Απάντηση κ. Υ.Ν.Α.Ν.Π στο ερώτημα της Π.Ο.Λ. για τα στελέχη που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

  .com/img/a/


Απάντηση ΥΝΑΝΠ κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη στο ερώτημα του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μεϊκόπουλο Αλέξανδρο (εδώ) ύστερα από τις καταγγελίες της Π.Ο.Λ. για τα στελέχη που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως καταγγέλθηκαν από την Ομοσπονδία μας, Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών -ΠΟΛ (εδώ & εδώ) .


Απάντηση


Επί των διαλαμβανομένων στην εν θέματι Ερώτηση γνωρίζονται τα ακόλουθα:
Αναφορικά με τις τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και διαθέσεις του προσωπικού του Λιμενικού - Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) εφαρμόζονται τα διαλαμβανόμενα στο π.δ. 11/2021 (Α΄ 21).

Στο πλαίσιο διενέργειας των τακτικών μεταθέσεων έτους 2023 του προσωπικού Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. εκδόθηκαν οι σχετικές διαταγές που αφορούν στις κενές θέσεις των Υπηρεσιών του Υ.ΝΑ.Ν.Π. και στη δήλωση εναλλακτικών Υπηρεσιών των στελεχών που εντάσσονται στην εν λόγω διαδικασία. Συμφώνως των διατάξεων του άρθρου 15 του π.δ. 11/2021, καθορίστηκαν τα στελέχη που συμμετέχουν στις τακτικές μεταθέσεις έτους 2023, συμπεριλαμβανομένων και των στελεχών για τα οποία η Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή έχει γνωματεύσει επί της σωματικής ικανότητάς τους, αποφαινόμενη ότι κρίνονται ικανά στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την ενεργό υπηρεσία, εφόσον δεν κρίθηκε ότι χρήζουν να τεθούν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ή μακράς αναρρωτικής άδειας. Για τα εν λόγω στελέχη, ήτοι όσα δεν κρίνονται ανίκανα για την ενεργό υπηρεσία, η Ανώτατη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή γνωματεύει αναφορικά με την επίδραση του νοσήματός τους στην αποστολή τους στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ήτοι αναφορικά με την λειτουργικότητά τους και το είδος της υπηρεσίας που δύνανται ή δεν δύνανται να εκτελούν.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του π.δ. 37/2012 (Α΄ 75), όπως ισχύει, τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τίθενται στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου συμμετέχουν κανονικά σε όλες τις δραστηριότητες της εσωτερικής υπηρεσίας και αναλαμβάνουν τα καθήκοντα τα οποία προβλέπονται για τη θέση που υπηρετούν και τον βαθμό που φέρουν, με εξαίρεση τα καθήκοντα τα οποία σχετίζονται άμεσα με την πάθησή τους και τα οποία δεν δύνανται αντικειμενικά να εκτελέσουν εξαιτίας της πάθησης αυτής.

Περαιτέρω, αναφορικά με την τοποθέτηση των στελεχών τα οποία τίθενται στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 4 του π.δ. 11/2021, τα εν λόγω στελέχη «...τοποθετούνται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 4 του π.δ. 37/2012 (Α’ 75), όπως κάθε φορά ισχύει». Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ. 37/2012, όπως ισχύει, τα στελέχη του Λ.Σ.-mail : ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τελούν στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, δεν καταλαμβάνουν κενές οργανικές θέσεις στις Υπηρεσίες στις οποίες τοποθετούνται. Κατά συνέπεια δεν εμπίπτουν στη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Νεότερη Παλαιότερη