Καταιγισμός ερωτημάτων και καταγγελιών - Ερωτήματα προς κ. Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 .com/img/a/


                                              Πειραιάς, 01/09/2022

Αριθ. Πρωτ.: 103/2022

                                                                                  

Ανοικτή επιστολή


                                                                                         Προς: κ. Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

                                                 

Θέμα : «Καταιγισμός ερωτημάτων και καταγγελιών -  Ερωτήματα προς κ. Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»


Κύριε Αρχηγέ 

 

η Ομοσπονδία μας δέχεται το τελευταίο χρονικό διάστημα καταιγισμό ερωτημάτων και καταγγελιών στελεχών που υπηρετούν στα Πλωτά του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 

            Παρατηρείται η συνεχής απαξίωση προς τα πληρώματα των σκαφών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αφού μετά και τη μείωση των οργανικών συνθέσεων τους (φτάνοντας στο σημείο η σύνθεση να είναι ακόμα και ελλιπής ) ,πληθαίνουν και τείνουν να παγιωθούν ως ιδανική επιλογή ,αιτήματα προϊσταμένων Λιμενικών Αρχών για παράλληλα καθήκοντα στα πληρώματα των πλωτών. Με την κατά το δοκούν ερμηνεία του κανονισμού λειτουργίας πλοίων-σκαφών και τη χαρακτηριστική κατάχρηση της ελαστικότητάς του , ζητείται η ανάθεση  παράλληλων καθηκόντων υπό τον μανδύα της διατήρησης της εύρυθμης λειτουργίας του σκάφους και της  επιχειρησιακής του ετοιμότητας.

           

Η ελλιπής σύνθεση σκαφών και η ανάθεση παράλληλων καθηκόντων έχουν ως αποτέλεσμα την υπερεργασία και την  καταστρατήγηση του κανονισμού ωραρίου εργασίας. Αρκετές δε οι περιπτώσεις που τα πληρώματα των σκαφών αναγκάζονται να δουλεύουν από 15 έως ακόμα και 30 , ανά μήνα, νυχτερινές Υπηρεσίες εν πλω και στην συνέχεια να αναλάβουν και  ότι άλλο προκύψει!

 

Επιπρόσθετο βάρος και η έλλειψη διοικητικής μέριμνας ιδίως την καλοκαιρινή περίοδο καθώς  τα χρήματα που χορηγούνται ως οδοιπορικά στα στελέχη και στα πληρώματα των σκαφών δεν είναι αρκετά για την εύρεση αξιοπρεπούς καταλύματος με αποτέλεσμα τα πληρώματα να αναγκάζονται να διαμένουν μέσα στα σκάφη σε ανεπαρκείς χώρους για την απαραίτητη ανάπαυσή τους ενώ ως ένα κακόγουστο αστείο ακούγονται και οι συνεχόμενες αναβολές έκδοσης του π.δ. οδοιπορικών εξόδων που θα εναρμονίζει τα χρηματικά ποσά που δικαιούνται οι ένστολοι με τα αντίστοιχα όλων των υπολοίπων δημοσίων υπαλλήλων.

 

Η Ομοσπονδία μας ,Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών, έχει το τελευταίο χρονικό διάστημα αναδείξει αρκετά προβλήματα των στελεχών που υπηρετούν στα πλωτά του Σώματος χωρίς όμως να διαφαίνεται ακτίνα ελπίδας στο άμεσο μέλλον για επίλυσή τους.

 

Κύριε Αρχηγέ

 

επειδή θεωρούμε  αδιανόητο  να αντιμετωπίζονται τα πληρώματα των πλωτών, Λιμενικοί β΄ κατηγορίας θέτουμε τα κάτωθι ερωτήματα :

 

·         Πως είναι δυνατόν να θεωρείτε ότι  δεν επηρεάζεται η εύρυθμη λειτουργία ενός σκάφους όταν στα στελέχη που Υπηρετούν σε αυτό ανατεθούν παράλληλα καθήκοντα και  θα αναγκαστούν να εργαστούν σε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη ενώ θα έχουν εργαστεί ήδη για οκτώ ώρες;

·         Πώς είναι δυνατόν να θεωρείτε ότι  δεν επηρεάζεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα ενός σκάφους όταν το πλήρωμα του εργάζεται ακατάπαυστα και κατά πολύ πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου λόγω ελλιπούς σύνθεσης ή ανάθεσης παράλληλων καθηκόντων;

·         Πώς είναι δυνατόν να εκτελεί το ίδιο πλήρωμα από 15 έως ακόμα και 30 εν πλω νυχτερινές Υπηρεσίες ανά μήνα και από πού προβλέπεται;

·         Κινδυνεύει η ασφάλεια των πληρωμάτων και των επιχειρησιακών μέσων - σκαφών από την υπερεργασία που σας καταγγέλλουμε;

·         Ποιες οι ενέργειες του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ για τα  προβλήματα με την εύρεση καταλυμάτων στις αποσπάσεις θερινής περιόδου όπως περιγράφονται στο Αριθ. Πρωτ.: 85/2022/27-06-2022 έγγραφό μας (εδώ);

·         Ποιες οι ενέργειες του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ για τα  προβλήματα στελέχωσης στους Λιμενικούς Σταθμούς Σκύρου και Λίμνης Ευβοίας όπως παρατίθενται στο Αριθ. Πρωτ.: 100/2022/19-08-2022 έγγραφο μας  (εδώ);

·         Θα θεωρούσαμε ως σημαντικό βήμα υπέρ των στελεχών την ικανοποίηση των αιτημάτων όπως έχουν αποτυπωθεί και από την Γραμματεία Πλωτών Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. – ΠΟΛ (εδώ) καθώς και για την επίλυση των προβλημάτων που σας αναφέρουμε άνωθεν.

 

Η Π.Ο.Λ. υπέρμαχος της δημοκρατικής επίλυσης των προβλημάτων που αφορούν στα στελέχη επενδύει στη δημιουργική συνεργασία με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία.  


%25CF%2583%25CF%2586%25CF%2581%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B4%25CE%25B1%2B%25CF%2580%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25B5%25CE%25B4%25CF%2581%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2585


Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.


Νεότερη Παλαιότερη