Δικαστική απόφαση απόρριψης τριτανακοπής της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ κατά της Π.Ο.Λ.

 


Απορρίφθηκε η τριτανακοπή που κατάθεσε η Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. κατά της ιδρυτικής πράξης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών - Π.Ο.Λ. και καταδίκασε την ανακόπτουσα (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. ) στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων, τα οποία όρισε στο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300 € ) με την από 05-05-2022 αριθμ. 88 / 2022 απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Βόλου.

Η αοριστία των λόγων της ανακοπής όπως αυτές τέθηκαν από την Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ., η κατάχρηση του ένδικου μέσου της τριτανακοπής καθώς και η τήρηση από τα ιδρυτικά μέλη της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών - Π.Ο.Λ. όλων των νόμιμων διαδικασιών για την ίδρυση της επέφεραν το αναμενόμενο για εμάς αποτέλεσμα.

Αποδείχτηκε ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια.

Αποδείχτηκε για άλλη μία φορά  ότι η πολυφωνία είναι δικαίωμα και όχι κατάχρηση.

Αφιερώνουμε την νίκη αυτή στα μέλη μας που στήριξαν τις προσπάθειές μας καθώς και στους συναδέλφους που θα προσέλθουν στους κόλπους της Π.Ο.Λ. ενισχύοντας τη δική μας δυναμική για τη διεκδίκηση εργασιακών ρυθμίσεων, που θα παρέχουν στα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ οικογενειακή σταθερότητα και θα βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας, ως την αναγνώριση από τη  πολιτεία της προσφοράς μας στη προστασία των πολιτών και στην ασφάλεια της χώρας.  .com/img/a/

Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.

8%2B%25CE%25B5%25CE%25BD%25CF%2589%25CF%2583%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582%2Btrasparent

Νεότερη Παλαιότερη