Μήνυμα Γραμματείας Γυναικών Π.Ο.Λ. περί ισότητας και ίσης μεταχείρισης

                                                                                                                 Πειραιάς, 02/09/2022

                                           

Με αφορμή την ανάγνωση πρόσφατου δημοσιεύματος συνδικαλιστικού οργάνου του Λ.Σ., το οποίο κάνει χρήση της φράσης "με βάση την αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης" για την ύπαρξη εναρμόνισης των δικαιωμάτων όλων των γενεών Λιμενικών, θα θέλαμε να εκφράσουμε τη δυσαρέσκειά μας για την επιλεκτική επίκληση των εν λόγω αρχών του Συντάγματος της Ελλάδος ( αρ.4 παρ.2 και αρ. 116 παρ.2 του Συντάγματος). Κατά το πρόσφατο παρελθόν ψηφίσθηκαν «ευεργετικές» αναδρομικές διατάξεις και νόμοι που δημιούργησαν ανισότητες μεταξύ συναδέλφων και μάλιστα μεταξύ συναδέλφων διαφορετικού φύλου.

 

Να τονίσουμε ότι η τήρηση της αρχής της ισότητας, τόσο εκ μέρους του νομοθέτη όσο και εκ μέρους της Διοίκησης, υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο, ο οποίος στοχεύει στη διασφάλιση της επί ίσους όρους πραγμάτωσης του Κράτους δικαίου. Όταν αυτά καταστρατηγούνται με αθέμιτα μέσα και δεν εμπίπτουν στους δημόσιους σκοπούς του Συντάγματος έρχονται σε σύγκρουση με την αρχή της ισότητας.

 

Η Γραμματεία Γυναικών Π.Ο.Λ. εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας και ίσης μεταχείρισης μεταξύ γυναικών και ανδρών στο Λ.Σ.


Γραμματεία Γυναικών της Π.Ο.Λ.


Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.

8%2B%25CE%25B5%25CE%25BD%25CF%2589%25CF%2583%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582%2Btrasparent

Νεότερη Παλαιότερη