Αναδρομική εφαρμογή θετικών διατάξεων ν.4808/21 – Χορήγηση ειδικών αδειών συνυφασμένων με την Υγεία των στελεχών και των οικογενειών τους.

 


Την 20-06-2022 εκδόθηκε διευκρινιστική διαταγή από την Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 77 και 78 του ν.4626/2022 τα αφορούν την εφαρμογή αδειών του ν.4808/2021 που σχετίζονται με την προστασία της οικογένειας  και για τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  και συγκεκριμένα τη χορήγηση γονικής άδεια των τεσσάρων μηνών , εκ των οποίων οι δύο με αποδοχές, καθώς και την άδεια πατρότητας δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών, με αποδοχές, η οποία  λαμβάνεται κατά τη γέννηση του τέκνου.

Στην εν λόγο διαταγή τονίζεται η αναδρομική εφαρμογή των διατάξεων  από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4808/2021 ήτοι την 19-06-2021.

Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών ενεργώντας προς όφελος των στελεχών είχαμε αποστείλει  σχετική επιστολή την 13-07-2021 (εδώ) στην Πολιτική και Στρατιωτική ηγεσία αναφερόμενοι στην έκδοση του ν.4808/2021 Επίσης ανακινήσαμε εκ νέου την 06-10-2021 (εδώ) το θέμα σχετικά με την χορήγηση τετράμηνης άδειας ανατροφής τέκνου και λοιπών άδειών και στα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ βάσει του Ν.4808/21.

Μετά την ικανοποίηση του προαναφερόμενου αιτήματος μας και λόγω του ότι δεν είναι δυνατόν να εξαιρούνται τα Στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ευεργετικές διατάξεις ειδικών αδειών που χορηγούνται σε λοιπούς Υπαλλήλους, ειδικά όταν αυτές είναι συνυφασμένες με την Υγεία των στελεχών και των οικογενειών τους, είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε τις διεκδικήσεις μας ζητώντας την άμεση εφαρμογή διατάξεων των ν.4604/19 και ν.4674/20  που τροποποίησαν και πρόσθεσαν διατάξεις στο  άρθρο 50  ν.3528/07 και για τα στελέχη του Λ.Σ.-.ΕΛ.ΑΚΤ.  ως κάτωθι:

·         Χορήγηση ειδικής άδειας με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο  σε στελέχη που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας. Η ειδική άδεια του προηγούμενου εδαφίου να χορηγείται και σε στελέχη που έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down ή Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.), εφόσον αυτά είναι ανήλικα ή ενήλικα που δεν εργάζονται λόγω των παθήσεων αυτών. [παρ.2 – τροποποιήθηκε με την παρ. 1α αρθ. 47 του ν. 4674/20]

·         Χορήγηση ειδικής άδειας έξι (6) εργάσιμων ημερών με αποδοχές κάθε χρόνο, επιπλέον της κανονικής, σε στελέχη που έχουν ανήλικα ή ενήλικα τέκνα, τα οποία δεν εργάζονται λόγω αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω. [παρ.3 – τροποποιήθηκε με την παρ. 1α αρθ. 47 του ν. 4674/20]

·         Χορήγηση ειδικής άδειας επτά (7) εργάσιμων ημερών με πλήρεις αποδοχές κατά την εφαρμογή μεθόδων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού και του διευθυντή μονάδας ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.). [παρ. 8 -  προστέθηκαν με την παρ. 1 του αρθ. 19 του ν. 4604/19].

·         Άμεση επέκταση του δικαιώματος λήψης από τις γυναίκες που Υπηρετούν στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ,  της μίας (1) ημέρας τον χρόνο ειδικής άδειας με αποδοχές για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο,  η οποία χορηγείται έπειτα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού. [παρ. 9 - προστέθηκε  με την παρ. 3α του αρθ. 47 του ν. 4674/20].

·         Χορήγηση της ειδικής άδειας  η οποία καλύπτει την ημέρα της θεραπείας και την επόμενη αυτής  σε υπαλλήλους που έχουν σύζυγο ή ανήλικο τέκνο που πάσχει από κακοήθεις νεοπλασίες, όπως λευχαιμίες, λεμφώματα και συμπαγείς όγκους, και ακολουθεί θεραπείες με χημικούς ή ανοσοτροποποιητικούς παράγοντες ή ακτινοθεραπεία [παρ. 10 -  προστέθηκε με την  παρ. 3α του αρθ. 47 του ν. 4674/20].

 

Επισημάνουμε ότι έχει εκδοθεί για την εφαρμογή των προαναφερόμενων ειδικών άδειών  εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών [ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/117/οικ.11102/28-5-20 (ΑΔΑ: 6ΣΦ146ΜΤΛ6-48Π)] η οποία έχει αποσταλεί και στο ΥΝΑΝΠ χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχουν  ενημερωθεί σχετικά τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την διαδικασία χορήγησης τους.

Τέλος οφείλουμε να τονίσουμε πως για κάθε ευεργετική διάταξη υπέρ των στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ που εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο των ρυθμίσεων των δημοσίων υπάλληλων δεν θα πρέπει να αιτείται η επιπλέον νομοθετική ρύθμιση για την εφαρμογή τους αλλά μία διευκρινιστική διαταγή που θα καθορίζει το πώς μπορούν οι συγκεκριμένες διατάξεις να εφαρμοστούν και για τους συναδέλφους .


imageΠηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.

Νεότερη Παλαιότερη