Οι αλλαγές που επιφέρει η νέα διάταξη για τον τόπο προτίμησης των στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (άρθρο 52 του ν.5039/2023)

     

als-ynanp_logo

Από την πρώτη στιγμή της έκδοσης του ΠΔ Μεταθέσεων 11/21 είχαμε εντοπίσει δεκάδες σημεία που θα δημιουργούσαν προβλήματα στα στελέχη ,θα προκαλούσαν αδικίες και λόγω της μη νομοθετικής συνοχής των διατάξεων θα καταστούσαν το ΠΔ μη λειτουργικό.

 

Η ιστορία δυστυχώς δεν μας διέψευσε. 3 χρόνια χωρίς μεταθέσεις .

 

Ένα από τα σημεία που είχαμε εντοπίσει ως άδικο και μη λειτουργικό ήταν και αυτό με τον τόπο προτίμησης .

 

Σύμφωνα με αυτό το στέλεχος δήλωνε τον τόπο επιλογής του βάσει των κάτωθι παραμέτρων :

α) αποτελεί τόπο εγγραφής στα δημοτολόγια ή πολιτογράφησης του στελέχους Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. ή του συζύγου ή της συζύγου του,

β) αποτελεί τόπο στον οποίο υπηρετεί, με απόσπαση ή μετάθεση, το στέλεχος Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ή εργάζεται ο σύζυγος ή η σύζυγός του,

γ) αποτελεί τόπο στον οποίο έχει ιδιόκτητη κατοικία το στέλεχος Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ή ο σύζυγος ή η σύζυγός του,

δ) αποτελεί τόπο στον οποίον διαμένουν οι γονείς του στελέχους Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ή του συζύγου του ή της συζύγου του.

 

Τα στελέχη εντός του 2021 κλήθηκαν να δηλώσουν τον τόπο που επιθυμούν ως τόπο επιλογής .Το πρόβλημα που πρόεκυψε ήταν η δέσμευση σε περίπτωση αλλαγής τόπου επιλογής ,του στελέχους να μπορεί να αλλάξει την επιλογή του ΜΟΝΟ αν μεταβάλλονταν η παράμετρος που είχε δηλώσει ( μία εκ των επιλογών α,β,γ,δ,).

 

Αναφέροντας ένα παράδειγμα : το στέλεχος που δήλωσε τον τόπο επιλογής του επειδή εκεί είχε ιδιόκτητη κατοικία δεν μπορούσε να αλλάξει τον τόπο επιλογής επειδή μετατέθηκε και υπηρετεί εκεί ή εγγράφηκε στα δημοτολόγια .

Θα μπορούσε να αλλάξει μόνο στην περίπτωση που αποκτούσε στο τόπο της νέας του υπηρεσίας μία κατοικία !!!

Αυτή η διάταξη δημιούργησε αδικίες καθώς τα στελέχη που μετατίθεντο στη νέα τους υπηρεσία θα υποχρεώνονταν σε μετάθεση στα (4) έτη, ως μέγιστος χρόνος παραμονής, ενώ αν την είχαν ορίσει ως τόπο συμφερόντων θα συμπλήρωναν τον χρόνο αυτόν στα (8) έτη.

 

Με την τροποποίηση αυτή (άρθρο 52 του ν.5039/2023) που σε κάθε περίπτωση είναι σε θετική κατεύθυνση, το στέλεχος μπορεί να ορίσει ως τόπο επιλογής την έδρα που υπηρετεί ενώ μπορεί να αλλάξει την επιλογή του όταν μεταβληθεί ένα από τα στοιχεία που δίνουν τη δυνατότητα αλλαγής τόπου επιλογής και όχι μόνο αυτό που αρχικά είχε επιλέξει. Έχουν επίσης προστεθεί και άλλα στοιχεία βάσει των οποίων μπορεί να αλλάξει ο τόπος επιλογής όπως αυτή της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος τέκνου.

 

Δυστυχώς όμως όταν στα 3 χρόνια παρεμβάσεων ,προσφυγών στο ΣτΕ, προτάσεων για αλλαγές, το μόνο που αλλάξει με θετικό πρόσημο είναι μόνο ένα εκ των δεκάδων προβληματικών σημείων του Π.Δ. το μόνο  βέβαιο είναι πως δεν μπορούμε να μιλάμε για εξέλιξη.

 

Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε την πλήρη κατάργηση των διατάξεων για τις μεταθέσεις σε όλους τους νόμους και τη θέσπιση ενός νέου Π.Δ που θα προκύψει μέσα από διαβούλευση της Ηγεσίας με τους συνδικαλιστικούς φορείς αλλά και με τους συναδέλφους γιατί μόνο μέσω αυτής της Δημοκρατικής διαδικασίας θα μπορέσει να δοθεί λύση στον γόρδιο δεσμό των μεταθέσεων .

 

Εμείς ως Π.Ο.Λ. έχουμε συντάξει πλήρες σχέδιο για το νέο Π.Δ μεταθέσεων και είμαστε στη διάθεση της Ηγεσίας να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε κάθε θετική εξέλιξη .             

       

 

Παραθέτουμε το σχετικό άρθρο:

Άρθρο 52

Βελτίωση του τρόπου επιλογής τόπου προτίμησης των στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής – Τροποποίηση άρθρου 28 ν. 4504/2017

Στο άρθρο 28 του ν. 4504/2017 (Α’ 184), περί τόπου προτίμησης, α) στην περ. β) της παρ. 1 προστίθεται η αναφορά σε «απόσπαση ή μετάθεση», β) στην παρ. 2 προστίθεται νέο πρώτο εδάφιο και στο νέο δεύτερο εδάφιο προστίθεται η φράση «και δηλώνονται ως μία έδρα οι ακόλουθες έδρες», γ) στην παρ. 3, στο εισαγωγικό εδάφιο αντικαθίσταται η λέξη «επιλογής» από τη λέξη «προτίμησης», αντικαθίστανται οι περ. α και δ και το άρθρο 28 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 28

Τόπος προτίμησης

  1. Τόπος προτίμησης είναι η έδρα Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία ευρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο ο οποίος πληροί μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) αποτελεί τόπο εγγραφής στα δημοτολόγια ή πολιτογράφησης του στελέχους Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. ή του συζύγου ή της συζύγου του,

β) αποτελεί τόπο στον οποίο υπηρετεί, με απόσπαση ή μετάθεση, το στέλεχος Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ή εργάζεται ο σύζυγος ή η σύζυγός του,

γ) αποτελεί τόπο στον οποίο έχει ιδιόκτητη κατοικία το στέλεχος Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ή ο σύζυγος ή η σύζυγός του,

δ) αποτελεί τόπο στον οποίον διαμένουν οι γονείς του στελέχους Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ή του συζύγου του ή της συζύγου του.

  1. Για τον σκοπό της παρ. 1, τα στελέχη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. δηλώνουν μία έδρα Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., εκτός αν είναι σύζυγοι ή συμβαλλόμενοι με σύμφωνο συμβίωσης, οπότε δηλώνουν από κοινού μία έδρα.

Δεν θεωρούνται ως διαφορετικός τόπος προτίμησης και δηλώνονται ως μία έδρα οι ακόλουθες έδρες:

α) οι έδρες Κεντρικών ή Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίες ευρίσκονται στις Περιφερειακές Ενότητες Αθηνών και Πειραιώς, καθώς και στους Δήμους Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Σαρωνικού, Σαλαμίνας, Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Αχαρνών,

β) οι έδρες Κεντρικών ή Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίες ευρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης,

γ) οι έδρες Κεντρικών ή Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., των οποίων η μεταξύ τους απόσταση είναι μικρότερη ή ίση των δεκαπέντε (15) χιλιομέτρων.

  1. Αλλαγή του τόπου προτίμησης επιτρέπεται μόνον ύστερα από νέα δήλωση του στελέχους Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) μεταβολής ενός εκ των περιπτώσεων της παρ. 1,

β) τέλεσης ή λύσης γάμου ή σύναψης ή λύσης συμφώνου συμβίωσης,

γ) θανάτου συζύγου ή του αντισυμβαλλομένου στο σύμφωνο συμβίωσης,

δ) αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος τέκνου,

ε) κατάργησης Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., η έδρα της οποίας έχει δηλωθεί ως τόπος επιλογής,

στ) μετάταξης σε ανώτερη ή κατώτερη τάξη Περιφερειακής Υπηρεσίας Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., η έδρα της οποίας έχει δηλωθεί ως τόπος επιλογής,

ζ) μεταβολής της έδρας Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία έχει δηλωθεί ως τόπος επιλογής,

η) ίδρυσης Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.»%25CF%2583%25CF%2586%25CF%2581%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B4%25CE%25B1%2B%25CF%2580%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25B5%25CE%25B4%25CF%2581%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2585

Γίνε τώρα μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών (ΠΟΛ)  και διεκδίκησε το μέλλον σου(Πάτα ΕΔΩ)


Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.

Νεότερη Παλαιότερη