Νέα διαδικασία για τις Τακτικές Μεταθέσεις

 
Τροποποιήθηκε για άλλη μία φορά η διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων του π.δ. 11 /2021 με το ΦΕΚ 5115 Β΄/ 30-09-2022 .

 

            Πλέον θα λογίζονται ως κοινές οι οργανικές θέσεις ως κάτωθι:

α) Ανώτεροι Αξιωματικοί εκ ΣΔΛΣ και Κατώτεροι Αξιωματικοί εκ ΣΔΛΣ (εκτός των θέσεων των προϊσταμένων των Λιμενικών Αρχών )

β) Ανώτεροι Αξιωματικοί εκ ΣΔΥΛΣ και Κατώτεροι Αξιωματικοί εκ ΣΔΥΛΣ.

γ) Ανθυπασπιστές εκ ΣΔΥΛΣ και Υπαξιωματικοί εκ ΣΔΥΛΣ.

δ) Ανθυπασπιστές εκ Λ/Φ -Υπαξιωματικοί εκ Λ/Φ και Λ/Φ

 

             Επίσης με την τροποποίηση της απόφασης για την κατανομή των οργανικών θέσεων καταργούνται τα Κ.Ε.Α Χαλκίδος ,Κορίνθου και Λαυρίου και οι κενές θέσεις που προκύπτουν διατίθενται στα υπόλοιπα Κ.Ε.Α.

 

Αν και ήταν ένα από τα πάγια αιτήματα μας και ένα από τα σημεία που είχαμε αναδείξει από την πρώτη στιγμή της έκδοσης του π.δ. 11/21 διαπιστώνεται ότι δεν εφαρμόζεται για όλους αλλά μόνο για τους Υπηρετούντες στις ΠΕΔΙΛΣ , στα Κεντρικά Λιμεναρχεία, στα Λιμεναρχεία, στους Λιμενικούς Σταθμούς, στα Λιμενικά Τμήματα, στα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών και για στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού.

 

Στην ουσία εξαιρούνται από την εν λόγω διάταξη όλες οι Υπηρεσίες που υπάγονται στην Κεντρική Υπηρεσία ( Αρχηγείο ) , των Κλάδων Α΄- Β΄- Γ΄ - Δ΄ , η    Γ.Ε.Λ.Σ.  , το Υ.Ο.Θ.Ε , η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών , οι Επισκευαστικές Βάσεις καθώς και  οι Παραγωγικές Σχολές.

 

Αν και έχουμε αναδείξει ότι θα υπάρξει ιδιαίτερο πρόβλημα στο άμεσο μέλλον με τις οργανικές θέσεις των Ανώτερων και Κατώτερων Αξιωματικών εκ Λ/Φ, αφού σε λιγότερο από ένα έτος θα υπερκαλυφθούν οι θέσεις που έχουν διατεθεί, αυτές εξαιρέθηκαν από οποιαδήποτε εξομοίωση.

 

Επίσης η  εξαίρεση από την ρύθμιση των Υπηρεσιών που υπάγονται στην Κεντρική Υπηρεσία «δικαιολογεί» και τη μη τροποποίηση του π.δ.11 ( μεταθέσεων), ως θα ήταν φυσιολογικό, αλλά την τροποποίηση της απόφασης για την  Οργανική σύνθεση και κατανομή του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Αξιοσημείωτο και παράδοξο το γεγονός του ότι  με μια απόφαση που υπογράφεται από τον  Αρχηγό και τον Υπουργό επηρεάζεται η λειτουργία  ενός  Προεδρικού Διατάγματος και το νομικό πλαίσιο που το διέπει !

 

 

Ενώ διακρίνεται προσπάθεια για μία πιο αξιοκρατική και λογική διαδικασία μεταθέσεων βασιζόμενη στα θέματα που έχουμε αναδείξει ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών, είναι αδιανόητο το γεγονός  της άνευ ουσίας και συνάμα καταχρηστικής  έκδοσης διάσπαρτων και αποσπασματικών ρυθμίσεων που ανά έτος ανατρέπουν την διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων και που κατ’ ουσία περιορίζουν τις ελπίδες για μετάθεση  των στελεχών της παραμεθορίου.

 

Οι 2000 κενές οργανικές θέσεις καθιστούν σχεδόν αδύνατη την μετάθεση των σχετικά νεότερων στελεχών που Υπηρετούν στην παραμεθόριο εκτός και αν μετατεθούν στο Υπουργείο, που προφανώς σύμφωνα με τον σχεδιασμό έχουν μεγαλύτερη ¨ανάγκη¨ από κόσμο νεότερης ηλικίας από ότι τα Λιμεναρχεία και τα πλωτά που υπάγονται σε αυτά. Επίσης λόγω του ότι η Κεντρική Υπηρεσία υπάγεται στην  6η κατηγορία των μορίων, πρακτικά σημαίνει τον εγκλωβισμό όσων στελεχών μετατεθούν σε αυτήν.

 

Προφανώς δεν έχει γίνει ακόμα αντιληπτό ότι οι εν κρυπτώ διαδικασίες, χωρίς την ενημέρωση των εκπροσώπων των στελεχών, καταλήγουν συνεχώς σε λανθασμένες κινήσεις  και σε περαιτέρω αδιέξοδα αφού η σύγχρονη ιστορία έχει αποδείξει πως όσες παρατηρήσεις και προτάσεις υποβάλαμε ως Π.Ο.Λ ήταν σε σωστή κατεύθυνση και σιωπηρά έγιναν αποδεκτές  από τους νομοθετούντες

 

Για  άλλη μία φορά καταθέτουμε την θέση μας πως το δυσεπίλυτο ζήτημα των μεταθέσεων μπορεί να λυθεί μόνο αν αντιμετωπισθεί ως «Γόρδιος δεσμός» αφού «ό,τι δεν λύεται κόπτεται». Είναι μονόδρομος πλέον η κατάργηση όλων των διατάξεων των νόμων 4504/2017, 4676/2020, 4926/2022 κατ’ επέκταση και του ΠΔ Μεταθέσεων 11/2021  καθώς και όλων των συναφών διάσπαρτων διατάξεων που αφορούν το π.δ. 11 και η θέσπιση ενός νέου ΠΔ Μεταθέσεων αντίστοιχο με των άλλων Σωμάτων Ασφαλείας ως αποτέλεσμα συνεργασίας των συνδικαλιστικών φορέων ,της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας.

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών (Π.Ο.Λ.) ήδη έχει ετοιμάσει προσχέδιο νέου ΠΔ Μεταθέσεων το οποίο μπορεί να αποτελέσει τη βάση μιας δημιουργικής συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων στη διαχείριση του μείζονος προβλήματος για τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.


.com/img/a/

Γίνε τώρα μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών (ΠΟΛ)  και διεκδίκησε το μέλλον σου(Πάτα ΕΔΩ)


Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.

8%2B%25CE%25B5%25CE%25BD%25CF%2589%25CF%2583%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582%2Btrasparent


Νεότερη Παλαιότερη