Συνεδρίαση συμβουλίων προσφυγών – αποδοχή προσφυγών στελεχών

 .com/img/a/

Πειραιάς, 22/08/2022

Αριθ. Πρωτ.: 101/2022

                                                                                  

Προς:

1.     ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/Γρ. κ.κ. Α/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ  

2.     ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/Γρ. κ.κ. A΄ Υ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

3.     ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/Γρ. κ.κ. Β΄ Υ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

4.      ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΔΚΔ’

5.      ΥΝΑΝΠ / ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ /ΔΠ

6.  ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

 

Κοιν.:


Μέλη μας

                                                 

Θέμα : «Συνεδρίαση συμβουλίων προσφυγών – αποδοχή προσφυγών στελεχών»

 

 

Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί κατά την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας των τακτικών μεταθέσεων με το  νέο προεδρικό διάταγμα, αιτούμαστε την κατά το δυνατόν άμεση συνεδρίαση των συμβουλίων προσφυγών, για την εξέταση των προσφυγών κατά των τακτικών μεταθέσεων  2022, καθώς και την αποδοχή του συνόλου των δίκαιων προσφυγών που αφορούν  την αναστολή, την ακύρωση, ή την τροποποίηση αυτών.

 

Τονίζουμε την αναγκαιότητα κατάργησης του συνόλου των διατάξεων που διέπουν τις μεταθέσεις και της θέσπισης ενός νέου προεδρικού διατάγματος  που θα αποτελέσει προϊόν  διαβούλευσης μέσα από τη συνεργασία της πολιτικής – στρατιωτικής ηγεσίας με τους συνδικαλιστικούς φορείς.


%25CF%2583%25CF%2586%25CF%2581%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B4%25CE%25B1%2B%25CF%2580%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25B5%25CE%25B4%25CF%2581%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2585


Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.

 


Νεότερη Παλαιότερη