Ερώτηση για τις καταχρηστικές μετακινήσεις – τοποθετήσεις λιμενικών


 Να προχωρήσει η νομοθετική τροποποίηση, ώστε να θεωρούνται μεταθέσεις οποιεσδήποτε μετακινήσεις – τοποθετήσεις λιμενικών άνω των 20 χιλιομέτρων από την υπηρεσία υπαγωγής τους ζητά το ΚΚΕ με Ερώτηση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας, την οποία κατέθεσαν οι Βουλευτές Θανάσης Παφίλης και Νίκος Παπαναστάσης. Μεταξύ άλλων τονίζουν ότι οι καταχρηστικές μετακινήσεις – τοποθετήσεις, που αποφασίζονται χωρίς χρονικό όριο και χωρίς να προσδιορίζεται ακριβώς αν πρόκειται για απόσπαση ή διάθεση, παραβιάζουν τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού Λιμενικού Σώματος και ανατρέπουν τον οικογενειακό τους προγραμματισμό. Ακολουθεί ολόκληρη η Ερώτηση των Βουλευτών του ΚΚΕ:


Προς τον Υπουργό  Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Θέμα: Προβλήματα προσωπικού του Λιμενικού Σώματος σχετικά με τις τοποθετήσεις  σε Λιμενικά Τμήματα άνευ χρονικού ορίου. 


Με έγγραφο της η Ένωση Λιμενικών Κεντροδυτικής Ελλάδας μεταφέρει τη διαμαρτυρία του προσωπικού Λιμενικού Σώματος για τις αορίστου χρόνου τοποθετήσεις σε Λιμενικά Τμήματα, κατά τις οποίες δεν διευκρινίζεται αν πρόκειται για “απόσπαση” ή “διάθεση”. Θεωρούν απαραίτητο οι τοποθετήσεις στελεχών του Λιμενικού Σώματος να λαμβάνουν τη μορφή είτε απόσπασης είτε διάθεσης και όσες είναι άνω των 20 χιλιομέτρων να ορίζονται ως μετάθεση, όπως αυτές προβλέπονται σύμφωνα με το Π.Δ. 11/2021 ΦΕΚ 21/Α/1Ο-2- 2021.


Η κυβέρνηση έχει ευθύνη γιατί η υπηρεσία συνεχίζει να εφαρμόζει, αντί του παραπάνω Π.Δ., το άρθρο 40 του νόμου 4256/2014. Ο νόμος αυτός δίνει τη δυνατότητα στον εκάστοτε Λιμενάρχη, αν πρόκειται για Κεντρικό Λιμεναρχείο, να αποφασίζει την τοποθέτηση στελεχών σε Λιμενικά Τμήματα της υπαγωγής του, χωρίς να προσδιορίζεται ακριβώς αν πρόκειται για απόσπαση ή διάθεση. Το ίδιο ισχύει και για τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ ΕΛ.ΑΚΤ, μετά από γνώμη του οικείου Λιμενάρχη, εφόσον πρόκειται για Λιμεναρχεία.


Έτσι το στέλεχος δε γνωρίζει την αντίστοιχη προβλεπόμενη χρονική διάρκεια της τοποθέτησης με αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή του. Οι αποφάσεις αυτές της εκάστοτε υπηρεσίας είναι αβάσιμες και καταχρηστικές. Παραβιάζουν τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού Λ.Σ., ανατρέποντας μάλιστα τον οικογενειακό τους προγραμματισμό, σε συνθήκες που γενικότερα η ακρίβεια εκτοξεύει στα ύψη το κόστος διαβίωσης του λαού μας και των Λιμενικών.


ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε:

Να υπάρξει η άρση της απαράδεκτης επιβάρυνσης των στελεχών Λ.Σ.- ΕΛ. ΑΚΤ. ένεκα των δυσμενών τοποθετήσεων χωρίς καθορισμένο χρονικό ορίζοντα και προσδιορισμό κάθε μίας ως απόσπασης ή διάθεσης.

Να προχωρήσει νομοθετική τροποποίηση, ώστε οποιοδήποτε είδος μετακίνησης ή τοποθέτησης των στελεχών του Λ.Σ.- ΕΛ. ΑΚΤ. σε Λιμενικό Τμήμα, που βρίσκεται σε απόσταση άνω των είκοσι (20) χιλιομέτρων από την Υπηρεσία υπαγωγής του, να θεωρείται μετάθεση και να πραγματοποιείται κατόπιν απόφασης της Κεντρικής Υπηρεσίας του αρμοδίου Συμβουλίου Μεταθέσεων- Τοποθετήσεων κατά αναλογική εφαρμογή του Π.Δ. 11/2021 (ΦΕΚ 21/Α/10-2-2021).

Οι Βουλευτές

Παπαναστάσης Νίκος

Παφίλης Θανάσης

Νεότερη Παλαιότερη