Θεσμικά αιτήματα Λιμενοφυλάκων προερχόμενων από Πανελλαδικές εξετάσεις

 Προς:

1. ΥΝΑΝΠ

2. Αρχηγό ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

3. Κόμματα Ελληνικού Κοινοβουλίου   


Σε συνέχεια της από 21/02/23 επίσκεψής μας (εδώ) στη σχολή Λιμενοφυλάκων, η Ομοσπονδία μας κατέγραψε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές της σχολής που προέρχονται από Πανελλαδικές εξετάσεις ενώ ενημερωθήκαμε και για μία σειρά από δίκαια αιτήματα που θα προωθήσουμε στην πολιτική ,στρατιωτική μας ηγεσία και στα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου προκειμένου να θεσμοθετηθούν και να καλύψουν, κενά και αδικίες που υφίστανται εις βάρος των συναδέλφων που έχουν επιλέξει να σπουδάσουν στη παραγωγική σχολή Λ/Φ το επάγγελμα του Λιμενικού ως προοπτική αξιοποίησης των κόπων και των θυσιών τους.           

 

1)       Η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων να αποτελεί παραγωγική σχολή Υπαξιωματικών κατά τα πρότυπα των υπολοίπων στρατιωτικών σχολών. Θα πρέπει να αντιστοιχεί επί παραδείγματι με τις Σχολές Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ) του Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ) και της Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ). Να σημειωθεί ότι μέχρι να συμπεριληφθεί στις Πανελλήνιες εξετάσεις, η Σχολή Λιμενοφυλάκων είχε διάρκεια φοίτησης κατά κύριο λόγο 6 μηνών ( η διάρκεια φοίτησης έχει κυμανθεί από 3 έως 8 μήνες κατά καιρούς σε διάφορες εκπαιδευτικές σειρές που έχουν περάσει ) και η εισαγωγή σε αυτήν γινόταν κατόπιν προκήρυξης ( οι προκηρύξεις γενικώς δεν έχουν διακοπεί και έχουν υπάρξει ακόμη και μετά την προσθήκη της Σχολής στις Πανελλήνιες εξετάσεις ). Συνεπώς από την στιγμή που η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων μέσω Πανελληνίων υπερβαίνει χρονικά κατά 4 ( τέσσερις ) φορές(!) την αντίστοιχη μέσω προκήρυξης, θα ήταν εύλογο να μετατραπεί σε Σχολή Υπαξιωματικών ακόμη και με την πρόσθεση ενός ακόμη εκπαιδευτικού εξαμήνου. Είναι απαραίτητο να παρατηρηθεί ότι υπήρχε και η Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ ( Σ.Δ.Υ.Λ.Σ) η οποία έχει παύσει. Καθώς όμως η Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών συνιστά την ραχοκοκαλιά του Σώματος, το κενό αυτό μπορεί να καλυφθεί με την μετατροπή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων μέσω Πανελληνίων σε Σχολή Υπαξιωματικών. Ταυτόχρονα, η ανάγκη για Λιμενοφύλακες θα μπορούσε να ικανοποιηθεί μέσω προκηρύξεων όπως ακριβώς κάνουν η Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα που διαθέτουν και αυτές τις παραγωγικές Σχολές τους. Το ίδιο συμβαίνει και στις Ένοπλες Δυνάμεις στις οποίες και εκεί η εισαγωγή στις Σχολές Υπαξιωματικών γίνεται με Πανελλήνιες εξετάσεις και όταν υπάρχουν περαιτέρω ανάγκες στελέχωσης προβαίνουν σε προκηρύξεις για μόνιμες προσλήψεις. Το Λ.Σ μπορεί συνεπώς να συνεχίσει να προσλαμβάνει Λιμενοφύλακες και με την διαδικασία των προκηρύξεων και να μετατρέψει την Σχολή Λιμενοφυλάκων μέσω Πανελληνίων σε Σχολή Υπαξιωματικών, οι απόφοιτοί της δηλαδή να ορκίζονται Κελευστές.

 

2)         Σε συνέχεια των ανωτέρω και σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτό το προαναφερθέν αίτημα, θα μπορούσε ο χρόνος φοίτησης στην Σχολή να λογίζεται ως χρόνος για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό, δηλαδή να προάγονται σε Κελευστές στα 5,5 χρόνια και όχι στα 8 όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα. Με βάση τα τωρινά δεδομένα η παραμονή στον βαθμό του Λιμενοφύλακα είναι τα 8 έτη με το πέρας των οποίων γίνεται η προαγωγή στον βαθμό του Κελευστή. Δηλαδή οι Δόκιμοι Λιμενοφύλακες από την στιγμή μου εισέρχονται στην Σχολή προάγονται στον επόμενο βαθμό μετά από 10,5 χρόνια(!), 2,5 έτη δηλαδή της Σχολής συν τα 8 έτη στον βαθμό του Λιμενοφύλακα. Είναι η μόνη Σχολή των οποίων οι απόφοιτοι παραμένουν στον ίδιο βαθμό 8 ολόκληρα έτη μέχρι να προαχθούν στον επόμενο, όταν ταυτόχρονα η προαγωγή στον επόμενο βαθμό από οποιαδήποτε άλλη παραγωγική στρατιωτική σχολή οποιουδήποτε κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων είναι στα 4 έτη(!). Θα ήταν δίκαιο δηλαδή να γίνεται η προαγωγή στον επόμενο βαθμό με βάση τα πρότυπα των υπολοίπων στρατιωτικών σχολών, να μικρύνει δηλαδή η διάρκεια παραμονής στον βαθμό του Λιμενοφύλακα και η μετάβαση στον βαθμό του Κελευστή να είναι τα 4 έτη. Το ζητούμενο βέβαια και το επιθυμητό σε κάθε περίπτωση είναι οι απόφοιτοι της Σχολής να ορκίζονται κατευθείαν Κελευστές.

3)         Είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι σύμφωνα με το καταστατικό της Σχολής προβλέπεται στο πέμπτο εξάμηνο ( μετά δηλαδή την ολοκλήρωση των 4 εξαμήνων σπουδής εντός της Σχολής ) πρακτική εκπαίδευση σε Λιμενικές Αρχές της παραμεθορίου. Θα πρέπει συνεπώς οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.ΝΑ.Ν.Π να ολοκληρώνουν εγκαίρως τις διαδικασίες  για την διάθεση των απαιτούμενων κονδυλίων για την εν λόγω εκπαίδευση των Δοκίμων στις Λιμενικές Αρχές της Παραμεθορίου ( να σημειωθεί ότι το έτος 2022 χάθηκαν δύο μήνες ).

4)         Θα πρέπει να υπάρξει σχετική νομοθετική μέριμνα ώστε οι Δόκιμοι Λιμενοφύλακες κατά την διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης του πέμπτου εξαμήνου να λαμβάνουν πενθήμερα και νυχτερινά, όπως εφαρμόζει η Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα στους Δόκιμους Αστυφύλακες και Δόκιμους Πυροσβέστες αντίστοιχα.

5)         Θα πρέπει να προβλεφθεί  σχετική νομοθετική ρύθμιση ούτως ώστε οι απόφοιτοι της Σχολής να μπορούν να συμμετάσχουν σε κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάτι το οποίο δεν μπορούν να κάνουν με βάση τα τωρινά δεδομένα.

6)         Κρίνεται απαραίτητη ρύθμιση αναφορικά με  την βαθμολογική εξέλιξη Δοκίμων που εισάγονται στην Σχολή όντες απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων ( Α.Ε.Ι ) και έχοντας υπηρετήσει την στρατιωτική τους θητεία. Δεν νοείται να μην συνυπολογίζεται στην βαθμολογική τους εξέλιξη η κατοχή πτυχίου τμήματος Ανώτατης Εκπαίδευσης και η στρατιωτική τους θητεία. 

 

Ως Ομοσπονδία έχουμε αναδείξει τη σημαντικότητα αύξησης των οργανικών θέσεων στον εισαγωγικό βαθμό του Λ/Φ ώστε να καταστεί δυνατή η αύξηση των εισακτέων ανά έτος μέσω πανελλαδικών εξετάσεων σε αντίθεση με την απογοητευτική εξέλιξη της μείωσης του αριθμού κατά 40% για τα έτη 2023 και 2024 ενώ κρίνεται επιβεβλημένη η ολοκλήρωση των εργασιών στη σχολή Λ/Φ στο Χατζηκυρίακειο στον Πειραιά προκειμένου να αποκτήσει προοπτική το όραμα αναβάθμισης της σχολής σε εκπαιδευτικό επίπεδο .    

 

Η Π.Ο.Λ. θα συνεχίσει να βρίσκεται σε επαφή με τους συναδέλφους που φοιτούν στη σχολή Λ/Φ και θα τους ενημερώνει για κάθε εξέλιξη μέχρι και την ικανοποίηση των αιτημάτων τους που κρίνονται δίκαιά και ουσιαστικά προωθώντας τα αρμοδίως και εντάσσοντάς τα στο διεκδικητικό της πλαίσιο .Για το ΔΣ


%25CF%2583%25CF%2586%25CF%2581%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B4%25CE%25B1%2B%25CF%2580%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25B5%25CE%25B4%25CF%2581%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2585

Γίνε τώρα μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών (ΠΟΛ)  και διεκδίκησε το μέλλον σου(Πάτα ΕΔΩ)


Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.

Νεότερη Παλαιότερη