Π.Ο.Λ.: Επιστολή σε κ.ΥΝΑΝΠ για την κατάταξη Δοκίμων Λιμενοφυλάκων προκήρυξης έτους 2019


 Κύριε Υπουργέ, 

η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών (Π.Ο.Λ.) αφουγκραζόμενη την αγωνία  των 155 επιτυχόντων στη προκήρυξη των Λιμενοφυλάκων έτους 2019,  αιτείται την ενεργή παρέμβασή σας προκειμένου οι επιτυχόντες να καταταγούν άμεσα στη σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και να τελειώσει αισίως η ομηρία τους στον στίβο της  επαγγελματικής τους αποκατάστασης. 

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι συμμετέχοντες ετέθησαν σε υποχρεωτική παραίτηση από τις εργασίες τους μέχρι και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της προκήρυξης, και έως και σήμερα είναι χωρίς εργασία.

Λαμβάνοντας υπόψη τα κενά τα οποία υπάρχουν στο νέο οργανόγραμμα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες στο Αιγαίο κρίνουμε ως επιτακτική ανάγκη, σε δεύτερο χρόνο, την πρόσληψη και των 129 επιλαχόντων αυτής της προκήρυξης, εκ των οποίων 81 άτομα ανήκουν στη κατηγορία των Ειδικών Δυνάμεων. Είναι προφανές ότι προκειμένου να καταστεί εφικτή η πρόσληψη στο σύνολο των ατόμων (επιτυχόντες και επιλαχόντες) θα πρέπει να προβείτε σε κάθε νομοθετική ρύθμιση η οποία απαιτείται!  

Σας υπενθυμίζουμε τα χρονικά περιθώρια κάλυψης των κενών θέσεων για τους  Δόκιμους  Λιμενοφύλακες εκτός των Πανελλαδικών Εξετάσεων και με το σύστημα της μοριοδότησης {όπως αυτά ορίζονται στο Ν. 4597/19, άρθρο 25, παρ. 1} συνυπολογίζοντας και την επικείμενη αποφοίτηση της 1ης εκπαιδευτικής σειράς που έχει εισαχθεί με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Εφόσον με την συμβολή σας, οι προτάσεις μας γίνουν πράξη και σε συνάρτηση με την αποφοίτηση της 1ης σειράς Λιμενοφυλάκων μέσω των  Πανελλαδικών εξετάσεων θα έχει επιτευχθεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για την κάλυψη μέρους  των αυξημένων αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Εξίσου σημαντική είναι και η προκήρυξη για την πρόσληψη ειδικοτήτων όπως των κυβερνητών και των μηχανικών πλωτών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Αναλογιζόμενοι τον αριθμό των εν ενεργεία στελεχών στο Σώμα, τις αποστρατείες των συναδέλφων καθώς επίσης και τις προγραμματισμένες προσλήψεις, υπολογίζεται ότι προκειμένου το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. να «αγγίξει» συνολικά ως οργανική δύναμη τα 9.500 στελέχη κατά την δεκαετία 2020-2030,  πρέπει ο μέσος όρος των προσλήψεων ανά έτος να ανέρχεται στα 500 στελέχη, περίπου.  


Κύριε Υπουργέ,

η άμεση κατάταξη των 155 επιτυχόντων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων καθώς και η νομοθετική ρύθμιση για την πρόσληψη και των 129 επιλαχόντων   θα συνδράμει αποτελεσματικά τόσο στη κάλυψη των υπηρεσιακών κενών που έχει δημιουργήσει το νέο Π.Δ. Μεταθέσεων όσο και στη παροχή δυνατότητας μετακίνησης στον τόπο συμφερόντων τους των στελεχών, οι οποίοι παραμένουν εδώ και χρόνια «εγκλωβισμένοι» στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου δίχως να διαταράσσεται η οικογενειακή συνοχή των ήδη υπηρετούντων στελεχών με διάφορες άσκοπες μετακινήσεις-μεταθέσεις.-  


Με Τιμή,

Για το Δ.Σ.


Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.
Νεότερη Παλαιότερη