ΠΟΛ: Μεταθέσεις 2022 - Τι μέλλει γενέσθαι;

            Τους τελευταίους μήνες , μετά και την επιβεβαίωση όσων είχαμε διαπιστώσει και αναδείξει με τις ανακοινώσεις μας  για το  αδιέξοδο στο οποίο οδηγούν  τα νομοθετήματα  και οι ατελέσφορες προσπάθειες  πραγματοποίησης των τακτικών μεταθέσεων, δεχόμαστε από τους συναδέλφων συνεχώς το ίδιο ερώτημα. «Τι μέλλει γενέσθαι;»  

 

Την 27-05-2022 εκδόθηκε η αριθμ.πρωτ. 1000.0/37740/2022 Υπουργική Απόφαση του ΥΝΑΝΠ κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη βάσει του  άρθρου 76 του ν.4926/22 (ΦΕΚ 82 Α΄/ 20-04-2022) σύμφωνα με το οποίο  όταν οι πιστώσεις δεν επαρκούν για την  διαδικασία ολοκλήρωσης των τακτικών μεταθέσεων στο σύνολό τους , ο  Υπουργός ορίζει το ποσό, το ποσοστό και το τρόπο κατανομής των πιστώσεων αλλά και τη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων.

           

            Βάσει αυτής της απόφασης ο εκτιμώμενος αριθμός μεταθέσεων θα είναι 200 και το χρηματικό ποσό που θα διατεθεί 300.000 €.

 

            Η ίδια απόφαση επικαλείται για την έκδοση της ,το υπ’ αριθ. πρωτ.: 2811.4 - 1/ 32116 /10 - 05 - 2022 έγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Π. / Γ.Δ.Ο.Υ. / ΔΙ.ΠΡ.Ο.Π. Α΄. Το συγκεκριμένο έγγραφο αναγράφει ότι η Υπηρεσία υπολογίζει ότι δύναται να διαθέσει πιστώσεις για μεταθέσεις ύψους 450.000€ ήτοι 300 μεταθέσεις.

 

             Εύλογο το ερώτημα που τίθεται αν τελικά θα διατεθούν και τα υπόλοιπα 150.000€ (αντιστοιχούν σε 100 περίπου μεταθέσεις ) για πραγματοποίηση εντός του 2022 διαδικασίας τακτικών μεταθέσεων για την ενίσχυση υποστελεχωμένων υπηρεσιών όπως προβλέπεται από το άρθρου 76 του ν.4926/22 ;

 

            Λαμβάνοντας υπόψη την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί σύμφωνα με το Π.Δ.11/21 (μεταθέσεων) για τις τακτικές μεταθέσεις αλλά  και την έλλειψη πιστώσεων, είναι ξεκάθαρο πως βάσει της προαναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης δεν καθίσταται δυνατή η λήψη νόμιμων αποφάσεων από τα συμβούλια μεταθέσεων χωρίς να τεθούν «παραδοχές» και χωρίς να αδικηθούν στελέχη.

 

Καταρχήν όπως έχουμε αναφέρει και πριν ένα έτος αναλύοντας τη διαδικασία τακτικών μεταθέσεων με το ΠΔ 11/2021   (εδώ) , το συμβούλιο μεταθέσεων εξετάζει βάσει της φθίνουσας σειράς μορίων, από τα περισσότερα προς τα λιγότερα για καθένα ξεχωριστά:

·         αρχικά  αν για το στέλεχος υπάρχει κενή θέση στον τόπο επιλογής – συμφερόντων του ακόμα και αν ήδη υπηρετεί σε αυτήν.

·          αν υπάρχει κενή θέση καταλαμβάνει αυτή και μειώνονται οι διαθέσιμες κενές θέσεις για την συγκεκριμένη Υπηρεσία.

·         αν δεν υπάρχει κενή θέση, επειδή  έχουν καταληφθεί από στελέχη με περισσότερα μόρια, εξετάζει αν υφίσταται κενή θέση για την πρώτη του επιλογή, μέχρι να εξαντλήσει και τις οκτώ.

·         αν δεν βρει κενή θέση βάση βάσει των επιλογών του στελέχους για να το μεταθέσει, το συγκαταλέγει στα στελέχη των οποίων η μετάθεση θα εξεταστεί στη « 2η» φάση.

 

Στα οξύμωρα της διαδικασίας θα αναφερθεί το κάτωθι παράδειγμα σύμφωνα με το οποίο   μετατίθενται οι πρώτοι 57 Ανθυπασπιστές εκ Λ/Φ (βάσει της Υ.Α.)  που θα εξεταστούν από το συμβούλιο (περιπτώσεις που  δεν υπάρχει κενή θέση στον τόπο συμφερόντων τους)  ενώ  όλοι οι υπόλοιποι στη σχετική λίστα μεταθέσεων, με λιγότερα μόρια από αυτούς, δεν θα μετακινηθούν αφού δεν υπάρχουν χρήματα για αυτούς. Είναι εύκολα αντιληπτό ότι θα μετατεθούν ,χωρίς να το επιθυμούν από τον τόπο συμφερόντων τους ,τα στελέχη της ίδιας κατηγορίας που έχουν τα περισσότερα μόρια και όχι αυτά με τα λιγότερα.

 

Επίσης δεν θα είναι δυνατή η μετάθεση αρκετών στελεχών  από νησιωτικές υπηρεσίες, με αρκετά χρόνια παραμονής και με περισσότερα μόρια αφού δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες κενές θέσεις στις υπηρεσίες συμφερόντων τους μετά και την υπερκατηγοριοποίηση των θέσεων και της πλασματικής μετατροπής των Υπηρεσιών της ηπειρωτικής Ελλάδος σε υπερστελεχωμένες.

 

Άγνωστος παραμένει ο λόγος για τον οποίο δεν δίνεται η δυνατότητα δήλωσης παραμονής σε Υπηρεσίες των τριών πρώτων κατηγοριών, από στελέχη που θέλουν να παραμείνουν σε αυτές  για προσωπικούς λόγους ή για  να συγκεντρώσουν μόρια . Με αυτό τον τρόπο θα μπορούσαν  να αποφευχθούν τόσο οι άσκοπες μεταθέσεις όσο και η περαιτέρω αποδυνάμωσή των νησιωτικών υπηρεσιών από τη στιγμή μάλιστα σύμφωνα με το νέο οργανόγραμμα εμφανίζονται υποστελεχωμένες μέχρι και -50%.

 

Σύμφωνα με σχετικό πίνακα της Υπουργικής Απόφασης εντάσσονται στην διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων και στελέχη με Υπηρεσία άνω των 25 ετών με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την ένταξη των 467 Κατώτερων Αξιωματικοί εκ Λ/Φ (από τους 616 που συνολικά υπηρετούν) και την εκτίμηση ότι θα μετατεθούν 22 εξ αυτών.

 

Οδηγούν πλήθος στελεχών σε πρακτικές προηγουμένων ετών με την αποποίηση των οδοιπορικών εξόδων, για να μπορούν με το υφιστάμενο πλαίσιο να μετατεθούν σε κενές θέσεις του τόπου προτίμησης τους. Θα πρέπει όμως να τονιστεί πως για κάθε μετάθεση στη διαδικασία των τακτικών θα πρέπει να έχει προβλεφθεί η ανάλογη δέσμευση πίστωσης .

 

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως δίκαιη και δημοκρατική μια διαδικασία που η επιλογή των υπηρεσιών προτίμησης των στελεχών, τον περασμένο Νοέμβριο, έγινε βάσει υπολογισμού μορίων όλων των στελεχών και όχι μόνο όσων θα τελούσαν εντός του 2022 υπό μετάθεση καθώς δεν έχει τεθεί εις γνώση τους ποια είναι τα 4.345 στελέχη εκ των 7149 (συνολικός αριθμ. πίνακα μορίων) που εντάσσονται στην διαδικασία .Αυτό προέκυψε καθώς δεν εκδόθηκε κατά τον μήνα Οκτώβριο ο απαραίτητος πίνακας του αριθμού των μορίων που συγκεντρώνουν τα προς μετάθεση στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους  παρά το γεγονός ότι αυτό προβλέπεται στην διαδικασία [ άρθρο 16 παρ.6 του ΠΔ11/21 ].

 

Ο προαναφερόμενος πίνακας εκδίδεται επίσης με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και  ανακοινώνεται ταυτόχρονα με τους πίνακες των κενών θέσεων, πριν την υποχρεωτική δήλωση των οκτώ Υπηρεσιών  του πίνακα των κενών θέσεων. Η δε παράλειψη της έκδοσης του πίνακα μπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί ως σκόπιμη αφού στην ουσία αποκρύπτονται απαραίτητα δεδομένα για την σύγκριση (από τα ενδιαφερόμενα στελέχη) των αποτελεσμάτων των συμβουλίων όπως προβλέπεται από τον νόμο.

 

Όλο αυτό το «αλαλούμ» δημιουργήθηκε από την εμμονή παρουσίασης του Π.Δ.11/21 ως το τέλειο και την έκδοση ελλιπών νομοθετικών ρυθμίσεων που δεν δύναται να τύχουν εφαρμογής  διότι έχουν προκύψει ανακολουθίες διατάξεων μεταξύ του Π.Δ.11/21, των  νομοθετικών τροποποιήσεων και της πρόσφατης Υπουργικής Απόφασης.

 

Συνεπάγεται πως για να πραγματοποιηθούν τακτικές μεταθέσεις θα πρέπει  ο ΥΝΑΝΠ να εκδώσει νέα Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει με λεπτομέρειες την διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων τροποποιώντας εξ ολοκλήρου όλα όσα έχουν νομοθετηθεί μέχρι τώρα, αποδεχόμενος ότι το Π.Δ.11/21 είναι μη εφαρμόσιμο. Ως εκ τούτου είναι επιτακτική ανάγκη  η ανάληψη πρωτοβουλιών για την δημιουργία ενός νέου καθεστώς μεταθέσεων το οποίο θα προκύψει από τη συνεργασία της Ηγεσίας με όλους τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των στελεχών.

 

Ενημερώνουμε για άλλη μια φορά ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών (Π.Ο.Λ.)  ήδη έχει ετοιμάσει προσχέδιο νέου ΠΔ Μεταθέσεων το οποίο μπορεί να αποτελέσει τη βάση μιας δημιουργικής συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων στη διαχείριση του μείζονος προβλήματος για τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ .  


.com/img/a/

Γίνε τώρα μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών (ΠΟΛ)  και διεκδίκησε το μέλλον σου(Πάτα ΕΔΩ)


Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.

8%2B%25CE%25B5%25CE%25BD%25CF%2589%25CF%2583%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582%2Btrasparent


Νεότερη Παλαιότερη