Ενημέρωση για τη χορήγηση δανείων και ΒΟΕΑ από το ΜΤΝ

     Το τελευταίο χρονικό διάστημα η Ομοσπονδία μας είχε διαρκή επικοινωνία με τους αρμόδιους στο ΥΕΘΑ και στο ΜΤΝ αναφορικά με το πρόβλημα που έχει προκύψει και επί 3 μήνες σχεδόν δεν έχει οριστεί το νέο ΔΣ του ταμείου , με αποτέλεσμα τη μη χορήγηση  στους δικαιούχους των παροχών του ταμείου (π.χ. ΒΟΕΑ, Δάνεια, έκτακτο μέρισμα κ.ά.). Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα χιλιάδες εν ενεργεία και συνταξιούχοι συνάδελφοι μερισματούχοι και οι οικογένειές τους να εκφράσουν την έκδηλη ανησυχία τους για αυτή την καθυστέρηση.


    Όπως όμως είχαμε ενημερωθεί η καθυστέρηση ορισμού νέου ΔΣ/ΜΤΝ αποδίδεται σε πρόσφατη διάταξη, που ρυθμίζει τα προσόντα και τις διαδικασίες επιλογής προσώπων σε Διοικήσεις ΝΠΔΔ, η οποία ισχύει και για τα μέλη του ΔΣ/ΜΤΝ.


    Βάση της ενημέρωσης που είχαμε ,η οποία και επαληθεύτηκε, την 8 Δεκεμβρίου εκδόθηκε η σχετική Υπουργική Απόφαση διορισμού του ΔΣ/ΜΤΝ.


    Ως αποτέλεσμα της θετικής αυτής εξέλιξης θα "ξεμπλοκάρουν" άμεσα και όλα τα ζήτημα που αφορούν τους  συναδέλφους κυρίως στη χορήγηση δανείων και ΒΟΕΑ αλλά και στα μερίσματα των συνταξιούχων συναδέλφων.

Νεότερη Παλαιότερη