ΜέΡΑ25 : Ερώτηση για το αίτημα της εξέλιξη των Λ/Φ σε ΥΠΑΞ μέσω προαγωγικών εξετάσεων

 


 Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2020

 
ΕΡΩΤΗΣΗ
 
Προς: τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 
Θέμα: «Αίτημα για την εξέλιξη των Λ/Φ σε ΥΠΑΞ μέσω προαγωγικών εξετάσεων»
 
Με επιστολή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών ζητά την ενεργοποίηση διάταξης (ν.4504/17 άρθ.79 παρ. 5) που έδινε τη δυνατότητα σε αποφοίτους της Σχολής Λιμενοφυλάκων, μετά από τρία χρόνια παραμονής στο βαθμό του Λιμενοφύλακα, να μπορέσουν δίνοντας προαγωγικές εξετάσεις να προαχθούν στο βαθμό του Κελευστή του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.

Παρότι έχει θεσπιστεί εδώ και 3 χρόνια, δυστυχώς, δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη, γεγονός που, όταν συμβεί, θα δώσει στους Λιμενοφύλακες τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε Υπαξιωματικούς, αποτελώντας μια ευκαιρία αναβάθμισης των προσόντων και των γνώσεών τους.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας:
Η ανωτέρω διάταξη έχει προσαρμοστεί στα πρότυπα  των υπηρετούντων στην ΕΛ.ΑΣ. και αποτελεί φυσική εξέλιξη του συστήματος εισαγωγής Αξιωματικών και Λιμενοφυλάκων μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων.
Οι προϋποθέσεις διεξαγωγής των εξετάσεων, η διαδικασία, η εξεταστέα ύλη, το πρόγραμμα και η οργάνωση της εκπαίδευσής τους, η οποία θα είναι ταχύρρυθμη και διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων, θέματα που αφορούν στη διδακτέα ύλη, το διδακτικό προσωπικό, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εκπαιδευομένων, των εξετάσεων και του ελέγχου της επίδοσής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με όμοια απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθορίζεται κάθε φορά ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων.
Ο καταληκτικός βαθμός εν ενεργεία όσων προάγονται στο βαθμό του Κελευστή Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω των προαγωγικών εξετάσεων, είναι ο βαθμός που προβλέπεται για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

Παράλληλα, σημειώνεται πως η συγκεκριμένη διαδικασία θα διευκολύνει την κάλυψη των κενών θέσεων που θα προκύψουν, με βάση το νέο οργανόγραμμα, σε θέσεις Υπαξιωματικών μιας και από εδώ και πέρα θα έχουμε εισαγωγή στο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ μόνο Αξιωματικών και Λιμενοφυλάκων.

Κατόπιν των παραπάνω,
Ερωτάται ο κ Υπουργός:

  1. Είναι ενήμερος για την ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών;
  2. Για ποιους λόγους δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη η συγκεκριμένη διάταξη;
  3. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει για την άμεση ενεργοποίησή της και τη διευκόλυνση της υπηρεσιακής εξέλιξης των Λιμενοφυλάκων;

  Η ερωτώσα βουλευτής
  Φωτεινή Μπακαδήμα

Νεότερη Παλαιότερη