ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΔ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΜΗΝΙΕΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  

gefyra-rio-antirio

Το τελευταίο χρονικό διάστημα η Ένωσή μας γίνεται αποδέκτης έντονων παραπόνων αναφορικά με  τις πρακτικές Διοίκησης Λιμενικής αρχής  που ακολουθούνται κατά την εφαρμογή του Κανονισμού ωραρίου εργασίας οι οποίες αποβαίνουν κατόπιν παρερμηνειών του Π.Δ 68/2003 εις βάρος των εργασιακών δικαιωμάτων των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η αλλαγή εκ μέρους της υφιστάμενης Διοίκησης, της πρακτικής εφαρμογής του Π.Δ. 68/2023 περί του Κανονισμού ωραρίου Εργασίας Προσωπικού Λ.Σ, η οποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πρακτική εφαρμογής του ανωτέρω διατάγματος, όχι μόνο από τις προηγούμενες Διοικήσεις, από το έτος δημοσίευσης του ανωτέρω Π.Δ, αλλά και από την πρακτική εφαρμογής αυτού ακόμα και από την ήδη υφιστάμενη Διοίκηση μέχρι το μήνα Δεκέμβριο του παρελθόντος έτους.


Η προηγούμενη τακτική εφαρμογής του Π.Δ  68/2003 απολάμβανε επί έτη πολλά την έγκριση και το καλώς έχειν όλων των προηγούμενων Προϊσταμένων της Λιμενικής Αρχής, των Διοικητών της ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ –ΕΛ.ΑΚΤ, τους αρμόδιους επιθεωρητές, καθώς και των υπηρεσιών του Υ.ΝΑ.Ν.Π που πάντα λάμβαναν γνώση και ενέκριναν τη νομιμότητα των πρακτικών εφαρμογής του ανωτέρω Π.Δ.  στα ζητήματα που άπτονταν της ρύθμισης του ωραρίου των στελεχών, χορήγησης ημερησίων αναπαύσεων και αποζημιώσεων, υπηρεσιών πέραν του πενθημέρου κ.λ.π.


Η ασυνέπεια του χαρακτήρα της πρακτικής που άξαφνα εφαρμόστηκε τους τελευταίους μήνες, χωρίς μάλιστα το Π.Δ 68/2003 να έχει καταργηθεί ή τροποποιηθεί με νεότερη παρέμβαση του Νομοθέτη, συγκριτικά με την πρακτική που ακολουθείτο κατά τα προηγούμενα έτη, έχει καλλιεργήσει έντονη αβεβαιότητα αναφορικά με το πότε τελικά το Π.Δ 68/2003  εφαρμόστηκε ορθά, ενώ, εύλογα, η αρχή της συνέχειας της διοίκησης και της ομαλής συνεχούς λειτουργίας αυτής, τίθενται εν αμφιβόλω.


Εφαρμόστηκε λοιπόν ορθά το εν θέματι Π.Δ. 68/2003  κατά τα παρελθόντα έτη ή τελικά η ορθή εφαρμογή του ξεκίνησε τους τελευταίους τρεις μήνες επί τη βάσει της ερμηνείας που του αποδίδει η σημερινή Διοίκηση. Βεβαίως αναφέρουμε ότι ακόμα και η σημερινή Διοίκηση μέχρι πρότινος εφάρμοζε τον Κανονισμό σύμφωνα με τις πρακτικές που ακολουθούνταν από όλες τις προηγούμενες Διοικήσεις. 


Για άλλη μια φορά τονίζουμε ότι η αυθεντική ερμηνεία των νόμων ανήκει στη νομοθετική λειτουργία σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρο 77 παρ.1).  «Αυθεντική ερμηνεία μιας διάταξης, έχουμε μόνο, όταν ο ίδιος ο νομοθέτης επανέρχεται στο θέμα και με νεότερο ερμηνευτικό νόμο το διασαφηνίζει».


   Εν προκειμένω η γραμματική και μόνο διατύπωση του Π.Δ. 68/2003 δεν χωρεί ουδεμία παρερμηνεία των διατάξεών του ούτε παρεκτροπή από αυτές.


Η Ένωσή μας θα κινηθεί δυναμικά βάσει των καταστατικών της δεσμεύσεων και με γνώμονα την προάσπιση των Συνταγματικά κατοχυρωμένων και εν γένει εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων, προσφεύγοντας αν χρειαστεί και ενώπιον της Δικαιοσύνης με σκοπό τη διαλεύκανση των ζητημάτων που ανακύπτουν και βαίνουν εις βάρος τους.


Οι υποχρεώσεις και δικαιώματα των εργαζομένων στο Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. ορίζονται από το Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους, οι οποίοι επ’ ουδενί δεν επιδέχονται επικίνδυνων παρερμηνειών.%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%20%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1
10%20%CE%B5%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20trasparent
Νεότερη Παλαιότερη