Θετική εξέλιξη αιτήματος μας για χορήγηση αδειών Ν.4808 και στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

.com/img/a/

               Κατόπιν ανάδειξης από την ομοσπονδία μας, Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών , (εδώ)  των θετικών για τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ διατάξεων του Ν.4808/21 και μετά από αίτημά μας , ενημερώνουμε ότι εντός του μηνός Απριλίου ,υπολογίζεται ότι  θα ξεκινήσει η χορήγηση  των αναφερομένων άδειων των  άρθρων 28 και 27.

Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στη  γονική άδεια των τεσσάρων μηνών , εκ των οποίων οι δύο με αποδοχές, καθώς και την άδεια πατρότητας δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών, με αποδοχές, η οποία  λαμβάνεται κατά τη γέννηση του τέκνου.

Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών (Π.Ο.Λ.) εξακολουθούμε να  διεκδικούμε την  ίσης όροις μεταχείριση των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και την δυνατότητα χρήσης και από στους συναδέλφους ,όλων των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/1158 όπως αυτές ενσωματώθηκαν στο Ν.4808/21..com/img/a/

Γίνε τώρα μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών (ΠΟΛ)  και διεκδίκησε το μέλλον σου(Πάτα ΕΔΩ)


Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.

8%2B%25CE%25B5%25CE%25BD%25CF%2589%25CF%2583%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582%2Btrasparent

Νεότερη Παλαιότερη