Κατάργηση της μνημονιακής μηνιαίας κράτησης του 1% υπέρ ΜΤΝ

 2022-10-14_152547


Όπως ήδη είχαμε ενημερώσει (εδώ) κατόπιν σχετικών παρεμβάσεων καθώς και με την συνεργασία μας με τους συνδικαλιστικούς φορείς Π.Ε.Α.Λ.Σ. και Ε.Α.Α.Λ.Σ. τροποποιήθηκε η διάταξη για την ειδική εισφορά (1%) ν. 3986/2011 στο σ/ν του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων - κατάργησή της και για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας.

 

Σύμφωνα με  το άρθρο 84 ,παρ.1  περ. α) , καταργείται  η μνημονιακή μηνιαία κράτηση του 1% υπέρ ΜΤΝ μετά την ψήφιση  του Ν. 4997/2022 «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» και την δημοσίευση αυτού στο ΦΕΚ 219 A’ /25.11.2022

 

            Η κατάργηση της κράτησης αυτής η οποία επιβαλλόταν στις μεικτές μηνιαίες αποδοχές θα επιφέρει αύξηση του ετήσιου  εισοδήματος των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά 200 € - 500 € .

 

Επίσης αποδείχτηκε πως τα γρήγορα αντανακλαστικά και η δημιουργική συνεργασία των συνδικαλιστικών φορέων αποδίδουν καρπούς δείχνοντας τον δρόμο που όλοι μας οφείλουμε να ακολουθήσουμε εκπροσωπώντας τους Λιμενικούς σε ενέργεια και σε αποστρατεία.%25CF%2583%25CF%2586%25CF%2581%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B4%25CE%25B1%2B%25CF%2580%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25B5%25CE%25B4%25CF%2581%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2585

Γίνε τώρα μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών (ΠΟΛ)  και διεκδίκησε το μέλλον σου(Πάτα ΕΔΩ)


Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.

Νεότερη Παλαιότερη