υπουργός Υποδομών και συναρμόδιος για την έκδοση του σχετικού με το θέμα π.δ.   (εδώ).

 

Οι συνεχείς μας αναφορές στο θέμα τόσο με τις προαναφερόμενες παρεμβάσεις όσο και σε λοιπές  επαφές μας με κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους μας είχαν ως αποτέλεσμα και την πρόκληση σχετικών ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

 

Για να επέλθει όμως πλήρης εφαρμογή του ν.4336/2015 θα πρέπει να προστεθεί στην διάταξη του άρθρο 37 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου ρύθμιση  για αναλογική εφαρμογή και του άρθρου 11 του ν.4336/2015 η οποία ορίζει την ημερήσια αποζημίωση στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ, ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του μετακινουμένου.

 

Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών (Π.Ο.Λ.) έχουμε ήδη ζητήσει με σχετική επιστολή μας προς τους συναρμόδιους, για την έκδοση του π.δ. υπουργούς  Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού να τροποποιηθεί η προς ψήφιση διάταξη ως κάτωθι:

« Άρθρο 37

Χιλιομετρική αποζημίωση και έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού κατά τις μετακινήσεις στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας

Από 1η Ιανουαρίου 2024 και μέχρι την έκδοση του διατάγματος του άρθρου 15 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) για τη χιλιομετρική αποζημίωση και τα έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού, κατά τις μετακινήσεις των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εφαρμόζονται αναλογικά το άρθρο 8 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, η παρ. 2 του άρθρου 10 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 και η παρ.1 του άρθρου 11 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015»

 

Η Ομοσπονδία μας (Π.Ο.Λ.) μέχρι και την ψήφιση του νομοσχεδίου θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις της τόσο προς την Κυβέρνηση και τους αρμόδιους Υπουργούς όσο και στα κόμματα του Κοινοβουλίου προκειμένου η ημέρα ψήφισης να αποτελέσει την ημέρα δικαίωσης των στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ που σχεδόν επί μία δεκαετία βιώνουν την αδικία εις βάρος τους καθώς η αποζημίωση των οδοιπορικών εξόδων υπολείπονταν κατά 40% περίπου αυτής των υπολοίπων δημοσίων υπαλλήλων, εργαζόμενοι μάλιστα σε συνθήκες δύσκολες και σε αρκετές περιπτώσεις επικίνδυνες.

 

Ολόκληρη η επιστολή εδώΝεότερη Παλαιότερη