Ασφαλιστικό : Εξαγορά 3ετιας παρ.4 άρθρου 22 του ν.3865/2010.Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα ασφαλιστικά δικαιώματα των στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ θα προτείνει τη συγκρότηση διαρκούς ομάδας εργασίας αποτελούμενη από υπηρεσιακούς φορείς και από συνδικαλιστικούς  εκπροσώπους η οποία και θα επεξεργαστεί τα ασφαλιστικά δεδομένα των Ένστολων και σε συνεργασία με αρμόδια Υπουργεία και Ομοσπονδίες θα συντάξει ένα τελικό κείμενο που θα αποτελέσει το κορμό των ασφαλιστικών διεκδικήσεων για όλα τα στελέχη σε μία διαρκή προοπτική εξέλιξης.    

 

Θα ξεκινήσουμε τις προτάσεις με αυτή της εξαγοράς της 3ετιας παρ.4 άρθρου 22 του ν.3865/2010

 

Με τον ασφαλιστικό νόμο  ν. 3865/2010 δημιουργήθηκε χάσμα ανάμεσα σε όσους μέχρι την 31-12-2015 είχαν συμπληρώσει 24,5 έτη υπηρεσίας και σε αυτούς πού έστω και για λίγους μήνες διαφορά  θα υποχρεωθούν να εργαστούν μέχρι τη συμπλήρωση 40 ετών ασφαλιστικών εισφορών .

 

Για το λόγο αυτό πέραν των 5 ετών της μάχιμης πενταετίας δίνεται η δυνατότητα  στους καταταγέντες από την 1-9-1990 μέχρι και την 31-12-1995 που δεν συμπληρώνουν τα 24,5 χρόνια την 31-12-2014 να αναγνωρίσουν επιπρόσθετα 3 ακόμη έτη (συνολικά 8).

 

Για τα τρία αυτά έτη και παρά το γεγονός ότι αρχικά ταυτίστηκαν με τη μάχιμη πενταετία ,δυστυχώς δεν υφίστανται τα ίδια δεδομένα .

 

Και αυτό γιατί δεν παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισής τους με μηνιαία καταβολή αλλά εφάπαξ με την κατάθεση της αίτησης αποστρατείας.

 

 ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 

(α) Σύμφωνα με την υπόψη διάταξη, ο συντάξιμος χρόνος του ένστολου προσωπικού των Σ.Α και Ε.Δ , που έχει καταταγεί μέχρι την 31 Δεκ 95 και θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από την 1 Ιαν 15 και μετά, προσαυξάνεται κατά τρία έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης, από τις διατάξεις του άρθρου 59 του ΠΔ 169/2007, εισφοράς για τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών συντάξιμης υπηρεσίας. Επομένως, δικαιούχοι είναι το στρατιωτικό προσωπικό που έχει καταταγεί έως την 31 Δεκ 95, εφόσον θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης μετά την 01 Ιαν 15, δηλαδή πρακτικά οι καταταγέντες στις ΕΔ κατά τα έτη 1991-1995.

 

(β) Η αναγνώριση γίνεται βάσει των καθοριζομένων στην (ζ) σχετική εγκύκλιο και ισχύουν τα μεταβατικά ποσοστά εισφορών εργοδότη και εργαζομένου, όπως καθορίστηκαν με την ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄4005/2016). Ειδικότερα, προβλέπεται η καταβολή από τον ασφαλισμένο, του συνόλου των εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένου) για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Συμφώνα με το άρθρο 38 του ν.4387/2017, το συνολικό αυτό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη, ορίζεται σε 20%, επί των συντάξιμων αποδοχών του εργαζομένου.

 

Καθίσταται σαφές λοιπόν ότι το κόστος δεν είναι αυτό που αναμένονταν δηλαδή βάση του πενθημέρου ,αλλά με τα ποσοστά που ισχύουν για τα υπόλοιπα πλασματικά έτη ,γεγονός που καθιστά την αναγνώρισή τους ασύμφορη αλλά και άδικη .

 

ΠΡΟΤΑΣΗ –ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

 

Προτείνεται για την αναγνώριση της υπόψη 3ετίας, όπως καθοριστεί καταβολή εισφορών σε ποσοστό 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του ενδιαφερομένου.

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα ανωτέρω 3 έτη δεν πρέπει να συγχέονται με τη 3ετία των ετών Κονδύλη καθώς αποτελούν διαφορετικό ασφαλιστικό δικαίωμα.

 

 Η προσαύξηση των 3/35ων (έτη Κονδύλη παρ. 3 άρθρου 42 του ΠΔ 169/2007) χορηγούνται σε όσους έχουν καταταγεί ή έχουν ασφαλισθεί σε Φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι την 31-12-1992, έχουν συμπληρώσει 20 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας  και φέρουν τον βαθμό μέχρι και του Ανθ/στη. Τα εν λόγω έτη δεν λαμβάνονται υπόψη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος παρά μόνον για την προσαύξηση του συντάξιμου μισθού της κύριας σύνταξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και σαφώς δεν λογίζεται για την επικουρική σύνταξη.

 

Στο προσεχές χρονικό διάστημα η Ομοσπονδία μας θα ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τους συναδέλφους προκειμένου να καταγραφούν τα όσα προβλήματα υφίστανται και στη συνέχεια , δημιουργώντας μία βάση ασφαλιστικών δεδομένων χρήσιμη προς επεξεργασία και διεκδίκηση.       

 

 

.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών

 https://www.omospondia.gr/

Νεότερη Παλαιότερη