Απάντηση ΥΝΑΝΠ κ.Πλακιωτάκη Ι. στην ΕΠΛΣ Κεντρικής Ελλάδος για την αύξηση των οργανικών θέσεων σε Μαγνησία και Β.Σποράδες

 


Ύστερα από μία σειρά παρεμβάσεων της ΕΠΛΣ Κεντρικής Ελλάδος και μετά από συναντήσεις με πολιτικούς φορείς το ζήτημα της αύξησης των οργανικών θέσεων στις Λιμενικές Αρχές του ν.Μαγνησίας και των Β.Σποράδων έφτασε στη Βουλή των Ελλήνων με τον ΥΝΑΝΠ κ.Πλακιωτάκη να δίνει απάντηση σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που από το 2014 και ύστερα από το Λιμενικό Καλλικράτη και τη μείωση των οργανικών θέσεων έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στη λειτουργία των υπηρεσιών αλλά και στους συναδέλφους .

Στις αναφορές της η ΕΠΛΣ Κεντρικής Ελλάδος ζητά ανακατανομή των οργανικών θέσεων προκειμένου να υπάρξει ισορροπία στο οργανόγραμμα  μετά και την αύξηση των οργανικών θέσεων κατά 1500 το 2020 οι οποίες στο μεγαλύτερο ποσοστό διατέθηκαν στις υπηρεσίες του Αν. Αιγαίου και των Κυκλάδων .

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αύξηση των οργανικών θέσεων σε Σκιάθο, Σκόπελο ,Αλόννησο ,στην αναβάθμιση της υπηρεσίας του Αγίου Ιωάννη Μουρεσίου από εποχικό φυλάκιο σε Λιμενικό Τμήμα , αλλά και την αύξηση των θέσεων σε Κ.Λ.Βόλου , και στα Λιμενικά Τμήματα Αμαλιάπολης και Αγίας Κυριακής Τρικέρων             

Απάντηση ΥΝΑΝΠ κ.Πλακιωτάκη Ιωάννη

Σας γνωρίζουμε ότι, μετά την αύξηση της οργανικής δύναμης του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) που συντελέστηκε με το άρθρο 22 του ν. 4676/2020 (Α΄ 67) και την αντίστοιχη έκδοση του νέου κανονισμού οργανικής σύνθεσης και κατανομής προσωπικού Περιφερειακών Υπηρεσιών, ορίσθηκε η οργανική σύνθεση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου και των υπαγόμενων σε αυτό Λιμενικών Τμημάτων.

Σε σύγκριση με τον παλαιό κανονισμό οργανικής σύνθεσης και κατανομής προσωπικού, προκύπτει ότι οι οργανικές συνθέσεις των Β’ Λιμενικού Τμήματος Αγίας Κυριακής Τρικέρων και Γ’ Λιμενικού Τμήματος Αμαλιάπολης αυξήθηκαν από οκτώ (08), σε έντεκα (11) στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθ΄ έκαστο, ενώ η συνολική σύνθεση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου μαζί με τα υπαγόμενα σε αυτό Λιμενικά Τμήματα αυξήθηκε από εβδομήντα τέσσερα (74), σε εκατόν τέσσερα (104) στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Όσον αφορά στις Λιμενικές Αρχές Σκοπέλου και Αλοννήσου, σε κάθε μία εξ’ αυτών έχουν ήδη τοποθετηθεί από δύο (02) Λιμενοφύλακες που πρόσφατα αποφοίτησαν από την Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων. Σημειώνεται ότι, μέσω των αρμοδίων Συμβουλίων Μεταθέσεων προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καταβάλλει πάντα κάθε δυνατή προσπάθεια περαιτέρω στελέχωσης των Λιμενικών Αρχών που χρήζουν ενίσχυσης σε προσωπικό, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο της κείμενης νομοθεσίας, τις κενές θέσεις, την υφιστάμενη δύναμη του Σώματος, καθώς και τα αντικειμενικά, υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια του προσωπικού.

Για την εξυπηρέτηση υπηρεσιακών αναγκών στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Μουρεσίου, από το έτος 2016 συστάθηκε με απόφαση του προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής Βόλου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το Λιμενικό Φυλάκιο Αγίου Ιωάννη Μουρεσίου, το οποίο υπάγεται διοικητικά στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου.

Με την ίδια απόφαση καθορίστηκε, μεταξύ άλλων, η χρονική διάρκεια λειτουργίας του και η στελέχωσή του. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 46 του π.δ. 13/2018 (Α’ 26), τα Λιμενικά Φυλάκια εξυπηρετούν σε τοπικό επίπεδο την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Λιμενικής Αρχής διοικητικής υπαγωγής τους, ενώ δύνανται να επανακαθορίζονται με ευέλικτη διαδικασία η χρονική διάρκεια λειτουργίας τους, θέματα των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και θέματα στελέχωσής τους με βάση τις εκάστοτε τοπικές συνθήκες.

Πέραν των ανωτέρω, γνωρίζεται ότι η ίδρυση ή η μετάταξη μίας Λιμενικής Αρχής ανά την επικράτεια αποτελεί απόφαση που λαμβάνει υπόψιν πλέγμα παραμέτρων, όπως τη δυνατότητα στελέχωσής της με προσωπικό και μέσα, την ύπαρξη κτιριακών υποδομών, τη δραστηριότητα στη συγκεκριμένη περιοχή με βάση στατιστικά στοιχεία, την απόσταση από όμορες Λιμενικές Αρχές, τον επιχειρησιακό σχεδιασμό στην ευρύτερη περιοχή αρμοδιότητας και την ύπαρξη τυχόν συναρμόδιων φορέων και λοιπών τοπικών/ περιφερειακών Υπηρεσιών.

Τέλος, όσον αφορά στο κατάλληλα διαμορφωμένο με υγειονομικό εξοπλισμό σκάφος ΠΛΣ1067, γνωρίζεται ότι η υφιστάμενη στελέχωσή του με τρία (3) στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έχει πραγματοποιηθεί σε πλήρη συμμόρφωση με την προβλεπόμενη για την κατηγορία του οργανική σύνθεση, σύμφωνα με τον αρ. 04/18 Κανονισμό Λειτουργίας Πλοίων/Σκαφών Λ.Σ.

Επισημαίνεται δε, ότι με μέριμνα της οικείας Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος έχει ήδη πραγματοποιηθεί η παραλαβή υγειονομικού υλικού καθώς και στολών ειδικής προστασίας, τα οποία, μέσω των υπαγόμενων Λιμενικών Αρχών, διανέμονται προς χρήση από το προσωπικό Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.

                                                                                                           Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                                                 ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Νεότερη Παλαιότερη