Καταβολή εκλογικού επιδόματος

 


ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ: Μετά την κατάθεση της τροπολογίας για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης, και τις παρεμβάσεις που έγιναν συμπληρώθηκε χειρόγραφα στο ψηφισθέν κείμενο ως δικαιούχοι και οι υπάλληλοι του Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Αρχική ανακοίνωση

Ενημερώνουμε τα στελέχη ότι στην τροπολογία του Υπ. Οικονομικών για την εκλογική αποζημίωση των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

Επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που προκύπτουν ζητήματα με την καταβολή εκλογικού επιδόματος στους συναδέλφους, αφού για ακόμα μία φορά υπάρχει κενό νόμου, απαιτείται  η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης και η ενεργοποίηση γνωμοδότησης του 2014 προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι και οι Λιμενικοί.

 

Να θυμίσουμε δε το τραγελαφικό της περίπτωσης όταν το 2009 το εκλογικό επίδομα φορολογήθηκε πρώτη φορά  μόνο για τους Λιμενικούς  και όχι για τους άλλους δικαιούχους (Αστυνομικούς κτλ.)

 

Ευελπιστούμε ότι ο Υπουργός μας θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες εκπλήξεις αν και θεωρούμε ότι θα έπρεπε να έχουμε συμπεριληφθεί στην διάταξη με τους λοιπούς δικαιούχους όπως αυτή ψηφίστηκε την 11-04-2023.

 

Να τονίσουμε δε ότι σε περίπτωση που καταστούμε δικαιούχοι το ποσό που θα καταβληθεί σε κάθε συνάδελφο δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στο ύψος της αποζημίωσης που τις προηγούμενες μέρες ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

 

Όλα αυτά γιατί σύμφωνα με την νέα διάταξη το ποσό που χορηγήθηκε το 2019 προσαυξάνεται κατά 50% . Συνεπάγεται λοιπόν με απλά μαθηματικά ότι το ποσό που είχε χορηγηθεί σε έκαστο δικαιούχο το 2019 (215 ευρώ) θα αυξηθεί κατά το ήμισυ ήτοι 300 ευρώ περίπου.

 

Δεδομένου πως η προσφορά των Σωμάτων Ασφαλείας κρίνεται απαραίτητη για την ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας των Βουλευτικών Εκλογών θέτοντας το προσωπικό σε αυξημένη διαρκή επιφυλακή, θεωρούμαι πως το ποσό που θα χορηγηθεί δεν ανταποκρίνεται ούτε στο ελάχιστο της προσφοράς τους.

 

Τέλος δε, εφόσον υπήρχε η δυνατότητα μη φορολόγησης του εκλογικού επιδόματος θεωρούμε πως ανάλογα αντανακλαστικά θα έπρεπε να είχαν ενεργοποιηθεί και τον Δεκέμβριο του 2022 για την μη φορολόγηση του επιδόματος των 600 ευρώ, καθώς οι συνάδελφοι καλούνται αυτές τις μέρες να επιστρέψουν  μέχρι και 240 ευρώ στην εφορία.

 

Ακολουθεί το άρθρο 3 της τροπολογίας του Υπ. Οικονομικών

Χορήγηση ειδικής εκλογικής αποζημίωσης — Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 131 π.δ. 96/2007

Η παρ. 1 του άρθρου 131 του π.δ. 96/2007 (Α’ 116) τροποποιείται α) στο πρώτο εδάφιο αα)

ως προς τους υπαγόμενους στο πεδίο εφαρμογής φορείς, αβ) με την πρόβλεψη απαλλαγής της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης από τις νόμιμες κρατήσεις και την φορολογία

εισοδήματος, β) στο τρίτο εδάφιο ως προς το ανώτατο ύψος της συνολικής δαπάνης, γ) με

νομοτεχνικές βελτιώσεις στο τρίτο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Στους λειτουργούς και υπαλλήλους των

Υπουργείων Εσωτερικών, Δικαιοσύνης,

Προστασίας του Πολίτη,

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,

 του Εθνικού Τυπογραφείου,

του γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Κράτους,

 στο Υπουργείο Εσωτερικών,

της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας,

της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

του πρώην ΕΤΑΛ,

των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,

των Περιφερειών και των δήμων,

καθώς και στους εφόρους αντιπροσώπων δικαστικής αρχής, τους αντιπροσώπους δικαστικής αρχής και στους γραμματείς και διερμηνείς των εφορευτικών επιτροπών, που αποδεδειγμένα απασχολούνται για την προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των βουλευτικών, δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και των ευρωεκλογών, καθώς και κάθε άλλης εκδήλωσης της λαϊκής ετυμηγορίας, τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των σχετικών αποτελεσμάτων, χορηγείται ειδική εκλογική αποζημίωση, που δεν υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις και σε φορολογία εισοδήματος, το ύψος και ο τρόπος καταβολής της οποίας, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αριθμός των ανωτέρω λειτουργών και υπαλλήλων που απασχολούνται κάθε φορά. Η συνολική κάθε φορά δαπάνη, με εξαίρεση τους υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εξήντα δύο εκατομμυρίων (62.000.000) ευρώ και η συνολική δαπάνη για τους υπαλλήλους των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ. ».

 

Ολόκληρη η τροπολογία (εδώ)Για το ΔΣΝεότερη Παλαιότερη