Π.Ο.Λ.: Διορθωτική διαταγή για την υποχρεωτική προσκόμιση test RAPID ή PCR

 

Μετά και την παρέμβαση της Ομοσπονδίας αναφορικά με την υποχρεωτική προσκόμιση test RAPID ή PCR από τους συναδέλφους που επανέρχονται στην υπηρεσία μετά από άδεια, η αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ προέβη σε διορθωτική νέα διαταγή καθώς διαπιστώθηκε ότι στην ΩΠ:231250/11-20 Δ/γη της Υγειονομικής Υπηρεσία του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ υπήρξαν σημεία που καθιστούσαν τα όσα προβλέπονταν  μη εφαρμόσιμα.  .

 

Με την Αρίθμ.Πρωτ:2530.1/79157/25-11-20 διαταγή ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ Υ.Υ. διευκρινίζεται ότι η διενέργεια test Rapid συνίσταται στα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και δεν επιβάλλεται ούτε είναι υποχρεωτική.

 

Ως εκ τούτου με την ανωτέρω διαταγή δίνονται οι απαραίτητες διευκρινήσεις σχετικά με την

προσκόμιση test RAPID ή PCR από τους συναδέλφους που επανέρχονται στην υπηρεσία μετά από άδεια .

 

Στο πλαίσιο θωράκισης της υγείας των στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και της θέσπισης μέτρων προστασίας από τον covid-19 η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών θα συνεχίσει να υποστηρίζει την αναγκαιότητα για δωρεάν χορήγηση τεστ σε όλους τους συναδέλφους, τουλάχιστον μία φορά το μήνα ,εστιάζοντας το ενδιαφέρον στους υπηρετούντες στα νησιά  του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, οι οποίοι εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα καλούνται να διαχειριστούν το τεράστιο πρόβλημα του μεταναστευτικού.

Νεότερη Παλαιότερη