Έκδοση κανονισμού λειτουργίας μη Επανδρωμένων Μέσων (drones).

 Εντύπωση προκαλεί η υπέρμετρη καθυστέρηση έκδοσης κανονισμού λειτουργίας των Μη Επανδρωμένων Μέσων (drones) που διαθέτουν οι Λιμενικές Αρχές Πάτρας, Μεσολογγίου και Κατάκολου, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ιδιαίτερα αξιόλογο εξοπλισμό ο οποίος μπορεί να συνδράμει άμεσα σε πλήθος επιχειρησιακών αρμοδιοτήτων όπως έρευνα και διάσωση, αστυνομικούς ελέγχους, , προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος κλπ.

Πληροφορούμαστε ότι εδώ και πολύ καιρό από την αρμόδια υπηρεσία τελεί υπό επεξεργασία το κείμενο του εν λόγω κανονισμού ενώ την ίδια στιγμή υφίσταται πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό με κατοχή πιστοποιητικών εκπαίδευσης και έτοιμο προς χρήση υλικό το οποίο δεν δύναται να αξιοποιηθεί επιχειρησιακά λόγω έλλειψης νομικού πλαισίου.

Παράλληλα, αντίστοιχο υλικό που αποτελεί δωρεά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρησιμοποιείται πλήρως από έτερους φορείς καθώς υφίσταται ικανό νομικό πλαίσιο λειτουργίας τους.

Ευελπιστούμε πως σε σύντομο χρονικό διάστημα θα εκδοθεί ο σχετικός κανονισμός λειτουργίας προκειμένου να αξιοποιηθούν επιχειρησιακά τόσο τα μέσα όσο και η τεχνογνωσία των συναδέλφων.
Νεότερη Παλαιότερη