Απάντηση ΥΝΑΝΠ κ.Πλακιωτάκη στα ερωτήματα της Π.Ο.Λ για τα προβλήματα των στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.


 Χωρίς να δίνονται επί της ουσίας απαντήσεις σε πολλά από τα ερωτήματα που κατά καιρούς έχει θέσει η ΠΟΛ και αφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ο ΥΝΑΝΠ κ.Πλακιωτάκης σε ερώτημα που ετέθη από τον Πρόεδρο της ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΛΥΣΗΣ κ.Βελόπουλος Κυριάκος στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου απάντησε τα κάτωθι:


Σε  απάντηση  της  εν  θέματι  Ερώτησης,  επί  ζητημάτων  που  έχουν  τεθεί  από  την  Πανελλήνια Ομοσπονδία  Λιμενικών  (Π.Ο.Λ.), και  για  όσα  εκ  των  ζητημάτων  διατυπώνονται  με  σαφήνεια και άπτονται  του  προσωπικού  του  Λιμενικού  Σώματος  –  Ελληνικής  Ακτοφυλακής  (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), γνωρίζονται  τα  ακόλουθα:

 Κατόπιν  της  αύξησης  που  πραγματοποιήθηκε  στην  οργανική  δύναμη  του  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  από 8.000  θέσεις  σε  9.500  θέσεις  με  το  άρθρο  22  του  ν.  4676/2020  (Α’  67)  και  με  δεδομένη  την υφιστάμενη  δύναμη  του  Σώματος  που  αριθμεί  σήμερα  7.348  στελέχη  (ανέρχεται  περίπου  στο 77%  της  προβλεπόμενης  οργανικής  δύναμης),  από  την  αρμόδια  Διεύθυνση  Προσωπικού  Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.  καταβάλλεται  συνεχής  προσπάθεια  ώστε  οι  Υπηρεσίες  του  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  να  λειτουργούν υπό  τις  καλύτερες  δυνατές  συνθήκες,  να  ανταποκρίνονται  στο  ρόλο  που  τους  έχει  αναθέσει  η πολιτεία  και  να  εξυπηρετείται  καλύτερα  το  κοινωνικό  σύνολο  και  το  δημόσιο  συμφέρον.

 Ειδικότερα  όσον  αφορά  στις  Λιμενικές  Αρχές  των  νησιωτικών  περιοχών  καθώς  και  τα  πλωτά μέσα  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  που  δραστηριοποιούνται  σε  αυτές,  αναγνωρίζοντας  τις  ιδιαίτερες  υπηρεσιακές ανάγκες  και  τον  κρίσιμο  ρόλο  που  επιτελούν,  θα  καταβληθεί  κάθε  δυνατή  προσπάθεια  για  την επιπλέον  στελέχωσή  τους,  τόσο  στα  πλαίσια  των  τακτικών  μεταθέσεων  όσο  και    με  αφορμή  τις αποφοιτήσεις  των  Δοκίμων  Σημαιοφόρων  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  και  Λ/Φ,  λαμβάνοντας  υπόψη  την  κείμενη νομοθεσία. 

 Συμπληρωματικά  γνωρίζεται  ότι,  στα  πλαίσια  της  επιχείρησης  ¨ΠΟΣΕΙΔΩΝ¨,  οι Λιμενικές  Αρχές  της  8ης  και  9ης  Περιφερειακής  Διοίκησης  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  (Ανατολικό  Αιγαίο), ενισχύονται  σε  μηνιαία  βάση,  με  130  επιπλέον  στελέχη  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Στοχεύοντας   στη   βαθμιαία   κάλυψη   των   αναγκών   σε   στελεχιακό   δυναμικό,   έχουν ολοκληρωθεί  οι  απαιτούμενες  διαδικασίες,  συμπεριλαμβανομένης  της  κατάταξης  στις  Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  27  Δοκίμων  Σημαιοφόρων  Λ.Σ.  και  100  Δοκίμων  Λιμενοφυλάκων,  για  το  ακαδημαϊκό έτος  2019-2020,  καθώς  και  33  Δοκίμων  Σημαιοφόρων  Λ.Σ.  και  100  Δοκίμων  Λιμενοφυλάκων  για το   ακαδημαϊκό  έτος  2020-2021,  με  το  σύστημα  των  Πανελλαδικών  Εξετάσεων. 

 Με  το  ίδιο σύστημα   για   το  νέο  ακαδημαϊκό  έτος  2021-2022,  έχουν   ολοκληρωθεί   οι   απαιτούμενες διαδικασίες  και    κατατάχθηκαν  την  14-9-2021,  100  Δόκιμοι  Λιμενοφύλακες,  ενώ  εντός  μηνός  θα καταταχθούν  και  29  Δόκιμοι  Σημαιοφόροι  Λ.Σ..  

Πέραν  των  ανωτέρω,  κατόπιν  διαγωνισμών  που προκηρύχθηκαν   με   την   εφαρμογή   συστήματος   μοριοδότησης   (ήτοι   εκτός   Πανελλαδικών Εξετάσεων)  ολοκληρώθηκε,  εντός  του  2021,  η  κατάταξη  45  Δοκίμων  Σημαιοφόρων  Λ.Σ.  και  155 Δοκίμων  Λιμενοφυλάκων. Επιπλέον  έχουν  εκδοθεί  Προκηρύξεις  Διαγωνισμών  για  την  κατάταξη:  105 Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,  ειδικότητας  Κυβερνήτη  ή  Μηχανικού,  13 Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,  ειδικότητας  Τεχνικού,  2 Αξιωματικών  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,  ειδικότητας  Υγειονομικού,  ειδικής  κατηγορίας  (Ψυχολόγου  & Οδοντιάτρου), Περαιτέρω,  εντός  του  τ.ε.  πρόκειται  να  υλοποιηθούν  και  οι  ακόλουθες  προσλήψεις:  1 Αξιωματικού  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,  ειδικότητας  Νομικού,  34  Δοκίμων  Σημαιοφόρων  Λ.Σ.  και  70  Δοκίμων  Λιμενοφυλάκων  (κατ’  άρθρο  34  ν. 4770/2021). Για  το  έτος  2022,  στο  πλαίσιο  ετήσιου  προγραμματισμού  προσλήψεων,  ο  φορέας  μας  έχει ήδη  αιτηθεί  αρμοδίως  την  έγκριση  πρόσληψης  συνολικά  275  νέων  στελεχών  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.      

 Ο  προγραμματισμός  των  προσλήψεων  προσωπικού  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  διέπεται  από  τις  διατάξεις του  άρθρου  3  του  ν.  4590/2019  (Α’  17)  και  του  άρθρου  51  του  ν.  4622/2019  (Α’  133),  σύμφωνα  με τις  οποίες,  ο  αιτούμενος  αριθμός  νέων  προσλήψεων  για  κάθε  έτος,  συνδέεται,  μεταξύ  άλλων,  με τον  αριθμό  των  εκτιμώμενων  αποχωρήσεων  καθώς  και  με  τον  αριθμό  των  υφιστάμενων  κενών οργανικών  θέσεων,  ανά  κατηγορία  προσωπικού. Τα  προβλήματα  που  τυχόν  ανακύπτουν  και  αφορούν  στην  εκπαίδευση  αλλά  και  στην  εν γένει   διαβίωση  των  εκπαιδευομένων  στις  Σχολές  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,  επιλύονται  με  την  αγαστή συνεργασία  της  εκάστοτε  Σχολής  και  του  Αρχηγείου  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  δια  της  Διεύθυνσης  Εκπαίδευσης Προσωπικού  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,  αλλά  και  με  τις  αρμόδιες  Υπηρεσίες  του  ΥΠ.ΕΘ.Α.,  δεδομένου  ότι  οι Σχολές  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  φιλοξενούνται  σε  εγκαταστάσεις  του  Πολεμικού  Ναυτικού. 

Για το  ζήτημα  του  εκσυγχρονισμού  των  ταυτοτήτων  του  προσωπικού  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,  οι αρμόδιες  Υπηρεσίες  του  Αρχηγείου  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,  στο  πλαίσιο  της  διαλειτουργικότητας  με  έτερους συναρμόδιους  φορείς,  εργάζονται  στην  κατεύθυνση  εξεύρεσης  ομοιόμορφης  πρακτικής  και βέλτιστης  αξιοποίησης  των  υφιστάμενων  τεχνικών,  για  την  επίτευξη  του  επιθυμητού  επιπέδου ασφάλειας  της  ταυτοποίησης,  μέσω  ενός  στρατιωτικού  εγγράφου  νέου  τύπου  που  θα  καλύψει, συν  τοις  άλλοις,  και  την  επιδιωκόμενη  χρήση  του  ως  ταξιδιωτικού. 

Για  τις  αποζημιώσεις  οδοιπορικών  στα  στελέχη  του  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  κατ’  εφαρμογή  του  άρθρου 15  της  υποπαραγράφου  Δ9  της  παραγράφου  Δ’  του  άρθρου  2  του  ν.  4336/2015  (Α’  94), εφαρμόζεται  το  υφιστάμενο  νομοθετικό  πλαίσιο  [ν.  2685/1999  (Α΄35),  π.δ.  200/1993  (Α΄  75)]. Όσον  αφορά  στην  εξαγορά  της  3ετίας  της  παρ.  4  του  άρθρου  22  του  ν.  3865/2010  (Α’  120), στη  διεύρυνση  της  μάχιμης  πενταετίας  αλλά  και  στη  μείωση  των  ασφαλιστικών  εισφορών  από 20%  σε  6,67%,  για  την  αναγνώριση  των  ετών  σπουδών  και  του  στρατού  απαιτείται  ητροποποίηση  του  σχετικού  νομοθετικού  πλαισίου,  η  οποία  εμπίπτει  στις  αρμοδιότητες  του Υπουργείου  Εργασίας  και  Κοινωνικών  Υποθέσεων.

 Σχετικά  με  την αποζημίωση  για  νυχτερινή  απασχόληση  των  στελεχών  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. λόγω  απολαβές  προβλέπονται στις  διατάξεις  του  ν.  4472/2017  (Α’  74),  ενώ ,  οι  εν έχει  ήδη  λάβει  χώρα διεύρυνση  των  δικαιούχων  που  δικαιούνται  το  επίδομα  παραμεθορίου  βάσει  των  διατάξεων  του ν.  4676/2020  καθώς  και  αύξηση  των  μηνιαίων  ωρών  νυχτερινής  εργασίας  που  δύναται  να αποζημιωθούν,  βάσει  της  με  αριθμ.  2822.30-3/20367/27-03-2020    (Β’  1133)  κ.υ.α.    

Δεδομένου ότι  το  επίδομα  παραμεθορίου  αφορά  όχι  μόνο  στελέχη  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ  αλλά συνολικά  σε  όλα  τα στελέχη  των  Ενόπλων  Δυνάμεων,  της  Ελληνικής  Αστυνομίας  και  του  Πυροσβεστικού  Σώματος, συγκρατείται  ότι  προκειμένου  να  εξετασθεί  ενδεχόμενη  διεύρυνση  των  περιοχών  για  τις  οποίες χορηγείται  το  εν  λόγω  επίδομα,  θα  πρέπει  να  συνυπολογισθεί  η  οριζόντια,  πρόσθετη  οικονομική επιβάρυνση  που  θα  προκληθεί  στα  συναρμόδια  Υπουργεία.

 Τέλος  με  τις  διατάξεις  του  Κανονισμού  Λειτουργίας  Πλοίων  –  Σκαφών  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  04/18 ρυθμίζονται   -  καθορίζονται  θέματα  οργάνωσης  και  λειτουργίας  αυτών.  Στο  πλαίσιο  αυτό ρυθμίζονται   και  θέματα  σχετιζόμενα  με  την  εργασία  των  στελεχών,  όπως  ο  καθορισμός σύνθεσης/στελέχωσης  των  πλωτών  μέσων.    Σε  κάθε  περίπτωση,  προτεραιότητα  του  φορέα  μας αποτελεί  η  ασφάλεια  του  προσωπικού  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  καθώς  και  η  απρόσκοπτη  λειτουργία  των επιχειρησιακών  μέσων,  τόσο  με  την  ενίσχυση  του  στελεχιακού  δυναμικού  τους  όσο  και  με  την αναβάθμιση  και  προμήθεια  σύγχρονων  πλωτών  μέσων  προς  εκπλήρωση  της  αποστολής  του  Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.


Νεότερη Παλαιότερη