Επίσκεψη ΕΝΩΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΔ ΕΛΛΑΔΟΣ στο ΄Γ Λ/Τ ΑΙΓΙΟΥ/ Κ.Λ ΠΑΤΡΑΣ

 


Την ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 αντιπροσωπεία του Δ.Σ της  ΕΝΩΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΔ ΕΛΛΑΔΟΣ πραγματοποίησε επίσκεψη στο ΄Γ Λ/Τ ΑΙΓΙΟΥ/ Κ.Λ ΠΑΤΡΑΣ για καταγραφή τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους. 

 

Κατά την παρουσία μας συζητήθηκαν εκτεταμένα θέματα που αφορούν άμεσα τους συναδέλφους και εν συνεχεία υπήρχε  ενημέρωση για  τρέχουσες εξελίξεις  αναλύοντας  διεξοδικά τις ενέργειες και τις θέσεις της Ένωσής μας, επί  αυτών. Ενημερωθήκαμε πως από την ελάχιστη οργανική σύνθεση του Τμήματος τέσσερα στελέχη είναι μόνιμα σε αποσπάσεις και άλλα δυο σύντομα θα αποσπαστούν  στην 5ης ΠΕΔΙΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ σύνολο έξι .   

Γνωρίσαμε και έδειξαν έκπληξη για αυτό, ότι πλέον  η σύνθεση του ΠΛΣ 106 δεν είναι ξεχωριστή, αλλά ανήκει στην ελάχιστη οργανική σύνθεση του Τμήματος.

  Όσο αφορά την διαδικασία ενισχύσεως του Γ΄Λ/Τ Αιγίου αλλά και όλων των τμημάτων στην περιοχή που ασκούμε συνδικαλιστική δράση και με αυτά που έχουμε διαπιστώσει και μας έχουν καταγγελθεί τα τελευταία χρόνια, η Ένωσή μας επεξεργάζεται και θα στείλει πρόταση προκειμένου τροποποιηθεί η διαδικασία τοποθέτησης, άλλα και ιεραρχικής  προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν. 4256/2014 (Α΄92).  

Είναι άδικο όπως τονίσαμε,  εφόσον όλοι οι συνάδελφοι, έχουν μετατεθεί στο Λιμεναρχείο σύμφωνα με Π/Δ και μετά από απόφαση αρμοδίου συμβουλίου και όχι στο  Τμήμα, ορισμένοι  να κάνουν καθημερινά χωρίς να το θέλουν και χωρίς να ξέρουν πότε θα αντικατασταθούν δεκάδες χιλιόμετρα με επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού με βενζίνη διόδια συντήρηση οχήματος  και κυρίως  με σοβαρό κίνδυνο ατυχήματος και άλλοι να μην μετακινούνται ποτέ.

  Ως Δ.Σ ευχαριστούμε τους συναδέλφους της Λιμενικής Αρχής  Αιγίου για το χρόνο τους, και δεσμευόμαστε απέναντι στους ότι θα είμαστε πάντοτε αρωγοί στα ζητήματα που τους απασχολούν και θα καταβάλουμε από πλευράς μας τα μέγιστα, προκειμένου βρεθούν λύσεις για τη διευκόλυνση του έργου τους και την αποτελεσματικότητα αυτού.

    Το Δ.Σ της Ένωσής μας θα συνεχίσει τις επισκέψεις και καταγραφή προβλημάτων σε όλες τις Λιμενικές αρχές που εδρεύουν στους νομούς δικαιοδοσίας μας.

Πέραν της ενημερωτικής φύσης της ανακοίνωσης μας, θεωρούμε υποχρέωση μας να επισημάνουμε δημόσια, προς κάθε κατεύθυνση ότι η τήρηση της αρχής της ισότητας, αποτελεί νομικό κανόνα.

«Άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή της ισότητας αποτελεί νομικό κανόνα, ο οποίος επιβάλλει την ομοιόμορφη μεταχείριση προσώπων που τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες και αποκλείει τόσο την έκδηλα άνιση μεταχείριση, είτε με τη μορφή της εισαγωγής καθαρά χαριστικού μέτρου ή προνομίου μη συνδεομένου προς αξιολογικά κριτήρια είτε με την μορφή της επιβολής αδικαιολόγητης επιβάρυνσης, όσο και την αυθαίρετη εξομοίωση διαφορετικών καταστάσεων ή την ενιαία μεταχείριση προσώπων που βρίσκονται κάτω από διαφορετικές συνθήκες με βάση όλως τυπικά ή συμπτωματικά ή άσχετα μεταξύ τους κριτήρια (3396/2014 ΣΤΕ).»

Συμπληρωματικά στην εθνική νομοθεσία λειτουργεί και η ευρωπαϊκή και ειδικότερα το άρθρο 14 της ΕΣΔΑ που καθιερώνει την αρχή της ισότητας κατά των διακρίσεων για να εξασφαλίσει σε όλα τα άτομα ισότιμες και δίκαιες προοπτικές πρόσβασης στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην κοινωνία και ειδικότερα στον εργασιακό χώρο.
 


Νεότερη Παλαιότερη