Ερώτημα στη Βουλή για εναρμόνιση των διατάξεων που αφορούν στη προστασία των παιδιών των στελεχών του Λιμενικού Σώματος.

 Ερώτηση για άμεσες νομοθετικές παρεμβάσεις, για την εναρμόνιση των διατάξεων που αφορούν τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος με τις σχετικές διατάξεις για την προστασία του παιδιού καθώς και την διασφάλιση της τήρησης τους κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΜεΡΑ25 Γιώργος Λογιάδης. Αναφέρει συγκεκριμένα:


Ηράκλειο, 2-9-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Θέμα:    « Συνυπηρέτηση στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Προστασία και βέλτιστο συμφέρον παιδιού»

Σε επιστολή της Ένωσης Λιμενικών Κρήτης αναφέρεται ότι υπάρχουν περιπτώσεις συναδέλφων τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με την συνοχή της οικογένειας τους και με την ανατροφή των τέκνων τους.

Μερικές εξ αυτών των περιπτώσεων αφορούν διαζευγμένα στελέχη τα οποία μετατίθενται σε διαφορετική περιοχή από αυτήν που δηλώνεται ως κατοικία τέκνου, με συνέπεια την αδυναμία της ουσιαστικής συμμετοχής τους στην ανατροφή και φροντίδα του/των τέκνου/ων τους , διαρρηγνύοντας ουσιαστικά την σχέση γονέα - τέκνου.

Ακριβώς το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και εργαζόμενα στελέχη - συνάδελφοι που ενώ Υπηρετούν και οι δύο γονείς είτε στο ίδιο Σώμα (Λ.Σ.) είτε στον ίδιο εργοδότη, μισθοδοτούμενοι υπάλληλοι από το δημόσιο, υπηρετούν επί σειρά ετών σε υπηρεσίες εκατοντάδων χιλιομέτρων μακριά λόγω ανεπάρκειας του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που αφορά τις συνυπηρετήσεις των στελεχών και του σχετικού πρόσφατου π.δ. 11/2021 (μεταθέσεων) , όπου κατά παρέκκλιση του ν.4504/2017 δεν ρυθμίστηκαν τα θέματα συνυπηρέτησης που αφορούν τα στελέχη Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. , με συνέπεια να μην ορίζονται οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται καθαρά βάση των Υπηρεσιακών υποχρεώσεων - αναγκών και όχι καθ’ εαυτή υπαιτιότητα των στελεχών.

Χαρακτηριστικά αναφέρουνε ότι ουδεμία πρόβλεψη υπάρχει για στελέχη που βάση της νομοθεσίας ,που διέπει το Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., υπηρετούν σε συγκεκριμένες θέσεις με ειδικά προσόντα (π.χ αξιωματικών ειδικοτήτων νομικών-τεχνικών-υγειονομικών, συνοδός υπηρεσιακού σκύλου κτλ) όπου αν ο/η σύζυγος είναι ανώτερος κατά βαθμό δεν μπορεί να εκτελεστεί η συνυπηρέτηση.

Αντίστοιχα ουδεμία πρόβλεψη για συνυπηρέτηση υπάρχει και για τα στελέχη που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας ακόμα και στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί προσωποπαγή θέση με αποτέλεσμα να εκδίδονται μεταθέσεις που «χωρίζουν» τις οικογένειες.

Ειδικότερα σε απάντηση της ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη» της 11 Αυγούστου 2022 με αριθμ. πρωτ.:274809/44634/2022 προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας με την οποία γίνετε σαφής αναφορά στην πρόσφατη τροποποίηση του Οικογενειακού Δικαίου, βάσει του Ν.4800/2021, με κύριο μέλημα την προστασία και το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού που εξυπηρετείται ιδίως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και από την αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς.

Επίσης, στην αναφερόμενη απάντηση τονίζεται η Υποχρέωση κάθε διοικητικής αρχής και κάθε νομοθετικού οργάνου (αλλά και κάθε δικαστηρίου) να λαμβάνει πρωτίστως υπόψη το συμφέρον του παιδιού, κατ’ επιταγή της διάταξης του αρ.3 του Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού .

Ως Ένωση Λιμενικών Κρήτης τονίζουν ότι και αυτό το θέμα έχει λυθεί εδώ και χρόνια στα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας αλλά για αυτούς προφανώς υπάρχουν ανυπέρβλητες δυσκολίες, αγκύλωσης στο παρελθόν, και ζητάνε τις άμεσες νομοθετικές παρεμβάσεις για την εναρμόνιση των διατάξεων που αφορούν τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος με τις σχετικές διατάξεις για την προστασία του παιδιού καθώς και την διασφάλιση της τήρησης τους.

Δεδομένου ότι η τακτοποίηση του ζητήματος με τις αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις είναι η ενδεδειγμένη λύση, η οποία θα φέρει πιο κοντά διοίκηση και στελέχη, σε αντίθεση με τυχόν δικαστικές αντιπαραθέσεις στελεχών με την διοίκηση με τις οποίες διαρρηγνύονται οι σχέσεις και αποστασιοποιούνται τα στελέχη.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

Θα γίνουν οι άμεσες νομοθετικές παρεμβάσεις για την εναρμόνιση των διατάξεων που αφορούν τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος με τις σχετικές διατάξεις για την προστασία του παιδιού καθώς και την διασφάλιση της τήρησης τους;

Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος ΛογιάδηςΝεότερη Παλαιότερη