Απάντηση ΥΝΑΝΠ κ.Πλακιωτάκη σε βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ΚΚΕ για την ενίσχυση της Λιμενικής Αρχής Αλοννήσου

 
Σε συνέχεια των παρεμβάσεων της ΕΠΛΣ Κεντρικής Ελλάδος και κατόπιν συναντήσεων με Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ΚΚΕ υποβλήθηκαν από Ερωτήσεων του Βουλευτή κ. Α. Μεϊκόπουλου και των Βουλευτών κ. Ν. Παπαναστάση, κ. Γ. Λαμπρούλη και κ. Θ. Παφίλη, αντίστοιχα αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ που υπηρετούν στον Λιμενικό Σταθμό  (Λ/Σ) Αλοννήσου. 

 

Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου ο ΥΝΑΝΠ κ.Πλακιωτάκης απάντησε : 

 

ΘΕΜΑ: «Απάντηση των υπ’ αριθ. πρωτ. 6940/24-8-2022 και 7003/29-8-2022 Ερωτήσεων του Βουλευτή κ. Α. Μεϊκόπουλου και των Βουλευτών κ. Ν. Παπαναστάση, κ. Γ. Λαμπρούλη και κ. Θ. Παφίλη, αντίστοιχα».

 

 Επί των διαλαμβανομένων στις εν θέματι Ερωτήσεις γνωρίζεται ότι, μετά την αύξηση της οργανικής δύναμης του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4676/2020 (Α’ 67), εκδόθηκε ο υπ’ αρ. 87/2021 Κανονισμός «Oργανική σύνθεση και κατανομή του προσωπικού του Λ.Σ. - ΕΛ.-ΑΚΤ. στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Β’ 4914), ο οποίος αντικατέστησε τον υπ’ αριθ. 78/2014 Κανονισμό (Β’ 2212).

 

Όσον αφορά στον Λιμενικό Σταθμό (Λ/Σ) Αλοννήσου, ενώ η οργανική του σύνθεση με τον υπ’ αριθ. 78/2014 Κανονισμό οριζόταν σε επτά (07) στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (χωρίς τη σύνθεση του πλωτού), με τον υπ’ αριθ. 87/2021 Κανονισμό, η οργανική του σύνθεση ορίζεται σε δέκα τέσσερα (14) στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης του πλωτού).

 

Σύμφωνα δε με τον Κανονισμό Λειτουργίας πλοίων - σκαφών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 04/18, η προβλεπόμενη οργανική σύνθεση του πλωτού μέσου Αλοννήσου είναι τρία (03) άτομα και η ελάχιστη οργανική σύνθεση για εκτέλεση πλου είναι δύο (02) άτομα. Κατά την τρέχουσα περίοδο στον Λ/Σ Αλοννήσου υπηρετούν συνολικά εννέα (09) στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

Σημειώνεται ότι τα αρμόδια Συμβούλια Μεταθέσεων καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια περαιτέρω στελέχωσης των Λιμενικών Αρχών που χρήζουν ενίσχυσης, λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία, τις κενές θέσεις, την υφιστάμενη δύναμη του Σώματος καθώς και τα αντικειμενικά, υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια του προσωπικού.

 

Επισημαίνεται ότι τον μήνα Δεκέμβριο τρέχοντος έτους πρόκειται να τοποθετηθούν σε Λιμενικές Αρχές εβδομήντα (70) Δόκιμοι Λιμενοφύλακες, μετά την ορκωμοσία τους, ενώ τον μήνα Ιανουάριο 2023 άλλοι ενενήντα πέντε (95). Στο πλαίσιο των εν λόγω τοποθετήσεων πρόκειται να καταβληθεί προσπάθεια ενίσχυσης του Λ/Σ Αλοννήσου.

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τη Λιμενική Αρχή Σκιάθου στην οποία υπάγεται διοικητικά ο Λ/Σ Αλοννήσου, ο εν λόγω Λιμενικός Σταθμός ανταποκρίνεται στις υπηρεσιακές τακτικές ανάγκες της περιοχής δικαιοδοσίας του, αλλά και σε έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο.

 

Για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της Λιμενικής Αρχής Αλοννήσου έχει διατεθεί και επιχειρεί σε μόνιμη βάση πλωτό σκάφος, ενώ όταν οι επιχειρησιακές ανάγκες το επιβάλλουν, πραγματοποιείται ενίσχυση των περιπολιών με μετασταθμεύσεις - διαθέσεις περιπολικών πλοίων/ σκαφών άλλων Λιμενικών Αρχών ή εναλλακτικά επεκτείνονται οι περιπολίες των πλωτών μέσων των όμορων Λιμενικών Αρχών.

 

Για την αστυνόμευση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων συνδράμει τόσο το πλωτό σκάφος του Λ/Σ Αλοννήσου, όσο και πλωτά μέσα από τις Λιμενικές Αρχές Σκιάθου, Σκοπέλου, Βόλου και Σκύρου.

 

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι στο πλαίσιο της ως άνω αστυνόμευσης σε ελέγχους που διενεργήθηκαν από το πλωτό του Λ/Σ Αλοννήσου κατά το έτος 2022 έχουν βεβαιωθεί 38 παραβάσεις. Τέλος, όσον αφορά στην αστυνόμευση του λιμένα και της χερσαίας ζώνης λιμένα Αλοννήσου με πεζές περιπολίες ή με χρήση υπηρεσιακού οχήματος, σε ελέγχους που διενεργήθηκαν το 2022 βεβαιώθηκαν συνολικά 479 παραβάσεις.

 

 

Η ΕΠΛΣ Κεντρικής Ελλάδος θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις της και τις συναντήσεις με πολιτικούς και τοπικούς φορείς προκειμένου η Λιμενική Αρχή Αλοννήσου να ενισχυθεί με το απαιτούμενο προσωπικό αφού με τη παρούσα κατάσταση τα προβλήματα που υφίστανται είναι τεράστια και δυσεπίλυτα .   

                                                                                     

 

Ο Πρόεδρος          Ο Γ.Γραμματέας

 

 

Κυράνης Κων/νος  Μαχαίρας Νικόλαος


Νεότερη Παλαιότερη