Ως και 4 ετών οι οφειλόμενες κανονικές άδειες στα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

 .com/img/a/

                                              Πειραιάς, 14/09/2022

Αριθ. Πρωτ.: 107/2022

                                                                                  

Ανοικτή επιστολή

 

                                                                                      Προς: ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/Γρ. κ.κ. Α/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 

 

                                                 

Θέμα : «Ως και 4 ετών οι οφειλόμενες κανονικές άδειες στα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ»

 

Αδιανόητη η οφειλή κανονικών αδειών έως και 4 ετών σε σημαντική μερίδα στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ .

 

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 80/2015 - ΦΕΚ 153/Α/23-11-2015 τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ δικαιούνται κάθε ημερολογιακό έτος, άδεια απουσίας για το εσωτερικό και το εξωτερικό, διάρκειας τριάντα (30) ημερών και επιπρόσθετα άδεια απουσίας μικράς διαρκείας μέχρι και επτά (7) ημερών.

Σύμφωνα με το ανωτέρω ΠΔ η χορήγηση και η λήψη της κανονικής άδειας απουσίας είναι υποχρεωτική εντός της διάρκειας του ημερολογιακού έτους.

 

Δυστυχώς όμως ένα μεγάλο μέρος των συναδέλφων, κυρίως αυτοί που υπηρετούν στις νησιωτικές υπηρεσίες αλλά και στα πλωτά σκάφη δεν μπορούν να λάβουν στον προβλεπόμενο χρόνο τις κανονικές άδειές τους.

 

Βασικοί λόγοι η υποστελέχωση και η υπερεργασία αφού τόσο οι πραγματικές ανάγκες όσο και η κακή διαχείριση του προσωπικού που σε αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιείται αλόγιστα και χωρίς μέτρο, έχουν δημιουργήσει μια παγιωμένη στρεβλή κατάσταση σύμφωνα με την οποία οι άδειες λαμβάνονται από τα στελέχη μόνο όταν οι προϊστάμενοι κάθε υπηρεσίας κρίνουν ότι μπορούν να τις χορηγήσουν.

 

Ουδείς ελέγχεται αν δεν εγκρίνει την προβλεπόμενη άδεια του στελέχους αφού είναι νομικά συγκαλυμμένη ο άρνηση χορήγησής της .

 

Προκειμένου το Αρχηγείο του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ να μπορέσει να διαχειριστεί τα προβλήματα που δημιουργεί η υποχρεωτική λήψη της άδειας εντός του τρέχοντος έτους ,εδώ και πολλά έτη, εκδίδει σχετική διαταγή βάσει της οποίας παρατείνεται η χορήγηση και η λήψη για μεταγενέστερο χρόνο.

Θα πρέπει να τονιστεί πως οι πρόσφατες σχετικές διαταγές προέβλεπαν την χορήγηση των αδειών ακόμη και ύστερα από 2 έτη που συνεπάγεται πως υπάρχουν στελέχη με συσσωρευμένες άδειες 3 ετών .

Ακόμη όμως και μετά από αυτή τη παράταση υπάρχουν στελέχη που χάνουν μέρος ή ακόμη και το σύνολο της άδειας ενός έτους αφού δεν μπόρεσαν να την λάβουν εγκαίρως καθώς έχουν συσσωρευτεί άδειες μέχρι και 4 ετών .

 

Από ότι γίνεται αντιληπτό κάτι δεν πάει καλά.

 

Δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη ευφυΐα για να κατανοήσει κάποιος πως για να καλυφθούν οι ρεαλιστικές ανάγκες του σώματος ,το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί. Αν σκεφτεί κανείς πως η απαιτούμενη σύνθεση του σώματος έχει αξιολογηθεί στις 10.500 οργανικές θέσεις και η ρεαλιστική σύνθεση έχει μείνει καθηλωμένη εδώ και 20 έτη σχεδόν στις 7.500, γίνεται κατανοητό πως το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ λειτουργεί με τα 2/3 της σύνθεσής του .

 

Τι και αν  το έτος 2020 η οργανική σύνθεση αυξήθηκε από τις 8.000 στις 9.500, επί της ουσίας το νέο οργανόγραμμα και η κατανομή των θέσεων δημιούργησε μεγαλύτερο ζήτημα καθώς οι νησιωτικές υπηρεσίες εμφανίζουν ποσοστά υποστελέχωσης κατά μέσο όρο στο -50% χωρίς να υπάρχει προοπτική αυτό να αλλάξει.

 

Στα ανωτέρω έρχεται να προστεθεί και η καθημερινή μη τήρηση του προβλεπόμενου ωραρίου αφού η δυνατότητα εξαργύρωσης της υπερεργασίας με ρεπό δημιουργεί μια βολική κατάσταση για κάθε προϊστάμενο υπηρεσίας αφού και τα ρεπό (όπως οι άδειες) υπάρχουν στα χαρτιά αλλά δύναται να χορηγούνται "εν καιρώ" και εφόσον Υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέψουν.

 

Σε κάθε περίπτωση οι επιπρόσθετες ώρες, υπερεργασίας, που απασχολούνται τα στελέχη θα ήταν κατά πολύ λιγότερες αν αντί να τους ¨γράφονται¨ ρεπό υπήρχε η ανάλογη οικονομική αποζημίωση.

 

Θα πρέπει να σημειωθεί πως το πρόσημο των υπηρετούντων στα επόμενα χρόνια θα συνεχίσει να είναι αρνητικό αφού μεγάλος αριθμός οδεύει στη συνταξιοδότηση σε αντιδιαστολή με τα στελέχη που κατατάσσονται στο σώμα σε πολύ μικρότερο αριθμό .

 

Θα μπορέσει να καταλάβει κανείς το μέγεθος των κενών που υπάρχουν ανά υπηρεσία όταν γνωρίσει πως σε μόνιμη βάση ανά μήνα τα στελέχη που βρίσκονται σε απόσπαση σε άλλη υπηρεσία καλύπτοντας ως επί το πλείστον υπηρεσιακές ανάγκες ,είναι περίπου 2.000 .

 

Ολοκληρώνοντας θα πρέπει να τονίσουμε πως ίσως είμαστε ο μοναδικός κλάδος εργαζομένων στην πατρίδα μας στους οποίους οφείλονται κανονικές άδειες 3 και 4 ετών , ίσως οι μοναδικοί που τα οφειλόμενα ρεπό χάνονται στο βάθος των ετών και αν καταμετρηθούν ανά έτος οι εργατοώρες που απαιτούνται για να λειτουργήσει ο μηχανισμός του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ θα διαπιστωθεί πως 2 στελέχη δουλεύουν για 3 αφού οι 7.600 περίπου καλύπτουν ανάγκες που θα απαιτούνταν να εργάζονται 10.500 Λιμενικοί.

 

Μπορεί το φιλότιμο να περισσεύει, μπορεί η ανιδιοτέλεια και η αυταπάρνηση να καλύπτουν τα κενά όμως κανείς δεν έχει αναλογιστεί πως αυτά που έκαναν κάποιοι Λιμενικοί  στην ηλικία των 30-35  ετών δεν θα μπορούν να τα κάνουν στην ηλικία των 50-60. Επίσης δεν φαίνεται να ενδιαφέρει και να απασχολεί αυτούς που θα έπρεπε, το ότι η συνεχόμενη αυτή εργασιακή πίεση δημιουργεί σοβαρά και μόνιμα προβλήματα υγείας στα στελέχη.

 

Το Αρχηγείο του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, το ΥΝΑΝΠ, η Ελληνική Πολιτεία θα πρέπει να λάβει πολύ σοβαρά υπόψιν το πως το σώμα γερνά , οι κανονικές άδειες των στελεχών είναι νομικά κατοχυρωμένο δικαίωμα που έχει κατακτηθεί με αγώνες και αν τελικά επιθυμούν να διατηρήσουν το αξιόμαχο του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ αλλά και το ηθικό των συναδέλφων σε υψηλό επίπεδο θα πρέπει να προβούν άμεσα σε ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικό καθώς αν δεν υπάρξει μέριμνα αύξησής των προσλήψεων με σταθερό πλάνο δεκαετίας η κατάσταση θα γίνει μη αναστρέψιμη.  


%25CF%2583%25CF%2586%25CF%2581%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B4%25CE%25B1%2B%25CF%2580%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25B5%25CE%25B4%25CF%2581%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2585


Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.

Νεότερη Παλαιότερη