Προβληματίζει η εμμένουσα τιμωρητική και απαξιωτική αντιμετώπιση εκ μέρους Υπηρεσιών του Λ.Σ- ΕΛ.ΑΚΤ προς τα στελέχη του τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, είτε μόνιμα είτε προσωρινά


 

Πειραιάς, 12/08/2023

Αριθ. Πρωτ.: 65/2023

                                                                                                                        

Προς

1. Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

2. Διευθυντή Υγειονομικής Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

Κοιν.

Γρ. κ. Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

   

ΘΕΜΑ: «Προβληματίζει η εμμένουσα τιμωρητική και απαξιωτική αντιμετώπιση εκ μέρους Υπηρεσιών του Λ.Σ- ΕΛ.ΑΚΤ προς τα στελέχη του τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, είτε μόνιμα είτε προσωρινά»

 

Κατόπιν της από 04-08-2023 Αρ.Πρωτ. 2532.1-1/56353/2023  Δ/γής Υπηρεσίας Υγειονομικού περί άμεσης χορήγησης φύλλου πορείας στα Στελέχη που παραπέμπονται για Κρίση Σωματικής Ικανότητας στην ΑΝΥΕ, στελέχη που τελούν  υπό αναρρωτική άδεια «απειλούνται» τηλεφωνικά από τις Υπηρεσίες τους ότι αν δεν μεταβούν εντός τριών ημερών σε αυτές για την άμεση χορήγηση φύλλου πορείας θα τιμωρηθούν ως λιποτάκτες!

 

Και αυτό συμβαίνει χωρίς οι εν λόγω Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ να έχουν προβεί στις προγενέστερες προβλεπόμενες ενέργειες τους, δηλαδή στην ενυπόγραφη επίδοση της Απόφασης Παραπομπής στην ΑΝΥΕ για Κρίση Σωματικής Ικανότητας όπως αναφέρεται τόσο στην προαναφερόμενη σχετική όσο και στην Αριθ. Πρωτ: 2532.1/ 912 /2023/ 05 -01-2023 Δ/γή της Υπηρεσίας Υγειονομικού.

 

Επίσης σύμφωνα και με την  παρ. 2 της ως άνω Δ/γής η παρουσία στην Α.Ν.Υ.Ε. για έγκριση συνήθους αναρρωτικής άδειας (αυτοπρόσωπη ή μη αυτοπρόσωπη με την προβλεπόμενη βεβαίωση Στρατιωτικού Ιατρού περί αδυναμίας προσέλευσης) πρέπει επίσης να γίνεται εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της Απόφασής παραπομπής στο στέλεχος.

 

Δεδομένου πως η έως τώρα  τηρούμενη διαδικασία προβλέπει πως η Α.Ν.Υ.Ε ορίζει την ακριβή ημερομηνία παρουσίασης του στελέχους ενώπιον της,  εντός 20 ημερών μετά την επίδοση , αφότου έχει λάβει και η ίδια την σχετική παραπομπή αλλά και υπό την επιφύλαξη της ύπαρξης διαθέσιμης ημερομηνίας  , παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε στα κάτωθι κρίσιμα ερωτήματα:

 

    πώς είναι δυνατόν να χορηγηθεί άμεσα φύλλο πορείας για Α.Ν.Υ.Ε χωρίς επίδοση της απόφασης παραπομπής στο στέλεχος, δηλαδή την ενυπόγραφη παραλαβή της; 

    πώς είναι δυνατόν να χορηγηθεί άμεσα φύλλο πορείας για Α.Ν.Υ.Ε χωρίς ορισμό από την  Α.Ν.ΥΕ. ημερομηνίας παρουσίασης;

    υπό ποιο νομικό πλαίσιο στέλεχος του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ  ευρισκόμενο σε αναρρωτική άδεια θα τιμωρηθεί ως λιποτάκτης! ενώ δεν έχει τηρηθεί από την Υπηρεσία η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία της ενυπόγραφης επίδοσης και η υποβολή του υπογεγραμμένου επιδοτηρίου μέσου ΕΦΗΔΕΠ στην Υ.Υ.;

 

Δοθείσας της ευκαιρίας παρακαλούμε επίσης  όπως μας γνωρίσετε λόγους για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί ως σήμερα η πάγια διαταγή ΓΕΝ για την Περιοδική Υγειονομική Εξέτασή (ΠΥΕ)  του προσωπικού Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ(όλων των κατηγοριών), η οποία είναι μια υγειονομική διαδικασία που λαμβάνει υπόψιν της όλες εκείνες τις ιατρικές εξελίξεις για έγκαιρη πρόληψη νοσημάτων και την έναρξη άμεσης αγωγής για την προστασία της Υγείας των στελεχών καθώς και αν υπάρχει σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της ΠΥΕ εντός του έτους.

 

Δεδομένου της κρισιμότητας των ερωτημάτων μας αναμένουμε στην άμεση ανταπόκριση σας και την έκδοση σχετικών οδηγιών για την απαλοιφή εκ μέρους των Υπηρεσιών, των αυθαίρετων ερμηνειών των διαταγών σας και του ΣΠΚ .

 

Δεδομένου ότι σε όλες τις συναντήσεις μας τόσο με τον κ. ΥΝΑΝΠ κ.Βαρβιτσιώτη Μ. όσο με τον Υφυπουργό κ.Παππά Ιωάννη  υπήρξε  απόλυτη κατανόηση των θεμάτων που έχουν προκύψει ζητώντας μας προτάσεις για εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου,   τονίζουμε ότι δεν θα δεχτούμε να συνεχιστεί αυτή η εμμένουσα  πρωτόγνωρη αυταρχική τιμωρητική και απαξιωτική συμπεριφορά προς τα στελέχη ειδικά για θέματα που αφορούν την Υγεία τους.

 

            Η Ομοσπονδία μας θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις της για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας όλων των συνάδελφων χωρίς να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της όταν απαιτηθεί να γίνει καυστική και να συγκρουστεί με όσους εκθέτουν την υγεία των συναδέλφων μας σε κίνδυνο.

Νεότερη Παλαιότερη