Επίσκεψη Π.Ο.Λ. – Ε.Λ.ΝΑ στο Λιμεναρχείο Πάρου

 Την 12 Μαρτίου 2023 η Ομοσπονδία μας ( Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών – Π.Ο.Λ.) επισκέφτηκε την Λιμενική Αρχή Πάρου όπου ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας της Ομοσπονδίας Αθουσάκης Εμμανουήλ και ο Πρόεδρος της Ένωσης Λιμενικών Νοτιοανατολικού Αιγαίου Σιγάλας Νικόλαος συνάντησαν την Υπολιμενάρχη Ανθ/ρχο Λ.Σ. ΣΠΑΝΟΥ Αθανασία και συνομίλησαν με στελέχη της Λιμενικής Αρχής καταγράφοντας παράλληλα τις διαπιστώσεις μας και μία σειρά από ζητήματα που τους απασχολούν .

Τα κυριότερα εξ αυτών είναι :

·     Το θέμα στέγασης του Λιμεναρχείου Πάρου,  όπου εκτός του ότι το κτήριο κρίνεται ακατάλληλο και με ανεπαρκείς χώρους,  τον Μάιο του 2024 επίκειται η τελεσίδικη εκδίκαση με πιθανή απόφαση έξωσης. Συνέπεια των ανωτέρω και της αδυναμία εξεύρεσης κατάλληλων κτιρίων για την μεταστέγαση της Λιμενικής Αρχής θα αποφέρουν προβλήματα εν μέσω θερινής περιόδους.

 

·     Η υποστελέχωση κατά  50% της οργανικής δύναμης σε συνδυασμό με τις νέες αυξημένες ανάγκες κατά την θερινή κυρίως περίοδο τόσο με την κατακόρυφη αύξηση προσέγγισης Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων όσο και με την έναρξη προσέγγισης στην Πάρο μεγάλων κρουαζιερόπλοιων.

 

·     Το αυξημένο κόστος διαβίωσης λόγω νησιωτικότητας.

 

·     Ο εγκλωβισμός στελεχών με πολλά έτη παραμονής χωρίς να φαίνεται εφικτή η μετάθεση τους με το ισχύον νομικό πλαίσιο. 

 

·     Η αδυναμία σύμβασης προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιακών μέσων (πλωτών- χερσαίων) , συνέπεια της άρνησης των τοπικών πρατηριούχων σύναψης σύμβασης με αιτιολογικό των πρόσθετων χρονοβόρων και κοστοβόρων  διαδικασιών που απαιτούνται με την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να απαιτείται η μετακίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων στον Πειραιά για ανεφοδιασμό.

 

·     Το πλωτό μέσο της υπηρεσίας είναι ανοικτού τύπου με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα δυσχερή η χρήση του κατά τους χειμερινούς μήνες.

 

·     Η ανάγκη διάθεσης πρόσθετου χερσαίου επιχειρησιακού μέσου.

 

·     Η αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανογραφικού εξοπλισμού.

 

Ως ΠΟΛ ενημερώσαμε τους συναδέλφους για τα σημεία που έχει εντοπίσει ότι χρήζουν ιδιαίτερης και άμεσης αντιμετώπισης καθώς και ότι η Ομοσπονδία μας έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου να συμπεριληφθούν στο υπό προώθηση νομοσχέδιο του ΥΝΑΝΠ

 Μεταξύ αυτών αναφερθήκαμε:

·     Στην αναγκαιότητα προσλήψεων αφού αυτή την στιγμή υπηρετούν στο σώμα 8000 στελέχη αντί των 9500 οργανικών θέσεων όπου για να επιτευχθούν ειδικά για την Σχολή Λιμενοφυλάκων θα πρέπει να διορθωθεί το νομικό πλαίσιο προκειμένου να μετακυλήσουν περί των 700 κενών οργανικών θέσεων  στον εισαγωγικό βαθμό του Λιμενοφύλακα.

 

·     Στην αύξηση και την ανακατανομή των οργανικών θέσεων  σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες του Σώματος για να καλυφθεί η υπερεργασία και να προκύψει η δυνατότητα χορήγησης των δικαιούμενων ημερήσιων αναπαύσεων (ρεπό) αλλά και των αδειών εντός του ημερολογιακού έτους.

 

·     Στην αναγκαιότητα χορήγησης επιδόματος παραμεθορίου στο σύνολο των Υπηρετούντων σε υπηρεσίας των τριών πρώτων κατηγοριών.

 

·     Στην πρόθεση της Ομοσπονδίας και της  τοπικής Ένωσης για συνάντηση με τοπικούς φορείς προκειμένου επιτευχθεί η συνεργασία για λύση θεμάτων που άπτονται και στις αρμοδιότητες τους.

 

Η Ομοσπονδία μας θα μεταφέρει άμεσα στην Πολιτική και Στρατιωτική μας Ηγεσία τα όσα καταγράψαμε στο νησί της Πάρου προκειμένου να αναζητηθούν λύσεις στα προβλήματα που έχουν ανακύψει.

Θεωρούμε σημαντική την ανταπόκριση των συναδέλφων στο έργο που επιτελεί η Π.Ο.Λ και η πρωτοβάθμια Ένωση Λιμενικών Νοτιοανατολικού Αιγαίου χτίζοντας μια ειλικρινή και εποικοδομητική σχέση που ως αποτέλεσμα θα έχει την βελτίωση συνθηκών εργασίας των συναδέλφων στα νησιά των Κυκλάδων.Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.

10%20%CE%B5%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20trasparent
Νεότερη Παλαιότερη