Το επίδομα διαμονής και σίτισης στους λιμενικούς στη συνάντηση ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. με το δήμαρχο Σκοπέλου


 Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου της Π.Ο.Λ, Κυράνη Κώστα με τον Δήμαρχο Σκοπέλου, Περίσση Σταμάτη παρουσία του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής Σκοπέλου Αντιπλοιάρχου ΛΣ Γκάρα Γεωργίου με βασικό θέμα συζήτησης την χορήγηση επιδόματος διαμονής και σίτισης των στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Η Ομοσπονδία έχει αναδείξει πολλές φορές το πρόβλημα της στελέχωσης των νησιών των Β. Σποράδων.


Σημαντικός αποτρεπτικός παράγοντας αποτελεί και το κόστος διαβίωσης αφού τόσο η έλλειψη καταλυμάτων όσο και οι αυξημένες τιμές των αγαθών δυσχεράνουν την καθημερινότητα των συνάδελφων.


Με απόφαση όμως του Υπουργείου Οικονομικών και Εσωτερικών για την παροχή δωρεάν σίτισης και καταλύματος διαμονής σε υπαλλήλους ορεινών και νησιωτικών περιοχών δίνεται μία σημαντική βοήθεια στους λιμενικούς που υπηρετούν σε Σκόπελο και Αλόννησο  .


Συγκεκριμένα, με την με αρ. πρωτ. 43802/16-05-2023 (ΦΕΚ 3274/Τεύχος Β/ 17-05-2023) απόφαση καθορίζεται το ανώτατο ετήσιο χρηματικό όριο και το μηνιαίο κόστος για την παροχή δωρεάν σίτισης και καταλύματος διαμονής σε υπαλλήλους ορεινών και νησιωτικών περιοχών, από 16 δήμους της χώρας , σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης ύψους οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (8.637.300,00 €) περίπου ετησίως που θα διατίθενται στους δικαιούχους κατόπιν λήψης απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4483/2017.


Η παροχή αυτή θα δίνεται μεταξύ άλλων και στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος που παρέχει  υπηρεσία στις περιοχές δικαιοδοσίας τους.


Για τον Ν. Μαγνησίας και συγκεκριμένα για τους Δήμους Σκοπέλου και Αλοννήσου, το ανώτατο ετήσιο χρηματικό όριο και το μηνιαίο κόστος ορίζεται ως ακολούθως:


Α/Α ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΟΡΙΟ (ΕΥΡΩ) ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ (ΕΥΡΩ)

1 ΣΚΟΠΕΛΟΥ 878.400,00 600,00

2 ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 390.000,00 650,00

Στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε ο Δήμαρχος Σκοπέλου κ Περίσσης Σταμάτης ανέπτυξε τις πτυχές χορήγησης του επιδόματος που αποτελεί και δική του εισήγηση στο Υπουργείο Οικονομικών .


Ενημέρωσε δε τους λιμενικούς ότι:


τα ποσά που έχουν προβληθεί στην ΚΥΑ έχουν υπολογιστεί βάσει των εισηγήσεων των 16 Δήμων και δεν αποτελούν τα οριστικά ποσά που θα διατεθούν στους δικαιούχους το ύψος του ποσού θα καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών βάσει του μ.ο των ενοικίων και των τιμών των προϊόντων αλλά και των υπηρεσιών σίτισης έκαστου Δήμου.

το κόστος του σχετικού επιδόματος θα καλυφθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και όχι από τα έσοδα των Δήμων .

“Κατά συνέπεια είναι πρώιμο να αναφερόμαστε σε άμεση καταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους στα ποσά μάλιστα που έχουν προβλεφθεί στην σχετική Κ.Υ.Α . Ως εκ τούτου ο καθορισμός του ύψους του επιδόματος θα αξιολογηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών της Κυβέρνησης που θα προκύψει σε συνάρτηση πάντα με τις παρεμβάσεις και των 16 Δήμων που έχουν ενταχθεί στους δικαιούχους.


Το προσεχές χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση και με τον Δήμαρχο Αλοννήσου Βαφίνη Πέτρο ενώ από την Ομοσπονδία μας θα αποσταλεί και σχετική επιστολή τόσο προς τους υπόλοιπους 14 Δήμους ,με τους Δημάρχους των οποίων θα έρθουμε σε επικοινωνία προκειμένου το όλο εγχείρημα να λάβει σάρκα και οστά ,δίνοντας σημαντική ενίσχυση στους συναδέλφους που υπηρετούν σε αυτούς δημιουργώντας παράλληλα ένα σοβαρό κίνητρο για τους συναδέλφους που επιθυμούν να υπηρετήσουν σε αυτούς”, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση των λιμενικών.


Νεότερη Παλαιότερη