Ανακαλεί ο e-ΕΦΚΑ τα περί εναλλακτικής επιλογής αναγνώρισης της μάχιμης 5ετίας ως χρόνο βαθμολογικής και μισθολογικής προαγωγής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

  


Ανακαλεί ο e-ΕΦΚΑ  τα περί εναλλακτικής επιλογής αναγνώρισης της μάχιμης 5ετίας ως χρόνο βαθμολογικής και μισθολογικής προαγωγής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.


Την  22-03-2024 ο e-ΕΦΚΑ εξέδωσε διευκρινιστική σχετικά με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 43/2023 Εγκύκλιο του που αφορούσε τον υπολογισμός χρόνου υπηρεσίας προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας στο διπλάσιο,   μάχιμη 5ετία.


Με το νέο έγγραφο του στην ουσία επιβεβαιώνει τα αναφερόμενα μας τόσο στο ότι ο χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών, ο οποίος λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, αποτελεί χρόνο πραγματικής ασφάλισης, όσο και ότι παρέχεται η δυνατότητα στα στελέχη να  αναγνωρίσουν το οποιοδήποτε χρονικό διάστημα επιθυμούν να υπολογιστεί στο διπλάσιο όπου κι αν υπηρετούν ή υπηρέτησαν τα στελέχη, διευκρινίζοντας παράλληλα στην παρ. 5 ότι η ρύθμισή αυτή έχει εφαρμογή για όσους έχουν υποβάλλει ή θα υποβάλλουν αίτηση μετά την έναρξη ισχύος του αρ. 23 του ν. 4997/2022, ενώ για όσους ήδη βρίσκονται στη διαδικασία αναγνώρισης με αποπληρωμή των δόσεων ή στην περίπτωση που η διαδικασία έχει ήδη ολοκληρωθεί, με βάση όσα ορίζονται στις προγενέστερες εγκυκλίους του Υπουργείου μας και του e-ΕΦΚΑ, εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα διαλαμβανόμενα σε αυτές (Φ10042/οικ.13567/329/8.06.2017 και 10/2020).


Στην περίπτωση, ωστόσο, στελεχών, που έχουν ήδη αναγνωρίσει με το προγενέστερο καθεστώς διπλάσιες υπηρεσίες, ο χρόνος των οποίων δεν έχει υπερβεί τα πέντε έτη, υφίσταται η δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση αναγνώρισης για τον υπολειπόμενο χρόνο (μέχρι τα πέντε έτη), με βάση τις νέες διατάξεις, δηλαδή την επιλογή των ετών που θέλει το στέλεχος να αναγνωρίσει ως διπλά.


Όσον αφορά την αναγνώριση του χρόνου πραγματικής ασφάλισης κατά την ερμηνεία του στην εγκύκλιο 43/2023 και ως χρόνου βαθμολογικής και μισθολογικής προαγωγής, με το νέο έγγραφο του ανακαλεί αναφέροντας ότι «δεν συνδέεται με τη βαθμολογική και μισθολογική προαγωγή του ασφαλισμένου, καθώς οι κοινοποιούμενες διατάξεις είναι συνταξιοδοτικές και όχι μισθολογικές. Επομένως, τα αναφερόμενα στην ως άνω Εγκύκλιο (κεφ. 1 περ. 1.Β.2), ανακαλούνται».


Νέα όμως ερωτήματα προκαλούνται από την επισήμανση στο ίδιο έγγραφο ότι ειδικά για τους ασφαλισμένους στο πρώην ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ή στους λοιπούς ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ πρώην Φορείς κύριας ασφάλισης, πλην των ασφαλισμένων στο Δημόσιο, ότι ο ανωτέρω πραγματικός χρόνος ασφάλισης συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο αναγνωριστέων χρόνων ασφάλισης, με τις διατάξεις του αρ. 40 παρ. 6 του ν. 3996/2011, σύμφωνα με τις οποίες «…Ο συνολικός χρόνος, ο οποίος, με βάση τα ανωτέρω, συνυπολογίζεται ή αναγνωρίζεται τόσο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όσο και για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, δεν μπορεί να υπερβεί τα επτά (7) έτη, συνυπολογιζόμενου σε αυτά και κάθε άλλου χρόνου, πραγματικού ή πλασματικού, που έχει τυχόν αναγνωρισθεί ή αναγνωρίζεται με βάση άλλες διατάξεις ή αποφάσεις διοικητικών  συμβουλίων ασφαλιστικών οργανισμών»


Εν ολίγης σύμφωνα πάντα με το νέο έγγραφο του e-ΕΦΚΑ, όποιος νέος ασφαλισμένος ένστολος έκανε το λάθος να ακριβοπληρώσει για να αναγνωρίσει τα τέσσερα (04) έτη σπουδών , έχει αναγνωρίσει την μάχιμη 5ετία και τον στρατό φτάνοντας τα δέκα (10) έτη αναγνωρίσεων να μην μπορεί να τα χρησιμοποιήσει!


Επίσης πλέον των προαναφερόμενων ο e-ΕΦΚΑ ανακαλεί και την παράγραφο της εγκυκλίου 43/2023 που αφορά την υποβολή της αίτησης προς την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.


Με το νέο έγγραφο του αναφέρει ως μοναδική υποχρέωση του στελέχους που επιθυμεί τον διπλασιασμό του χρονικού διαστήματος της «μάχιμης πενταετίας» την υποβολή στην Υπηρεσία του της σχετικής αίτησης περί αναγνώρισης.

 

Από πλευράς μου συνιστώ υπομονή, κάποια στιγμή μετά την έκδοση διευκρινιστικών επί διευκρινιστικών θα ενημερωθούμε για το τι τελικά ισχύει και τι θα εφαρμοστεί!


(Σχετικό νέο έγγραφο εδώ  , προηγούμενη τοποθέτηση μου επί της εγκυκλίου 43/2023 εδώ )

 

Αθουσάκης Εμμανουήλ

Πρόεδρος Ένωσης Λιμενικών Κρήτης

Υπεύθυνος Επικοινωνίας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών - Π.Ο.Λ.Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.

10%20%CE%B5%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20trasparent

Νεότερη Παλαιότερη