Π.Ο.Λ. : Συνάντηση με την Ομοσπονδία Τριτέκνων Ελλάδος


 

Η Π.Ο.Λ. ανταποκρίθηκε στη πρόσκληση της Ομοσπονδίας Τριτέκνων Ελλάδος (ΟΠΟΤΤΕ ) και πραγματοποίησε συνάντηση τόσο με τη Γ.Γραμματέα κα. Βακουφτσή Κερασίνα στο Βόλο  όσο και με τον Πρόεδρο κ.Κοντό Δημήτριο στην Αθήνα .

Η Ομοσπονδία Τριτέκνων Ελλάδος αναγνωρίζοντας τον αγώνα της Π.Ο.Λ κατά των όσων αρνητικών προβλέπονται για τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ στο 11/2021 ΠΔ Μεταθέσεων που θέτει σε κίνδυνο τους δεσμούς της οικογένειας, ζήτησε ενημέρωση σχετικά με τις διατάξεις των έκτακτων μεταθέσεων όπου στην ουσία ακυρώνουν την προσπάθεια στήριξης των πολυμελών οικογενειών όπως αυτή αποτυπώθηκε με τους Νόμους 4504/17 και  4676/20.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών έθεσε στο Προεδρείο ΟΠΟΤΤΕ το ζήτημα με την αναγνώριση τέκνων από διαφορετικό γάμο και τους διαζευγμένους γονείς και την κατάθεσή πρότασής μας στο Σ/Ν με θέμα “Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και ζητήματα οικογενειακού δικαίου” το οποίο και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση,  όπου αναφέρουμε: για άλλη μια φορά ότι δυστυχώς για τα διαζευγμένα στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής οι οποίοι είναι γονείς, δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόβλεψη  ώστε  να βρίσκονται κοντά σε αυτά, τουναντίον  η Υπηρεσία δύναται να τους μεταθέσει στερώντας τους ακόμα και τον περιορισμένο  χρόνο της προσωπικής επικοινωνίας με τα τέκνα τους η οποία και τους παρέχεται έως και τώρα!

 

Επιπροσθέτως, ενώ ισχύουν νομοθετικά κατοχυρωμένες ευνοϊκές ρυθμίσεις υπέρ των γονέων (δηλ. προστασία στους γονείς των τριών τέκνων οι οποίοι έχουν την γονική μέριμνα και την επιμέλεια αυτών) θεωρεί τους διαζευγμένους γονείς άνευ επιμέλειας και ως μη έχοντες τέκνα παρόλο που υποχρεούνται εκ του νόμου για την πιστή τήρηση των αποφάσεων περί  καταβολής της διατροφής και  διατήρησης της επαφής & της προσωπικής επικοινωνίας με τα τέκνα τους.

  

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τριτέκνων Ελλάδος κ.Κοντός μας ενημέρωσε ότι  η ΟΠΟΤΤΕ θα προχωρήσει σε επιστολή προς τον ΥΝΑΝΠ κ.Πλακιωτάκη προκειμένου να ζητηθούν διευκρινήσεις επί των διατάξεων του 11/2021 ΠΔ Μεταθέσεων στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ οι οποίες και προκαλούν αρνητική έκπληξη καθώς στην τελευταία μεταξύ τους συνάντηση ο κ.ΥΝΑΝΠ είχε διαβεβαιώσει ότι θα υπάρχει μέριμνα για τις πολυμελείς οικογένειες . 

Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.

Νεότερη Παλαιότερη