Απάντηση ΥΝΑΝΠ κ.Πλακιωτάκη Ι. για την φορολόγησή του επιδόματος των 600 ευρώ.

 bouli 


Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών θα συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις για την νομοθετική ρύθμιση της μη φορολόγησης του επιδόματος των 600 ευρώ.

 

Θεωρούμε θετική την συζήτηση του θέματος που έφερε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο η Π.Ο.Λ για την μη φορολόγηση του έκτακτου επιδόματος των 600 ευρώ καθώς εκτός από την ξεκάθαρη απάντηση των αρμοδίων υπηρεσιών που σας έχουμε έως τώρα παραθέσει, παραθέτουμε την απάντηση του ΥΝΑΝΠ κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη κατόπιν σχετικού ερωτήματος από τον βουλευτή της Ν.Δ. Βασίλειο-Πέτρο Σπανάκη .

 

Ερώτημα «… Προτίθεστε να τροποποιήσετε την εν λόγω διάταξη και να ορίσετε ρητά ότι η έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη;»

 

Απάντηση «Επί των διαλαμβανομένων στην εν θέματι Ερώτηση γνωρίζεται ότι, προκειμένου υιοθετηθεί ρητή εξαίρεση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 123 του ν. 5003/2022 (A’ 230) από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών απαιτείται τροποποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, η οποία εμπίπτει στην αρμοδιότητα του συνερωτώμενου Υπουργείου Οικονομικών.»

Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.
Νεότερη Παλαιότερη