Π.Ο.Λ.: Ανισότητες και προβλήματα δημιουργεί το νέο οργανόγραμμα μετά τη κατανομή των 1500 θέσεων


 

Σύμφωνα με τα ΦΕΚ Β 4913 & 4914/21 //22-10-2021 τόσο η σύνθεση όσο και η κατανομή των οργανικών θέσεων δημιουργεί μία νέα τάξη πραγμάτων η οποία παράλληλα με το ΄΄προβληματικό΄΄ ΠΔ Μεταθέσεων 11/21 θα επιφέρει δυσμενείς αλλαγές που δύσκολα θα μπορέσουν στα επόμενα έτη να αποκαταστήσουν την ισορροπία στο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ .  

 

Τονίζουμε επιγραμματικά όσα διαπιστώνονται πως δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία των υπηρεσιών και θα προβούν εις βάρος των στελεχών .

·      Ανισοκατανομή των οργανικών θέσεων σε βαθμό που η στελέχωση στα νησιά δεν θα μπορέσει ποτέ να φτάσει σε λειτουργικό επίπεδο .

·         Οι οργανικές θέσεις κυβερνητών και μηχανικών στα πλωτά του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ δεν υφίστανται στο νέο οργανόγραμμα με όσα αρνητικά αυτό συνεπάγεται για Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς προερχόμενους από σχολές ΑΕΝ.

·         Σημαντικός αριθμός στελεχών εκ Λ/Φ που πλέον φέρουν βαθμό Υπαξιωματικού χάνουν τις μέχρι τώρα οργανικές τους θέσεις στην υπηρεσία που υπηρετούν και θα χρειαστεί να μετατεθούν.

·         Σοβαρός ο κίνδυνος η οργανική σύνθεση να μη φτάσει ποτέ στα επιδιωκόμενα επίπεδα.

·         Αρνητικό το πρόσημο για την πρόσληψη Λιμενοφυλάκων. 

 

Ξεκινώντας από την αρχή θα ανατρέξουμε στο 2013 όπου με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης πραγματοποιήθηκε κάθετη μείωση κατά 20% της οργανικής μείωσης του Σώματος που σε συνδυασμό με την έτσι κι αλλιώς αμφιλεγόμενη αναδιάρθρωση των περιφερειακών υπηρεσιών του Αρχηγείου Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. με τη «μεταρρύθμιση» του Λιμενικού Καλλικράτη, αποδιοργάνωσε τη δομή και λειτουργία του Σώματος μειώνοντας τις οργανικές συνθέσεις του συνόλου των Λιμενικών Αρχών, των υπηρεσιών, των μέσων και των ειδικών μονάδων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

Τα επόμενα χρόνια και με τη έξαρση του μεταναστευτικού το 2015 διαπιστώθηκε ότι η μείωση  σε προσωπικό λειτούργησε σε βάρος της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ αλλά και των συνθηκών εργασίας των στελεχών του Σώματος. Ως εκ τούτου κρίθηκε αναγκαία η αύξηση των οργανικών θέσεων και ο από μηδενικής βάσεως επανακαθορισμός της κατανομής προσωπικού Π.Δ 81/2012.

 

Με το ν.4676/2020 προβλέπεται η αύξηση των οργανικών θέσεων κατά 1500 εκ των οποίων  οι 900 θα διατεθούν στο Αιγαίο στην 8η ,9η και 6η ΠΕΔΙΛΣ.

 

Ταυτόχρονα γίνεται αντιληπτό ότι το νέο ΠΔ Μεταθέσεων έχει ως βασικό του στόχο όχι την ορθή διαχείριση του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί βάσει της αύξησης των οργανικών θέσεων αλλά στην ουσία την ανατροφοδότηση των υπηρεσιών που έχουν κενές θέσεις με προσωπικό που έχει συμπληρώσει τα 15-30 έτη υπηρεσίας και υπηρετούν σε Λιμενικές Αρχές  της ηπειρωτικής Ελλάδος  .

 

Και αυτό επειδή ο ρυθμός προσλήψεων μέσω πανελλαδικών εξετάσεων δεν είναι τέτοιος που θα μπορούσε να καλύψει τα κενά που υπάρχουν αλλά και αυτά που θα δημιουργηθούν.  Δεδομένου λοιπόν ότι σε 10 έτη από τώρα ένας σημαντικός αριθμός στελεχών (κοντά στις 3.000) θα βρεθεί σε κατάσταση αποστρατείας θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα από …τώρα ώστε τα επόμενα 5 έτη να γίνουν προσλήψεις που θα καλύψουν τις 2.000 που υπολείπονται των 9.500 οργανικών θέσεων και εν συνεχεία να υπάρξει σχεδιασμός για την κάλυψη αυτών των 3.000 θέσεων που θα προκύψουν από στελέχη που θα αρχίσουν αποστρατεύονται μαζικά μετά το 2030.

 

Να τονίσουμε ότι η σημερινή σύνθεση είναι 7.348 από το σύνολο των 9.500 οργανικών θέσεων  σε επίπεδα  δηλαδή που ακόμη και με τις προσλήψεις που γίνονται αλλά και με τα στελέχη που φοιτούν στις παραγωγικές σχολές του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ υπολείπονται 600 από την  προγενέστερη  σύνθεση των 8.000 θέσεων.

 

Σοβαρή παράμετρος και υποχρέωση για κατανομή των 900 εκ των 1500 θέσεων στο Αιγαίο στην 8η ,9η και 6η ΠΕΔΙΛΣ αφού  εμφανίσει σοβαρά κενά στη σύνθεση των νησιωτικών υπηρεσιών σε επίπεδο μέχρι και -60% και που προκαλέσει την ανάγκη άμεσης μετάθεσης στελεχών προκειμένου να μην υπάρχουν αποκλίσεις στο ποσοστό στελέχωσης  από τις υπόλοιπες υπηρεσίες. Η εξέλιξη αυτή θα εγκλωβίσει τα στελέχη που υπηρετούν στα νησιά του Αιγαίου σε υπηρεσίες που θα παραμείνουν για πολλά έτη υποστελεχωμένες.

 

Πιθανώς κάποιοι θα πανηγυρίσουν βλέποντας αυξημένες τις οργανικές θέσεις μιας υπηρεσίας, όμως θα πρέπει να αποσαφηνιστεί πως μεγάλο μέρος από αυτές τις θέσεις προέρχονται από τις οργανικές θέσεις που στο προηγούμενο οργανόγραμμα είχαν προβλεφθεί ξεχωριστά για τα σκάφη.

Κατά συνέπεια οι 1427 θέσεις οι οποίες αποτελούσαν την δύναμη των πληρωμάτων των σκαφών στην νέα κατανομή αφομοιώνονται από την συνολική οργανική δύναμη της Λιμενικής Αρχής που υπάγονται  ως εκ τούτου τα στελέχη που ανήκουν στα πληρώματα των σκαφών θα τοποθετηθούν σε κάποιον από τον τομέα της υπηρεσίας.

 

Συνεπάγεται πως προκύπτει σοβαρό ζήτημα με τις μεταθέσεις προσοντούχων πλοιάρχων και μηχανικών (κυρίως Αξιωματικών και Υπαξιωματικών εκ ΔΥΛΣ ) αφού βάσει του νέου οργανογράμματος δεν θα υπάρχει δυνατότητα μετάθεσης και τοποθέτησης σε πλωτά του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

Συμπερασματικά τα πλωτά του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ τόσο ως θέση ευθύνης όσο και ως επιλογή μετάθεσης παύουν να υφίστανται .

 

Θα πρέπει να τονιστεί παράλληλα πως στο νέο οργανόγραμμα οι θέσεις που προβλέπονται για τους προερχόμενους εκ Λ/Φ είναι κατά πολύ λιγότερες των αναγκών της πυραμίδας διάρθρωσης τους σώματος με αποτέλεσμα για ακόμη μία φορά (σε σύντομο χρονικό διάστημα)  να μην υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις για την εισαγωγή Λιμενοφυλάκων στις παραγωγικές σχολές.

 

Επίσης η διάρθρωση της σύνθεσης των υπηρεσιών προβλέπει πλέον αριθμό στελεχών που φέρουν το βαθμό του Λιμενοφύλακα χωρίς πλέον οι θέσεις αυτές να μπορούν να καταληφθούν από στελέχη που προέρχονται από τη σχολή Λ/Φ αλλά πλέον έχουν γίνει Υπαξιωματικοί και φέρουν βαθμούς από Κελευστή και πάνω (να θυμίσουμε πως με το προηγούμενο οργανόγραμμα παρεχόταν η δυνατότητα οι κενές θέσεις να καταληφθούν από στελέχη που έφεραν ένα βαθμό πάνω ή κάτω του προβλεπόμενου ). Σύμφωνα με αυτή την προϋπόθεση θα υποχρεωθούν σε μετάθεση στελέχη που προέρχονται από τη σχολή Λ/Φ και έχουν προαχθεί σε βαθμό  Κ/στη και άνω και δεν ΄΄ χωρούν΄΄ στο νέο οργανόγραμμα αφού οι  θέσεις τους θα καταληφθούν από στελέχη φέροντα το βαθμό του Λιμενοφύλακα με μέγιστο χρόνο υπηρεσίας στο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ τα 8 έτη και με μόρια κατά πολύ λιγότερα από άλλους συνάδελφους.               

 

Η Ομοσπονδία μας ήδη έχει παρέμβει και έχει καταθέσει στην Ηγεσία της προτάσεις της που με βασικότερες αυτές  .

 

  • Το ενδεχόμενο πλήρους ανακατανομής των υπολοίπων 8.000 οργανικών προκειμένου να αποκατασταθούν τα όσα λάθη και αδικίες έχουν διαπιστωθεί μέχρι σήμερα αλλά για να επέλθει η ισορροπία σε όλες τις υπηρεσίες ανά τη Ελλάδα .

 

  • Συμπερίληψη των υπηρεσιών του Ιονίου  ,της Θράκης του Αργοσαρωνικού και των Β.Σποράδων  σε αυτές που χρήζουν επιπρόσθετης στελέχωσης.
  • Αύξηση του προβλεπόμενου ανά έτος αριθμού των εισακτέων μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων. 
  • Σταθερή πρόσληψη νέων συναδέλφων και μέσω προκηρύξεων ΑΣΕΠ ώστε να καθίσταται εφικτή ανά έτος η αντικατάσταση των συναδέλφων που υπηρετούν στα νησιά και συμπληρώνουν το χρόνο παραμονής τους σε αυτά.
  •  

Δυστυχώς από το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ απουσιάζει ο σχεδιασμός για το ανθρώπινο δυναμικό γι΄αυτό και κρίνεται επιβεβλημένη η ανάληψη πρωτοβουλιών από τη πολιτική και στρατιωτική μας ηγεσία ώστε η διαχείριση των στελεχών να αποτελέσει προϊόν επιστημονικής μελέτης που θα αξιολογήσει τα δεδομένα ,τις ανάγκες του Σώματος και θα δώσει κατευθυντήριες γραμμές για τη καλύτερη αξιοποίηση του στελεχιακού δυναμικού ενός οργανισμού που οφείλει να λειτουργεί με σύγχρονες προδιαγραφές και πάντα με γνώμονα τη  καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των στελεχών.

Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.

Νεότερη Παλαιότερη