Επανίδρυση Λιμενικού Τμήματος Αρκίτσας και Υπαγωγή του Λιμενικού Τμήματος Λάρυμνας


 Επιστολή στον Υπουργό Γιάννη Πλακιωτάκη…

Την επίλυση χρόνιων θεμάτων που εμποδίζει την εύρυθμή λειτουργία των Λιμενικών στις νότιες ακτές της Φθιώτιδας, ζητεί με επιστολή του προς τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γάννη Πλακιωτάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας Θανάσης Καρακάντζας.

Ειδικότερα, ζητεί την επανίδρυση Λιμενικού Τμήματος Αρκίτσας και Υπαγωγή του Λιμενικού Τμήματος Λάρυμνας, στην Π.Ε. Φθιώτιδας.

Διαβάστε το κείμενο της επιστολής:

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας επισημάνουμε δυο σημαντικάθέματαπου αφορούν τις Λιμενικές Αρχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας ταοποίαχρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Ειδικότερα:

Α) Επανίδρυση του Λιμενικού Τμήματος Αρκίτσας.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 81/2014 (ΦΕΚ Α΄125) από τις 30/08/2014, καταργήθηκε το Λιμενικό Τμήμα Αρκίτσας, - το οποίο μέχρι το 2014 ανήκε διοικητικά στο τότε Υπολιμεναρχείο Σκάλας Αταλάντης- και μετατάχθηκε σε λιμενικό φυλάκιο.

Ταυτόχρονα, το σημερινό Γ’ Λ/Τ Σκάλας Αταλάντης καταργήθηκε απόΥπολιμεναρχείο και μετατάχθηκε σε Τμήμα.

Κρίνεται όμως αναγκαία η επανίδρυση του Λιμενικού Τμήματος Αρκίτσας για τους ιδιαίτερους λόγους που αναφέρονται παρακάτω: – Σήμερα η δικαιοδοσία του Γ΄ Λ/Τ Σκάλας Αταλάντης εκτείνεται από το ακρωτήρι Θεολόγου έως το ακρωτήρι Καλάμου καλύπτοντας έκταση 62 χλμ συνολικά.

Ωστόσο, η οργανική δύναμη του Τμήματος είναι μόλις 20 άτομα, η υπάρχουσα σύνθεση μόλις 15 άτομα, ενώ πριν την αλλαγή που προαναφέρθηκε και για μικρότερη έκταση η δύναμη ανερχόταν σε 35 άτομα,

– Το Γ’ Λ/Τ Σκάλας Αταλάντης και το υπαγόμενο σε αυτό πλέον Λ/Φ Αρκίτσας είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία του Πορθμείου Αρκίτσας –Αιδηψού και την ασφαλή διακίνηση επιβατών και οχημάτων όλο το χρόνο και ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο, οπότε αυξάνεται σημαντικά η επιβατική κίνηση.

– Στη δικαιοδοσία του Γ΄ Λ/Τ Σκάλας Αταλάντης υπάγονται 4 αλιευτικά καταφύγια: Σκάλας Αταλάντης – Λιβανατών – Αρκίτσας - Θεολόγου με αυξημένη αλιευτική δραστηριότητα,

– Τα αλιευτικά καταφύγια Σκάλας Αταλάντης και Αρκίτσας είναι καθορισμένοι λιμένες φορτοεκφόρτωσης μέσης αλιείας (γρι-γρι/ μηχανότρατες),

– Στην θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας του Γ΄ Λ/Τ Σκάλας Αταλάντης δραστηριοποιούνται τρεις (3) μονάδες παραγωγής ιχθύων, οι οποίες τείνουν να αυξάνονται λόγω μετεγκατάστασης μονάδων από άλλες ζώνες/περιοχές.

– Την καλοκαιρινή περίοδο παρατηρείται αυξημένη προσέλευση λουόμενων στις παραλίες Σκάλας Αταλάντης – Σουβάλας - Λυβριχιού- Αρκίτσας – Θεολόγου, – Υπάρχει έντονη παράνομη αλιευτική δραστηριότητα καθώς και παράνομη δραστηριότητα έργων επί αιγιαλού και παραλίας.

Προτάσεις :

Σε συνέχεια των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ομαλή & εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και η αρτιότερη κάλυψη του αστυνομικού έργου της περιοχής κρίνεται απαραίτητη:

α) η επανίδρυση του Λιμενικού Τμήματος Αρκίτσας με ικανή οργανική δύναμη και περιοχή αρμοδιότητας από το ακρωτήρι Καλάμου μέχρι το αλιευτικό καταφύγιο Λιβανατών,

β) να οριστεί ως περιοχή αρμοδιότητας για το υπάρχον Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Αταλάντης η ως άνω περιοχή από το ακρωτήρι Καλάμου μέχρι το ακρωτήρι Θεολόγου, γ) αμφότερα και για τα 2 ανωτέρω τμήματα ως Λιμενική Αρχή υπαγωγής να ορίζεται το Λιμεναρχείο Στυλίδας.

Με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατή η ομαλή & εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και η αρτιότερη κάλυψη του αστυνομικού έργου της περιοχής.

Β) Διοικητική Υπαγωγή Λ/Τ Λάρυμνας

Το Λιμενικό Τμήμα Λάρυμνας ανήκει γεωγραφικά στην Π.Ε. Φθιώτιδας, διοικητικά όμως στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας και στην Π.Ε. Ευβοίας, γεγονός το οποίο δεν συνάδει με τη διοικητική δομή των υπόλοιπων λιμενικών Αρχών μετά τον Καλλικράτη.

Η φιλοσοφία της νέας δομής είναι να υπάρχει σε όλες τις Π.Ε. μια κεντρική λιμενική Αρχή, στην οποία να υπάγονται διοικητικά οι λοιπές λιμενικές Αρχές της (γεωγραφικής) περιοχής. Για την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας η κεντρική λιμενική αρχή είναι το Λιμεναρχείο Στυλίδας.

Στην περίπτωση όμως του Λιμενικού Τμήματος Λάρυμνας κάτι τέτοιο δεν εφαρμόζεται, καθότι, ενώ γεωγραφικά ανήκει στην Π.Ε. Φθιώτιδας, με όμορη λιμενική Αρχή το προαναφερθέν Λιμενικό τμήμα Σκάλας Αταλάντης σε πολύ κοντινή χλμ απόσταση (20 χλμ), διοικητικά ανήκει στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ Λ/Χ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, το οποίο ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας και χιλιομετρικά βρίσκεται σε τεράστια απόσταση.

Δεν αποσαφηνίζονται πουθενά οι λόγοι για τους οποίους συντελέστηκε μία τόσο σημαντική παράβλεψη στο Π.Δ. 81/2014 (ΦΕΚ Α΄125), ενώ κρίνεται αναγκαία η νομοθετική τακτοποίηση του εν λόγω ζητήματος, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι λόγοι εφαρμογής του Καλλικράτη και επίσης για τους αναφερόμενους ως κατωτέρω λόγους:

- Υπάρχει λιμενική Αρχή υπαγωγής στην Π.Ε. Φθιώτιδας, το Λιμεναρχείο Στυλίδας στην οποία πρέπει να ανήκει η συνολική εποπτεία των λιμενικών Αρχών της Περιφερειακής μας Ενότητας

- Η διοικητική μεταφορά θα διευκολύνει σημαντικά την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας του Λ.Τ. ΛΑΡΥΜΝΑΣ

- Είναι επιβεβλημένο όλες οι λιμενικές αρχές τόσο στην Π.Ε. όσο και στο Δήμο εφόσον ταυτίζονται σε γεωγραφικό επίπεδο να ταυτίζονται και σε διοικητικό επίπεδο, διότι υποθέτουμε ότι ο Δήμος Λοκρών ή η Π.Ε. Φθιώτιδας όπου ανήκει γεωγραφικά το Λ.Τ. ΛΑΡΥΜΝΑΣ θα συνεργαστεί καλύτερα έναντι του Δήμου Χαλκίδας ή της Π.Ε. Ευβοίας που ανήκει διοικητικά σήμερα.

- Συνολικά, ενώ οι υπόλοιπες υπηρεσίες, δικαστικές, διοικητικές, αστυνομικές, υπηρεσίες Ο.Τ.Α., ανήκουν στην Π.Ε. Φθιώτιδας ώστε να διασφαλίζεται η καλύτερη και εύρυθμη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών όπου απαιτείται, εξαίρεση αποτελεί μόνο το Λ.Τ. Λάρυμνας το οποίο διοικητικά ανήκει σε άλλη Π.Ε.

- Τέλος, εκ των όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω, τίθεται σημαντικό ζήτημα Πολιτικής Προστασίας, καθώς δεν νοείται Πολιτική Προστασία να εποπτεύεται από άλλη Περιφερειακή Ενότητα και όχι από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία η υπηρεσία ανήκει γεωγραφικά.

Πρόταση

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, κρίνεται απαραίτητη η διοικητική μεταφορά του Λιμενικού Τμήματος Λάρυμνας από τη δικαιοδοσία του Κ.Λ/Χ ΧΑΛΚΙΔΑΣ στη δικαιοδοσία του Λ/Χ ΣΤΥΛΙΔΑΣ της Π.Ε. Φθιώτιδας και προτείνεται άμεση νομοθετική ρύθμιση όλων των παραπάνω ζητημάτων.

Παρακαλούμε, όπως εξετάσετε και κάνετε δεκτές τις προτάσεις που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα χωρικής αρμοδιότητάς μας.»

Νεότερη Παλαιότερη