Π.Ο.Λ.-Ε.Λ.Σ.Κ.Υ.-Συνάντηση με συναδέλφους της Μονάδας Ελικοπτέρων Λ.Σ. (ΥΕΜ/ΜΕΛΣ)


Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών (Π.Ο.Λ.) και η Ένωση Λιμενικού Σώματος Κεντρικής Υπηρεσίας (Ε.Λ.Σ.Κ.Υ) αξιολογώντας τις δυσκολίες  που προκύπτουν στις μετακινήσεις αυτή την περίοδο της έξαρσης της πανδημίας αλλά και συνεχίζοντας την συνδικαλιστική της δράση πραγματοποιεί διαδικτυακές συναντήσεις με συναδέλφους που υπηρετούν σε υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν, πέραν των γενικών ζητημάτων, και προβλήματα ιδιαίτερης φύσης που χρήζουν ανάδειξης αλλά και αντιμετώπισης.          

Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση του Προεδρείου της Π.Ο.Λ. και της Ε.Λ.Σ.Κ.Υ με συναδέλφους που υπηρετούν στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων /Μονάδα Ελικοπτέρων Λ.Σ προκειμένου οι υπηρετούντες στην ΥΕΜ/ΜΕΛΣ  να ενημερωθούν από τη μία για τις δράσεις της Ομοσπονδίας και της Ένωσης και από την άλλη να παρατεθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ώστε αφού αναδειχτούν να προωθηθούν προς επίλυση. 

Τα μέλη της Π.Ο.Λ. και του Ε.Λ.Σ.Κ.Υ ανάδειξαν τους συναδέλφους τα κύρια στοιχεία του νέου αυτού συνδικαλιστικού εγχειρήματος και αφού τόνισαν ότι βασικός τους σκοπός είναι ο εκσυγχρονισμός του κινήματος στο Λιμενικό Σώμα με μοναδικό στόχο την ουσιαστική επίλυση των προβλημάτων των συναδέλφων όπου και αν αυτοί υπηρετούν χωρίς διαχωρισμούς και εξαιρέσεις, ζήτησαν από τους υπηρετούντες στην ΥΕΜ/ΜΕΛΣ να καταγράψουν τα σοβαρότερα προβλήματα που υφίστανται ώστε αξιολογώντας τα να αναζητηθούν οι τρόποι που θα οδηγήσουν στην αντιμετώπισή τους.   

Ύστερα από διαλογική και ουσιαστική συζήτηση εστιάσαμε στα εξής ζητήματα :  

Εναρμόνιση του Κανονισμού Προσωπικού Ελικοπτέρων Λ.Σ (ΑΡΙΘΜ. 18/05) με αυτόν της Μοίρας  Αεροπλάνων, σε σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που είναι  απαραίτητα μέλη πληρώματος , όσον αφορά στους ιπταμένους τεχνικούς. (Στη ΜΑΛΣ δεν έχουν περιορισμό θέσεων ενώ στην ΜΕΛΣ είναι 12.)


Θέματα υλικοτεχνικής υποδομής:  Υπόστεγο στέγασης των ελικοπτέρων  Λ.Σ.(λόγω της αγοράς νέων ελικοπτέρων από το  Π.Ν. υπάρχει πιθανότητα τα ελικόπτερα του Λ.Σ. να παραμένουν εκτός υπόστεγου με συνέπεια να είναι εκτεθειμένα στις  καιρικές συνθήκες ,και να υπάρχουν δυσκολίες στην συντήρηση και στις επιθεωρήσεις  που απαιτούνται.


Εφαρμογή του Π.Δ. Μεταθέσεων και του Κανονισμού  Οργάνωσης  Λειτουργίας  ώστε  το προσωπικό που υπηρετεί στην ΜΕΛΣ να μην αποσπάται η διατίθεται σε άλλο κλάδο του ΥΕΝ όπως αυτό ορίζεται στο σχετικό κανονισμό. Το προσωπικό είναι εξειδικευμένο στη συντήρηση των Ελικοπτέρων και  η απόσπασή του είναι αρνητικός παράγοντας για την διάθεση του μέσου.


Να εξεταστεί το δικαίωμα  στο προσωπικό της Υ.Ε.Μ  όταν μετακινούνται με πλοίο ώστε να μεταβαίνουν στο μέρος όπου διατίθενται για εκτέλεση υπηρεσίας (το ταξίδι είναι πολύωρο και δεν τους χορηγείται καμπίνα) να έχουν δικαίωμα στην πληρωμή  διαφοράς για την απόκτηση καμπίνας. Τα στελέχη αυτά καλούνται με την άφιξη τους στον  τόπο προορισμού τους: αν πρόκειται για Αεροσκάφη του Frontex να ενημερωθούν για την εκάστοτε αποστολή από τα κατά τόπους Λ/Χ ,τα πληρώματα των Αεροσκαφών  και σε πολλές περιπτώσεις να πετάξουν την ίδια μέρα. Σε περίπτωση αποστολής με Αεροσκάφη υπηρεσίας μας με την άφιξή τους αναλαμβάνουν υπηρεσία ως τεχνικοί και ιπτάμενοι.

 Έχουν αναφερθεί επίσης και περιπτώσεις συναδέλφων όπου η κάνοντας την εκκαθάριση των δικαιολογητικών τους (με την επιστροφή των στελεχών στην Υ.Ε.Μ.) να τους έχει ζητηθεί να επιστρέψουν χρήματα λόγω του ότι τα εισιτήρια τους με καμπίνα δεν δικαιολογούνται.


Αναγνωρίζοντας τη προσφορά των συναδέλφων ΥΕΜ/ΜΕΛΣ στην ασφάλεια της πατρίδας και στη προστασία των πολιτών θεωρούμε υποχρέωσή μας να προβάλουμε τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν και χρήζουν επίλυσης διαβεβαιώνοντας τους  ότι από πλευράς μας θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε τα προβλήματα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε να είναι λιγότερα.  


Η Π.Ο.Λ. και η Ε.Λ.Σ.Κ.Υ θα συνεχίσουν τις συναντήσεις με τους συναδέλφους τόσο διαδικτυακά αλλά και διά ζώσης όσο μας το επιτρέψουν οι συνθήκες της πανδημίας.Νεότερη Παλαιότερη