Κατάργηση και στα Σ.Α. της ειδικής εισφοράς (1%) ν. 3986/2011 στο προωθούμενο σ/ν του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

 


Πειραιάς , 14 /10/2022

   Αριθ. Πρωτ.: 113/2022

ΠΡΟΣ:  Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών   Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη


Κύριε Υπουργέ,

 

Το 2011 με τον ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015» καθιερώθηκαν με το  άρθρο 38   δημοσιονομικά μέτρα.


Συγκεκριμένα με την περ. α) της παρ 2  καθιερώθηκε η  ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των τακτικών αποδοχών και με την περ. β) της παρ 2 καθιερώθηκε η  ειδική εισφορά των ασφαλισμένων του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των δικαιούχων υπαλλήλων του Ταμείου. Για όσους υπαλλήλους του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης περίπτωσης δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΤΠΔΥ η εισφορά υπολογίζεται σε ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων, υπέρ του ΟΑΕΔ.


Στην συνέχεια επί του ίδιου έτους με την παρ. 11 του αρθρου. 2 του ν. 4024/11 προστέθηκε στην περ. β) της παρ 2 του άρθρου 38 του ν.3986/11 ότι για το προσωπικό που είναι ασφαλισμένο στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, η εισφορά αυτή αποδίδεται υπέρ των εν λόγω Ταμείων.


Στο σχέδιο νόμου «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις», που έχει αναρτηθεί στο opengov για δημόσια διαβούλευση (εδώ) διαπιστώνεται πως η ειδική εισφορά (1%) της περ. β) παρ. 2 άρθρου 38 ν. 3986/2011 καταργείτε για όλους ασφαλισμένους του δημοσίου εκτός από τους ασφαλισμένους των Μετοχικών Ταμείων των Ε.Δ και  των Σ.Α .  Υπενθυμίζουμε πως  οι ένστολοι ασφαλισμένοι καταβάλουν υπέρ των μετοχικών ταμείων εισφορά ύψους 4% επί των τακτικών αποδοχών ενώ το επιπρόσθετο 1% επιβληθεί κατά την περίοδο των μνημονίων και μετά το PSI προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των ταμείων.


Μετά την έξοδο από τα μνημόνια και την οικονομική ανάκαμψη των ταμείων όπως αυτό επιβεβαιώνεται και από την Κυβέρνηση η ανάγκη επιβολής του 1% έχει εκλείψει.


  Ήμασταν παρόντες στη Θεσσαλονίκη  όταν ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη της Δ.Ε.Θ ανακοινώνοντας μία δέσμη μέτρων που θα ελαφρύνουν τους Έλληνες πολίτες δήλωσε πως : «Καταργείται για πάντα και για όλους -δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους- η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης. Ένα βάρος των μνημονίων παίρνει τέλος, ανακουφίζονται σχεδόν 3.000.000 φορολογούμενοι. Και βέβαια, στο Δημόσιο, μαζί με την κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης και τη θέσπιση για πρώτη φορά Κινήτρων Επίτευξης Στόχων, παίρνει τέλος και η μη ανταποδοτική Εισφορά υπέρ του πρώην Ταμείου Πρόνοιας Υπαλλήλων. Μία ακόμη ελάφρυνση.».


      Σε μία περίοδο που ως εργαζόμενοι ένστολοι διεκδικούμε την αποτροπή  της σχεδιαζόμενης νομοθετικής παρέμβασης της Κυβέρνησης που ως αποτέλεσμα θα έχει  να μειωθούν  δραματικά   τα έσοδα των Μετοχικών Ταμείων των  Ενόπλων Δυνάμεων  -και κατά συνέπεια και των  ΜΤΝ, ΕΛΟΑΝ- από τις ανταποδοτικές  κρατήσεις ύψους 4% και 2% επί των πάσης φύσεως συμβάσεων προμηθειών- δαπανών, σε 2% και 1% αντίστοιχα.


Η απρόβλεπτη αυτή εξέλιξη μας αδικεί ,η συγκεκριμένη διάταξη μας θίγει και μας κατατάσσει σε εργαζόμενους β ‘ διαλογής αφού από ότι προκύπτει οι ένστολοι θα είναι η μόνη κατηγορία ασφαλισμένων για τους οποίους  θα διατηρηθεί η ειδική εισφορά (1%).


 Κύριε Υπουργέ

     ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών -Π.Ο.Λ. θα καταθέσουμε τις θέσεις και στη δημόσια διαβούλευση στο opengov για το σχετικό σ/ν ευελπιστώντας πως η συγκεκριμένη διάταξη θα τροποποιηθεί εντάσσοντας και τα Σ.Α στην κατάργηση 1% υπερ. Μετοχικών Ταμείων  καθώς και την κατάργηση του 2% υπέρ ανέργων, του ίδιου μνημονικού νόμου 3986/2011.


Ταυτόχρονα στο σ/ν προτείνουμε την ένταξη ευεργετικών διατάξεων που θα έχουν αντίκρισμα σε όλα τα στελέχη όπως η μείωση του ποσοστού αναγνώρισης των ετών σπουδών ,στρατού, και της τριετίας 90-95 από το 20% στο ποσοστό που ίσχυε πριν το νόμο Κατρούγκαλου ν.4387/2016 σε 6,67%.


.com/img/a/

Γίνε τώρα μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών (ΠΟΛ)  και διεκδίκησε το μέλλον σου(Πάτα ΕΔΩ)


Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.

8%2B%25CE%25B5%25CE%25BD%25CF%2589%25CF%2583%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582%2Btrasparent


Νεότερη Παλαιότερη