Π.Ο.Λ.: Ενημέρωση από την Υπηρεσία Υγειονομικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ για το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

 


Σε συνέχεια της ( https://www.omospondia.gr/2022/05/01062022.html  )ανακοίνωσής μας σχετικά με τη εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης Εξετάσεων για τα στελέχη του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, απεστάλη στην Ομοσπονδία μας σχετική διευκρινιστική επιστολή από την Υπηρεσία Υγειονομικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΥΥ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ) στην οποία δίνονται προς  τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. διευκρινήσεις επί του θέματος που σχεδίασε και υλοποιεί αποκλειστικά η ΥΥ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπως και επί της προόδου των διαδικασιών για τα ακόλουθα: 

  1. Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού της υγειονομικής περίθαλψης των στελεχών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, μετά τη φαρμακευτική περίθαλψη, σχεδιάστηκε και υλοποιείται η ένταξη στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.) και για τα παραπεμπτικά παρακλινικών εξετάσεων αρχικά και ακολούθως σταδιακά και των λοιπών υγειονομικών παροχών των δικαιούχων.
  2. Για την υλοποίηση των ανωτέρω, η Υπηρεσία Υγειονομικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ και τον ΕΟΠΥΥ, για τον εναρμομισμό και τις απαιτούμενες παραμετροποιήσεις των πληροφοριακών συστημάτων τους, συμφώνα με τις νομοθετικές διατάξεις που διέπουν την υγειονομική περίθαλψη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (πδ.432/1983, Α΄ 162 «Υγειονομική περίθαλψη των Στρατιωτικών των Ενόπλων δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και των μελών των οικογενειών τους»).
  3. Το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει την ηλεκτρονική καταχώρηση και εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων καθώς και τον ηλεκτρονικό έλεγχο και ηλεκτρονική θεώρηση από Ελεγκτές Ιατρούς-πιστοποιημένους χρήστες στο Σ.Η.Σ.
  4. Παράλληλα, υλοποιείται σχεδιασμός για τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων του ΕΟΠΥΥ, στην ψηφιοποίηση και την ηλεκτρονική υποβολή των δαπανών υγείας των δικαιούχων, η αποζημίωση των οποίων στους παρόχους είναι και η μόνη αρμοδιότητα της ΓΔΟΥ (ΔΟΔ και ΔΙΠΡΟΠ).
  5. Η αξιοποίηση των εφαρμογών της ΗΔΙΚΑ και του ΕΟΠΥΥ θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ταχύτητα εξυπηρέτησης και τη διευκόλυνση, με τη μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία, των δικαιούχων μας. Το έργο βρίσκεται ήδη σε τελικό στάδιο δοκιμής, ώστε να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία όλων των διαδικασιών πριν τη γενική εφαρμογή του. Η έναρξη λειτουργίας του αναμένεται εντός διμήνου και οπωσδήποτε όχι πριν την 01/08/2022.
  6. Η Υπηρεσία Υγειονομικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. θα εκδώσει εγκαίρως αναλυτικές οδηγίες για τους χρήστες των εφαρμογών, τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ καθώς και τους παρόχους υγείας, ώστε να επιτευχθεί η ομαλή μετάβαση στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα.

Σχετικές ερωτήσεις να μην απευθύνονται στον παρόντα χρόνο, ούτε στην ΥΥ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ούτε στη ΓΔΟΥ που, ούτως ή άλλως, είναι αναρμόδια ως προς το ουσιαστικό θέμα της εφαρμογής.

Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών Π.Ο.Λ θα θέλαμε να συγχαρούμε τα στελέχη της Υπηρεσίας Υγειονομικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για το έργο που επιτελούν προκειμένου όλοι οι συνάδελφοι, να μπορούν αδιάλειπτα να έχουν παροχές ιατροφαρμακευτικής κάλυψης .

 

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Υποναύαρχο Λ.Σ. (ΥΙ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟ Γ. και την  Αρχιπλοίαρχο Λ.Σ. (ΥΙ) ΜΠΟΡΑ Χρ. για την αποστολή εκ μέρους της Υπηρεσίας Υγειονομικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΥΥ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ) της διευκρινιστικής επιστολής καθώς παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες τόσο για την Ομοσπονδία μας όσο και για τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑ.ΚΤ.

 

Η Π.Ο.Λ θα συνεχίσει να αναδεικνύει τη προσφορά των ειδικών υπηρεσιών όπως αυτή της Υπηρεσίας Υγειονομικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως ελάχιστη αναγνώριση του σπουδαίου και σημαντικού έργου που επιτελείται. 

 

Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.

8%2B%25CE%25B5%25CE%25BD%25CF%2589%25CF%2583%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582%2Btrasparent

 

 

Νεότερη Παλαιότερη