Π.Ο.Λ.: Παρεμβάσεις σχετικά με τα στελέχη τα οποία υπηρετούν στα πλωτά του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών αναγνωρίζοντας τη προσφορά των στελεχών που υπηρετούν στα πλωτά του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προτείνει μια σειρά από ρυθμίσεις οι οποίες έχουν ως στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας εργασίας των συναδέλφων οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι παγκοσμίως ως η ΄΄κορωνίδα΄΄ προσφοράς στη προστασία της πατρίδας μας, των θαλασσίων συνόρων μας  και της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις μας είναι: 

Ø  Αποζημίωση για τα πληρώματα σκαφών όλων των ωρών νυχτερινής απασχόλησης.

 

Σύμφωνα με την  υπ. αριθ. 2822.30-3/20367/2020 Κ.Υ.Α. του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και του Υφυπουργού Οικονομικών αυξάνεται το μηνιαίο όριο των ωρών νυκτερινής απασχόλησης για τη χορήγηση ειδικής αποζημίωσης ανά ώρα νυκτερινής απασχόλησης η οποία καταβάλλεται στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Ειδικότερα, το ανώτατο όριο καθορίζεται σε 96 ώρες μηνιαίως για τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία εκτελούν υπηρεσία σε πλωτά Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τα οποία υπάγονται σε Λιμενικές Αρχές των Νομών Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου.

Διεκδικούμε την αύξηση του μηνιαίου ορίου των ωρών νυκτερινής απασχόλησης για όλα τα στελέχη που υπηρετούν στα πληρώματα πλωτών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κάθε κατηγορίας για όλη την Ελληνική επικράτεια ώστε να αποζημιώνονται για όλες τι ώρες εργασίας όσες και αν είναι αυτές.

Ø  Αναγνώριση διπλών ετών στα πληρώματα των πλωτών.

Ως ελάχιστη ηθική αναγνώριση αλλά και ουσιαστική επιβράβευση στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετούν στα πλωτά του Λιμενικού Σώματος τα οποία εργάζονται νυχθημερόν εν πλω καιυπερβαίνοντας κατά πολύ τις προβλεπόμενες ώρες εργασίας κάτω από δύσκολες και αντίξοες συνθήκεςως θεματοφύλακες της προστασίας της πατρίδας μας,  κρίνεται απαραίτητη  η αναγνώριση των διπλών ετών (εξάμηνα) όπως ισχύει και σε άλλες επιχειρησιακές μονάδες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η εφαρμογή της διάταξης αυτής θα έχει αναδρομική ισχύ για τα εξάμηνα που έχουν εργαστεί τα στελέχη στο παρελθόν με απαραίτητη προϋπόθεση την καταβολή των ανάλογων ασφαλιστικών εισφορών.

 

Ø  Αύξηση μορίων.

Αύξηση των μορίων για όσους υπηρετούν στα πλωτά του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ανάλογα με τη κατηγορία του πλωτού προκειμένου να υπάρξουν κίνητρα για την στελέχωση αυτών. Προϋπόθεση είναι η τροποποίηση του  Π.Δ. Μεταθέσεων. 

 

Ø  Καθορισμός ανώτατου ορίου ηλικίας το 45ο έτος ηλικίας.

Επαναπροσδιορισμός της διάταξης που ορίζει ότι στο 45ο έτος ηλικίας τους, τα στελέχη που υπηρετούν στα πλωτά του Λ.Σ.ΕΛ-ΑΚΤ. μπορούν να αιτηθούν να υπηρετήσουν εκτός πλωτών σε υπηρεσία της Λιμενικής Αρχής που υπάγεται το πλωτό αφού πρωτίστως απαλειφθεί η δυνητική έγκριση της υπηρεσίας καθώς και η επαναφορά του στελέχους στα πλωτά όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο ακόμη και χωρίς τη θέλησή του.

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τα στελέχη που υποχρεωτικά υπηρετούν ως διπλωματούχοι στα πλωτά, αφού συμπληρώσουν 10 έτη υπηρεσίας στο 45Ο έτος της ηλικίας τους να έχουν τη δυνατότητα μετάθεσης σε μία από τις 3 υπηρεσίες που θα επιλέξουν όπως ακριβώς γίνεται και με τις άλλες επιχειρησιακές μονάδες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

Ø  Προτεραιότητα των Λ/Φ υπηρετούντων στα πλωτά του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ για την εισαγωγή τους στη σχολή ΔΥΛΣ.   

Στο άρθρο 79 παρ.5τουΝόμου 4504/17, αν και δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη σχετική διάταξη, προβλέπεται οι απόφοιτοι της Σχολής Λιμενοφυλάκων που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τρία (3) χρόνια στο βαθμό του Λιμενοφύλακα να έχουν τη δυνατότητα προαγωγής στο βαθμό του Κελευστή  Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω προαγωγικών εξετάσεων.

Θεωρείται επιβεβλημένο τόσο ως προς ηθική αναγνώριση όσο και επειδή θα καλυφθούν πρακτικά ζητήματα, τα στελέχη που προέρχονται από τη σχολή Λιμενοφυλάκων και υπηρετούν στα πλωτά να έχουν προτεραιότητα στην επιλογή για τη σχολή ΔΥΛΣ όπου και θα προαχθούν σε 30 μέρες στο βαθμό του Κελευστή.

 

Ø  Διπλά πληρώματα σε όλα τα σκάφη.

Υπολογίζοντας τις ατελείωτες ώρες εργασίας οι οποίες υπερβαίνουν σε μεγάλο βαθμό το προβλεπόμενο ωράριο καθώς και τις αντίξοες συνθήκες και την επικινδυνότητα της εργασίας, γίνεται αντιληπτό ότι η αποδοτικότητα των στελεχών και η επιχειρησιακή ετοιμότητα των πλωτών εξαρτάται από την καλή κατάσταση των συναδέλφων .

Κατά συνέπεια είναι επιβεβλημένη η στελέχωση όλων των πλωτών τουλάχιστον με διπλά πληρώματα ώστε να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία τους αλλά κυρίως να εργάζονται τα στελέχη με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

 

Η σημαντική ενίσχυση του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με σημαντικό αριθμό πλωτών, τα οποία θα αναβαθμίσουν και τη ποιότητα και τη μαχητικότητα του στόλου μας, επιτάσσει την ανάληψη πρωτοβουλιών από την πολιτική και στρατιωτική μας Ηγεσία ώστε να είναι όλοι οι Έλληνες περήφανοι για τα πληρώματα που υπηρετούν σ’ αυτά!Νεότερη Παλαιότερη