Επιστολή στον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη για την εξαγορά της 3ετιας των καταταγέντων 90-95 και αναγνώριση ετών σπουδών και στρατού .


                                      Πειραιάς    18/10/2022

 

Αριθ. Πρωτ.: 114/2022

 

Προς : Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών  

                                                                                                                         Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη

 

ΘΕΜΑ : Επιστολή στον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών   Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη για την εξαγορά της 3ετιας παρ.4    άρθρου  22 του ν.3865/2010 και αναγνώριση ετών σπουδών και στρατού .

 

Σχετ:  α. ΠΔ 169/2007 (ΦΕΚ Α΄ 210, «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων»)

β. Ν.3865/2010 (ΦΕΚ Α΄ 165, «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις»)

γ. Υπ΄ αριθμ. 27135/0092/17.2.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΛ3Η-4Β) εγκύκλιος ΥΠΟΙΚ

δ. Υπ΄ αριθμ. 111482/0092/2016 (ΦΕΚ Β΄, «Ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη») Κοινή Υπουργική Απόφαση κ.κ. Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών»)

ε. Υπ΄ αριθμ.Φ9000α/2846/17457/09-12-2020 απάντηση ΥΠ.ΕΘ.Α

 

Κύριε Υπουργέ

στο σχέδιο νόμου του  Υπουργείου  Εργασίας & Κοινωνικών   Υποθέσεων  «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» επιχειρείται η ρύθμιση μίας σειράς ασφαλιστικών ζητημάτων των εργαζομένων.

 

Ο Νόμος 4387/2016 ευρύτερα γνωστός ως Νόμος Κατρούγκαλου και επίσημα  «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» δημιούργησε μία σειρά από ζητήματα που θα συνεχίσουν να απασχολούν για πολλά έτη ακόμη τους ένστολους ασφαλισμένους και χρήζουν επίλυσης καθώς δημιουργούνται σοβαρές αδικίες εις βάρος των ένστολων εργαζομένων. 

 

Ζητούμε την ένταξη στο σχέδιο νόμου του  Υπουργείου  Εργασίας & Κοινωνικών   Υποθέσεων  που θα ρυθμίζουν:

 

 1. Την εξαγορά της 3ετιας παρ.4    άρθρου  22 του ν.3865/2010

Με μία σειρά σχετικών  ανακοινώσεών  μας που αφορά στην προσαύξηση κατά τρία (3) έτη για τα στελέχη που κατετάγησαν στις τάξεις των του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ  τα έτη 1990 – 1995 γίνεται  σαφές ότι υφίσταται τεράστια αδικία για τα στελέχη τα οποία ακόμη και για λίγες μέρες δεν εντάχθηκαν στο καθεστώς των παλιών ασφαλισμένων οι οποίοι είχαν δικαίωμα συνταξιοδότησης μετά από 24,5 έτη υπηρεσίας .

 

Με την 2071Ε/16.11.2020 απάντηση  της Βουλής των Ελλήνων (ΥΠΕΚΥ), γνωρίζεται ότι για την προσαύξηση κατά τρία (3) έτη του συντάξιμου χρόνου των στρατιωτικών κατ’επέκταση και των υπηρετούντων σε ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και λοιπά Σ.Α, ο οποίος αποτελεί πλασματικό χρόνο ασφάλισης, απαιτείται καταβολή από τον ίδιο τον στρατιωτικό της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, στο ποσοστό που έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και επί των συντάξιμων αποδοχών που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής αυτής, το οποίο (ποσοστό) από 01.1.2020 και εφεξής ανέρχεται σε 20%.

 

Τα όσα αναφέρονται στην ως ανωτέρα απάντηση ,ουδέποτε είχαν ενταχθεί σε ερμηνευτικές εγκυκλίους και αποτελούν μία ερμηνεία για ένα ζήτημα που από την εφαρμογή του Ν.3865/2010 έχει προκαλέσει πληθώρα ερωτημάτων στα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ    καθόσον, κατά την άποψή μας, η ως άνω προσαύξηση των τριών (3) ετών δεν αποτελεί πλασματική υπηρεσία αλλά συντάξιμη.

 

Σύμφωνα, εξάλλου, με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του (β) σχετικού νόμου, ο συντάξιμος χρόνος του ένστολου προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας  που έχει καταταγεί μέχρι την 31.12.1995 και θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από την 1.1.2015 και μετά προσαυξάνεται κατά τρία (3) έτη.

Η (γ) σχετική εγκύκλιος αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στη διαδικασία υπολογισμού του ως άνω χρόνου των τριών (3) ετών, η οποία (διαδικασία) είναι αυτή της αναγνώρισης του χρόνου σπουδών, δηλαδή ότι θα πρέπει η/ο ενδιαφερόμενη/ος να καταθέσει αίτηση και οι εισφορές να υπολογιστούν κατά τα ισχύοντα από την, κατά το χρόνο αίτησης, νομοθεσία και όχι ότι η ως άνω τριετία (3ετία) είναι πλασματική.

 

Τέλος, σύμφωνα με τη (δ) ΚΥΑ, η κλιμάκωση των ποσοστών του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών, αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη, δηλαδή του Δημοσίου και όχι του εργαζόμενου, δηλαδή του στρατιωτικού, καθόσον, κατά την παρ. αυτής: «α. Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 6,67% επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου υπαλλήλου. β. Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου υπαλλήλου και διαμορφώνεται κατ΄ έτος ως εξής: έτος 2017 ποσοστό 3,33%, έτος 2018 ποσοστό 6,67%, έτος 2019 ποσοστό 10% και έτος 2020 και επόμενα ποσοστό 13,33%. 

 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσής μας αλλά και αναλόγων παρεμβάσεων Ομοσπονδιών των Στρατιωτικών ,και ύστερα από ερωτήματα που κατατέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων από Βουλευτές Κομμάτων το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας απάντησε σύμφωνα με (ε) σχετική  :

 ΄΄Ανεξάρτητα, όμως, από το γεγονός ότι, η ακολουθούμενη δημοσιονομική αλλά και συνταξιοδοτική πολιτική, ασκείται και εφαρμόζεται αποκλειστικά από τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, το ΥΠΕΘΑ, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη των ΕΔ, έχει, ήδη, αποστείλει σχετική πρόταση (Φ.846/9/16570/Σ.4925/05 Μαρ 20/ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ), στο καθ’ ύλη αρμόδιο και συνερωτώμενο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την οποία ζητείται για την αναγνώριση της υπόψη 3ετίας, όπως καθοριστεί καταβολή εισφορών σε ποσοστό 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του ενδιαφερομένου.΄΄

 

2. Την αναγνώριση ετών σπουδών και στρατιωτικής θητείας .

Βάσει του ασφαλιστικού νόμου Ν. 4387/16 (Νόμος Κατρούγκαλου)  από την 12/05/16  αυξάνεται σταδιακά το κόστος αναγνώρισης των πλασματικών ετών .

Σύμφωνα με αυτόν  τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ που υπέβαλαν  αιτήσεις εξαγοράς το 2017, πλήρωσαν με ποσοστό 10% επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών τους , όσοι έκαναν το 2018 με ποσοστό 13,34 %, το 2019 ποσοστό 16,67% και από το 2020 και μετά 20%.

Σύμφωνα με τη (δ) ΚΥΑ, η κλιμάκωση των ποσοστών του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών, αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη, δηλαδή του Δημοσίου και όχι του εργαζόμενου, δηλαδή του στρατιωτικού και ένστολου , καθόσον, κατά την παρ. αυτής: «α. Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 6,67% επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου υπαλλήλου. β. Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου υπαλλήλου και διαμορφώνεται κατ΄ έτος ως εξής: έτος 2017 ποσοστό 3,33%, έτος 2018 ποσοστό 6,67%, έτος 2019 ποσοστό 10% και έτος 2020 και επόμενα ποσοστό 13,33%. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι δικαίωμα αναγνώρισης των ετών σπουδών έχουν όλα τα στελέχη ανεξαρτήτως αν το πτυχίο αποτέλεσε προσόν κατάταξης.

Τόσο για τη στρατιωτική θητεία όσο και για τα έτη σπουδών η 1/1/2017 αποτελεί την ημερομηνία εφαρμογής του Νόμου Κατρούγκαλου , λόγω του ΕΦΚΑ, ενώ σε κάποιες κατηγορίες ασφαλισμένων το 20% έχει ήδη εφαρμοστεί από την 12/05/2017.

Σε μία περίοδο επιβολής των μνημονικών υποχρεώσεων η αύξηση των εισφορών των ένστολων σε τετραπλάσια ποσοστά κατέστησαν την αναγνώριση των ετών σπουδών και στρατιωτικής θητείας ανέφικτη για όσους δεν μπόρεσαν να κατοχυρώσουν την αναγνώριση με τα ποσοστά που ίσχυαν ανά έτος .

Δεδομένου πως την επόμενη δεκαετία τα στελέχη που θα συμπληρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο εργασίας ασφαλιστικών εισφορών για 40 έτη θα είναι πολλά , θεωρείται επιβεβλημένη, στο νέο ασφαλιστικό που προωθείται,  η προσπάθεια επαναπροσδιορισμού του κόστους αναγνώρισης ετών σπουδών και της στρατιωτικής θητείας σε ποσοστό 6,67% από το 20% που έχει οριστεί για τη 1-1-2020 και μετά . 


.com/img/a/

Γίνε τώρα μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών (ΠΟΛ)  και διεκδίκησε το μέλλον σου(Πάτα ΕΔΩ)


Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.

8%2B%25CE%25B5%25CE%25BD%25CF%2589%25CF%2583%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582%2Btrasparent 

Νεότερη Παλαιότερη