Ενημέρωση συναδέλφων στην Υπηρεσία Μουσικής ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

  


Πραγματοποιήθηκε την 7-10-22 επίσκεψη της Π.Ο.Λ. από τον Πρόεδρο Κυράνη Κων/νου και τη Γ.Γραμματέα και Πρόεδρο της ΕΛΣΚΥ Μπέη Χαριτίνη στο νέο κτήριο της Υπηρεσίας Μουσικής ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

Κατά την επίσκεψή μας ενημερώσαμε τους συναδέλφους για τις τρέχουσες εξελίξεις ενώ δεχτήκαμε ερωτήματα που αφορούν στις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας των υπηρετούντων στη μπάντα του Λιμενικού Σώματος.

 

 

  • Μάχιμη Πενταετία

Ως θετική εξέλιξη θεωρείται η διάταξη που περιλαμβάνεται στο σ/ν του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που προβλέπει τη διεύρυνση των στελεχών που μπορούν να αναγνωρίσουν τη μάχιμη 5ετία ,αφού αποτελούσε ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα των συναδέλφων στην Υπηρεσία Μουσικής ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ οι οποίοι δεν μπορούσαν να υπηρετήσουν λόγω ειδικότητας μουσικού , σε υπηρεσίες του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ που ο χρόνος υπηρεσίας υπολογίζονταν  στο διπλάσιο.

  • Π.Δ Οδοιπορικών εξόδων .

Πραγματοποιήθηκε διεξοδική συζήτηση για το σοβαρό ζήτημα των οδοιπορικών εξόδων αφού οι συνάδελφοι της Υπηρεσίας Μουσικής ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ πραγματοποιούν συχνές μετακινήσεις προκειμένου να παραστούν σε εκδηλώσεις και να αναδείξουν το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ .

Θα πρέπει να τονιστεί πως εδώ και 7 έτη αναμένουμε τη ψήφιση Προεδρικού Διατάγματος το οποίο θα καθορίζει εκ νέου το ύψος, τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και της αποζημίωσης εκπαίδευσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας του άρθρου 15 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α 94) και θα έδινε 30% αύξηση στο σύνολο της ημερήσιας αποζημίωσης όπως ακριβώς υφίσταται σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους πλην ένστολων .

      •     Π.Δ Μεταθέσεων .

Αναπτύχθηκαν όλες οι πτυχές του 11/21 π.δ Μεταθέσεων και κυρίως τα προβλήματα που   προκαλεί στα στελέχη της Υπηρεσίας Μουσικής ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ καταλήγοντας στην ανάγκη της κατάργησης όλων των διατάξεων που προβλέπονται από μία σειρά νόμων τα τελευταία 6 έτη και δημιούργησαν ένα πολυδαίδαλο σύστημα μεταθέσεων που καταλήγει σε αδιέξοδο και τη θέσπιση ενός νέου π.δ ως προϊόν συνεργασίας των συνδικαλιστικών εκπροσώπων με την Ηγεσία.

           Νομικό πλαίσιο που διέπει την Υπηρεσίας Μουσικής ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 

Μέσα από τη συζήτηση με τους μουσικούς συναδέλφους διαπιστώθηκε πως το νομικό πλαίσιο που διέπει την Υπηρεσία Μουσικής και αφορά ,στις προσλήψεις ,στην εξέλιξη των στελεχών ,στην αναγνώριση των πτυχίων ,τις μεταθέσεις αλλά και στη λειτουργία της υπηρεσίας παραμένει ¨Αίολο¨ εδώ και πολλά έτη. Συζητήσαμε τη προοπτική νομοθετικής ρύθμισης μίας σειράς ζητημάτων που θα καθορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας της υπηρεσίας και την εξέλιξη των στελεχών .

 

Απαντήθηκαν μία σειρά από ερωτήματα που τέθηκαν από τους συναδέλφους και ανανεώσαμε το ραντεβού μας για το προσεχές χρονικό διάστημα προκειμένου να προχωρήσουμε σε μία σειρά από ενέργειες και δράσεις που θα βοηθήσουν στην επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους συναδέλφους μουσικούς .

 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους της Υπηρεσίας Μουσικής ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και τον Διευθυντή της Αντιπλοίαρχο Λ.Σ. ΒΡΕΤΤΟ Γεώργιος για τη θερμή υποδοχή που μας επιφύλαξαν , υποσχόμενοι πως θα συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό τους αναδεικνύοντας το έργο τους .%25CF%2583%25CF%2586%25CF%2581%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B4%25CE%25B1%2B%25CF%2580%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25B5%25CE%25B4%25CF%2581%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2585Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.
Νεότερη Παλαιότερη