Συναντήσεις Γραμματείας Πλωτών Μέσων και Ένωσης Λιμενικών Κ.Δ. Ελλάδος με υπηρετούντες σε πλωτά της Κ.Δ. Ελλάδος

 Η Γραμματεία Πλωτών Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - ΠΟΛ συνοδευόμενη από τον  Πρόεδρο της Ένωσης Λιμενικών Κ.Δ. Ελλάδος Πλαστουργό Χαράλαμπο  πραγματοποίησε συναντήσεις με υπηρετούντες σε πλωτά της Κ.Δ. Ελλάδος όπου και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην καθημερινότητα στον εργασιακό χώρο των στελεχών στα σκάφη (φόρτος εργασίας, χορήγηση αδειών και ρεπό, υποστελέχωση υπηρεσιών, όριο ηλικίας παραμονής στα πλωτά).


          Από συζητήσεις με τους συναδέλφους συμπεραίνουμε ότι το σύνολο των υπηρετούντων στα σκάφη, από το Καστελόριζο μέχρι την Κέρκυρα, τους απασχολούν εν γένει τα ίδια θέματα. Θέματα τα οποία θεωρούνται κόκκινη γραμμή για την ΠΟΛ (εδώ),  με κορωνίδα τα διπλά χρόνια για τους υπηρετούντες σε αυτά.


Δεν νοείται όλες οι ειδικές επιχειρησιακές μονάδες του Λιμενικού Σώματος να λαμβάνουν  διπλά  έτη υπηρεσίας με εξαίρεση τα πλωτά.


Ζητάμε από την στρατιωτική και πολιτική ηγεσία να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες ώστε να αρθεί η αδικία και να λάβουν οι υπηρετούντες στα σκάφη την έμπρακτη αναγνώριση που τους αξίζει, ανάλογη της προσφοράς τους.


Στοιχεία επικοινωνίας με Γραμματεία Πλωτών Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Π.Ο.Λ., για προτάσεις και προβλήματα που σας απασχολούν, στο email plota.pol@gmail.com

 

Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.

8%2B%25CE%25B5%25CE%25BD%25CF%2589%25CF%2583%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582%2Btrasparent


Νεότερη Παλαιότερη