Π.Ο.Λ.: Εξέλιξη Λιμενοφυλάκων σε ΥΠΑΞ. Σχολή ΔΥΛΣ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών

Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών

Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών

Breaking

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020

Π.Ο.Λ.: Εξέλιξη Λιμενοφυλάκων σε ΥΠΑΞ. Σχολή ΔΥΛΣ.
 Ενεργοποίηση διάταξης ( ν.4504/17 άρθ.79) για την εξέλιξη των Λ/Φ σε ΥΠΑΞ.

Μια ακόμη σημαντική διάταξη που είχε θεσπιστεί με τον Νόμο 4504/17 και ακόμη δεν έχει ενεργοποιηθεί είναι και αυτή του άρθρου 79 παρ.5. σύμφωνα με την οποία οι απόφοιτοι της Σχολής Λιμενοφυλάκων που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τρία (3) χρόνια στο βαθμό του Λιμενοφύλακα, έχουν τη δυνατότητα να προαχθούν στο βαθμό του Κελευστή του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω προαγωγικών εξετάσεων.

Η ανωτέρω διάταξη έχει προσαρμοστεί στα πρότυπα  των υπηρετούντων στην ΕΛ.ΑΣ. και αποτελεί φυσική εξέλιξη του συστήματος εισαγωγής Αξιωματικών και Λιμενοφυλάκων μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων.

Οι προϋποθέσεις διεξαγωγής των εξετάσεων, η διαδικασία, η εξεταστέα ύλη, το πρόγραμμα και η οργάνωση της εκπαίδευσής τους, η οποία θα είναι ταχύρρυθμη και διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων, θέματα που αφορούν στη διδακτέα ύλη, το διδακτικό προσωπικό, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εκπαιδευομένων, των εξετάσεων και του ελέγχου της επίδοσής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με όμοια απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθορίζεται κάθε φορά ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων.

Ο καταληκτικός βαθμός εν ενεργεία όσων προάγονται στο βαθμό του Κελευστή Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω των προαγωγικών εξετάσεων, είναι ο βαθμός που προβλέπεται για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

Γίνεται λοιπόν σαφές ότι οι Λιμενοφύλακες έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε Υπαξιωματικούς ως μια ευκαιρία αναβάθμισης των προσόντων και των γνώσεών τους.

Επιπρόσθετα με το νέο οργανόγραμμα όπως αυτό προκύπτει από την αύξηση των 1.500 οργανικών θέσεων δίνεται η δυνατότητα μέσω της ανωτέρω διαδικασίας να καλυφθούν τα κενά που θα προκύψουν σε θέσεις για Υπαξιωματικούς αφού από εδώ και πέρα θα έχουμε εισαγωγή στο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ μόνο Αξιωματικών και Λιμενοφυλάκων.

Θεωρούμε ότι σε μια διαδικασία που αφορά στην αύξηση των οργανικών θέσεων, την ανακατανομή αυτών και την πρόσληψη στελεχών μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων ,το επόμενο βήμα που απαιτείται είναι η ενεργοποίηση της διάταξης για την εξέλιξη των Λ/Φ σε ΥΠΑΞ μέσω της σχολής ΔΥΛΣ.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών 

Follow us on Facebook 

www.omospondia.gr