Η Π.Ο.Λ. για το σ/ν του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

 


Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών (Π.Ο.Λ.) καταθέσαμε τις προτάσεις μας στο πλαίσιο της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης για το σ/ν του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης και λοιπές διατάξεις»

 

Συγκεκριμένα καταθέσαμε τις δικές μας θέσεις στηρίζοντάς τα δίκαια αιτήματα: 


α)της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (ΕΑΑΛΣ) για τις συνθήκες που διαμορφώνονται στον εργασιακό βίο και μετά την συνταξιοδότηση των στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ  και 


β) τις προτάσεις των ασφαλισμένων στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομικών Πυροσβεστών και Λιμενικών ΤΕΑΑΠΛ – Ν.Π.Ι.Δ . οι οποίοι επισημαίνουν ότι ορισμένες διατάξεις του, εφόσον ψηφιστούν ως έχουν, θα προκαλέσουν οικονομική ζημία στους ιδίους όσο και σε αυτό καθεαυτό το Ταμείο.

 

Στο συγκεκριμένο ταμείο δικαιούχοι είναι και στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ενώ η προοπτική της καθιέρωσης ενός ασφαλιστικού συστήματος βάσει του οποίου οι εργαζόμενοι θα επενδύουν στα επαγγελματικά ταμεία δημιουργεί τεράστια αναταραχή αφού πλέον δεν θα υπάρχουν δικλείδες σταθερότητας και ασφάλειας.

 

Σχετικό link http://www.opengov.gr/minlab/?c=12183Για το ΔΣ

10%20%CE%B5%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20trasparent

Νεότερη Παλαιότερη