Συναντήσεις με Ηγεσία Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από 18 έως 20 Μαΐου 2022 – Γόρδιος δεσμός μεταθέσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


 

Το τριήμερο 18-19-20 Μαΐου 2022 αντιπροσωπία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών (Π.Ο.Λ.) πραγματοποίησε επίσκεψη στο Αρχηγείο όπου και συναντήθηκε διαδοχικά με την Ηγεσία του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως κάτωθι:

Α΄ Υπαρχηγό Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχο Λ.Σ. ΑΡΓΥΡΑΚΗ Ιωάννη

Β΄ Υπαρχηγό Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχο Λ.Σ. ΤΣΕΛΙΚΗ Αλέξανδρο

Διευθυντή Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποναύαρχο Λ.Σ. ΜΑΖΗ Αντώνιο

Διευθυντή Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Υποναύαρχο Λ.Σ. ΚΑΝΑΚΗ Χρήστο

Διοικητή 1ης Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υποναύαρχο Λ.Σ. ΠΟΛΕΜΗ Νικόλαο

Διευθυντή Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  Πλοίαρχο Λ.Σ. ΜΠΟΥΛΑΚΑΚΗ Ευάγγελο

Όλες οι συναντήσεις μας πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα συνεργασίας με  κύριο αντικείμενο της συζήτησης μας ήταν το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει τα στελέχη και η Υπηρεσία με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις μεταθέσεις των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αν και πριν ένα μήνα υπήρξε πρόσθετη νομοθετική ρύθμιση, εξακολουθεί να αποτελεί  δυσεπίλυτο ζήτημα, ως  «Γόρδιος δεσμός» που έχει εγκλωβίσει στελέχη για πάρα πολλά έτη σε νησιωτικές Υπηρεσίες μακριά από τους τόπους συμφερόντων τους.

Η πρόθεση της Ηγεσίας όπως μας κατατέθηκε είναι να πραγματοποιηθούν οι απολύτως απαραίτητες μεταθέσεις επεξεργαζόμενη τα αποτελέσματα που δίνει η εφαρμογή ποσόστωσης μετατιθέμενων ανά κατηγορία οργανικών θέσεων ούτως ώστε  να καταλήξουν κατά το δυνατόν σε αξιοκρατικές και ισόνομες μεταθέσεις.

Τονίσαμε από μέρους μας ότι πρέπει να εξεταστεί σοβαρά το πρόβλημα του χαμηλού ποσοστού προσλήψεων σε σχέση με τις άνω των 2000 κενών οργανικών θέσεων, το οποίο δεν δύναται να αντιμετωπιστεί με διατάγματα αλλά με προσλήψεις, και τα όποια αποτελέσματα μεταθέσεων να μην δημιουργήσουν προβλήματα λειτουργικότητας σε Υπηρεσίες και ειδικά στις ήδη υποστελεχωμένες.

Πέραν των μεταθέσεων συζητήθηκε και  η ανάγκη απογαλακτισμού από το Πολεμικό Ναυτικό λόγω και του διαφορετικού σκοπού που επιχειρησιακά καλούμαστε να εκπληρώσουμε, με την εξεύρεση δημόσιων εγκαταστάσεων για την ίδρυση της Λιμενικής Ακαδημίας η οποία θα συμβάλει στην πληρέστερη εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των στελεχών καθώς και με την διαμόρφωση  νέου πειθαρχικού δίκαιου και ενός εκσυγχρονισμένου καθηκοντολογίου που θα διέπει τη λειτουργία των υπηρεσιών και των στελεχών.

Από μέρους μας κατατέθηκε για άλλη μία φορά η άποψη πως, πέραν το όποιων θετικών προθέσεων ,το δυσεπίλυτο ζήτημα των μεταθέσεων μπορεί να λυθεί μόνο αν αντιμετωπισθεί ως «Γόρδιος δεσμός» αφού «ό,τι δεν λύεται κόπτεται» .Είναι μονόδρομος πλέον η κατάργηση όλων των διατάξεων των νόμων  4504/2017, 4676/2020, 4926/2022 κατ’ επέκταση  και του ΠΔ Μεταθέσεων 11/2021 και η θέσπιση εντός εξαμήνου ενός νέου ΠΔ Μεταθέσεων αντίστοιχο με των άλλων Σωμάτων Ασφαλείας ως αποτέλεσμα συνεργασίας των συνδικαλιστικών φορέων ,της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών (Π.Ο.Λ.)  ήδη έχει ετοιμάσει προσχέδιο νέου ΠΔ Μεταθέσεων το οποίο μπορεί να αποτελέσει τη βάση μιας δημιουργικής συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων στη διαχείριση του μείζονος προβλήματος για τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.


.com/img/a/

Γίνε τώρα μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών (ΠΟΛ)  και διεκδίκησε το μέλλον σου(Πάτα ΕΔΩ)


Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.

8%2B%25CE%25B5%25CE%25BD%25CF%2589%25CF%2583%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582%2Btrasparent

 


Νεότερη Παλαιότερη