Εκλογική αποζημίωση 200 ευρώ για τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 .com/img/a/


Δελτίο Τύπου


Σύμφωνα με πληροφορίες της Ομοσπονδίας μας (Π.Ο.Λ.) θα δοθεί εκλογική αποζημίωση για τις αυτοδιοικητικές εκλογές έτους 2023 και στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ,  το ύψος της οποίας ορίζεται στα 200 ευρώ και δεν υπόκειται σε νόμιμες κρατήσεις και σε φορολογία εισοδήματος, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.


Για το ΔΣ


%25CF%2583%25CF%2586%25CF%2581%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B4%25CE%25B1%2B%25CF%2580%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25B5%25CE%25B4%25CF%2581%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2585Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.Νεότερη Παλαιότερη